postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Uitnodiging najaarsvergadering 17 nov

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging en begeleidende stukken voor de afdelingsvergadering op 17 november.

Voorts een verzoek aan de organisaties van de kampioenendagen van de samenspelen. We zouden graag de data en locaties ontvangen van de huldigingen zodat we deze op kunnen nemen in de winterplanning. Als we dit voor 25 oktober ontvangen kunnen we dit meenemen in het lijstje van winteractiviteiten voor onze leden, van de samenspelen 3 en 4 staan deze reeds vermeld in het informatieboekje.

Op het moment dat we de agenda voor de komende NPO-vergadering ontvangen zullen we deze doorsturen naar de verenigingen ter voorbereiding. Over het verzoek voor een extra overleg over deze vergadering verwijs ik naar de bijgevoegde mededelingen.

Verenigingsvoorstellen voor deze vergadering kunnen tot en met 25 oktober worden ingediend bij ondergetekende.

Bijgevoegd:

Mvg,

Willy Huige
Secretaris


Aangepast vluchtprogramma 2016

Beste liefhebbers,

Als gevolg van het verschuiven van de sectorale jonge duivenvlucht en de aanpassing van het natoerprogramma vorig week zijn er voor het restant van het seizoen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Donderdag 1 september inkorven voor de sectorale jonge duivenvlucht vanuit Gien (J35), helaas kregen we voor Orleans geen lossingsvergunning meer.
Vrijdag 2 september inkorven voor de natoervlucht vanuit Pont Saint Maxence (N35).

Donderdag 8 september inkorven voor de jonge duivenvlucht Pontoise J36 (2x 400 km. in 2 weken is wat teveel van het goede voor jonge duiven).
Vrijdag 9 september inkorven voor de laatste natoervlucht vanuit Peronne (N36).

De geplande vluchtnummers (36, 38, 39 en 40) blijven ongewijzigd.

Er is nog overwogen om de laatste jonge duivenvlucht een week door te schuiven om dan toch vanuit Orleans te kunnen spelen, maar gezien de verwachte lage deelname en mogelijke vakantieplannen van liefhebbers hebben we hiervan afgezien. Hopelijk gaan de resterende vluchten probleemloos door en kunnen we toch nog met een goed gevoel dit seizoen afsluiten.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Orléans JD week uitgesteld

Beste liefhebbers,

Zoals de meesten inmiddels wel hebben vernomen heeft het NPO besloten om het Nationale Jonge Duivenconcours dit weekend af te lassen i.v.m. de verwachte hoge temperaturen.
Verder is er afstandsbeperking ingesteld voor de overige vluchten van max. 300 km. Ook wordt geadviseerd om het aantal duiven met 10% te verminderen in de wagens.

Voor de afdeling Zeeland betekent dat voor komend weekend:

Geen inkorving voor Orleans op donderdagavond.
De inkorving voor Pont St.Maxence gaat gewoon door op vrijdag, het maximale aantal duiven per mand wordt 27 stuks.

Over de invulling van de vluchten voor de komende weken zal er na het weekend een verdere mededeling volgen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Orléans JD a.s. weekend

Beste liefhebbers,

Komend weekend hebben we weer de sectorale jonge duivenvlucht, ditmaal weer vanuit het oude, vertrouwde Orleans.

Enkele punten van aandacht:

Inkorven kan uitsluitend in de vastgestelde Nationale Inkorfcentra (zie blauwe infoboekje of website). Er dient niet gemeld te worden voor het sectorale of afdelingsconcours.

Er dienen wel mandenlijsten te worden geschreven, dit betekent ook dat er geen invliegduiven mogen worden ingekorfd.

Allen veel succes,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Limoges 2 september – aankondiging

Duivenliefhebbers afdeling Zeeland’96,

Dit jaar organiseert P.V. de Zwaluw Westkapelle in samenwerking met Brabant 2000 voor alle liefhebbers van onze afdeling Zeeland’96 voor de 20e keer de najaarsklassieker vanuit Limoges.
Inkorven woensdag 31 augustus, los vrijdag 2 september 2016.
Op deze jubileumvlucht zijn op afdelingsniveau de volgende gratis prijzen te verdienen:
  • 1e prijs: Wisseltroffe en herinneringsbeker en Euro 25,–
  • 10e prijs: Euro 25,–
  • 20e prijs: Euro 25,–
  • 30e prijs: Euro 25,–
  • 40e prijs: Euro 25,–
  • 50e prijs: Euro 25,–
  • 75e prijs: Euro 25,–
  • 100e prijs: Euro 25,–
  • laatste prijs: Euro 25,–
  • snelste 1e getekende: Euro 25,–
Er is slechts 1 gratis prijs per liefhebber te winnen waarna een eventuele volgende prijs opschuift.
Laatste prijs wordt eventueel voorlaatste etc.
Om deel te nemen aan deze jubileumvlucht en om in aanmerking te komen voor de gratis prijzen moet er ingekorfd worden in Terneuzen, Goes of Westkapelle.
Wie wint na Comb. Flipse in 2014 en Loek Schmidt in 2015 nu de JAAP BRASSER TROFEE?
 JBT
Voor verdere info: zie bijlage – voorwaarden deelname -.
Met vriendelijke groet,
Namens organisatie,
Wim Flipse