postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Stand van zaken Vogelgriep

Als gevolg van de recente uitbraken is eerder deze week met het Ministerie overleg geweest. Dit heeft geresulteerd in continuering van de volgende uitgangspunten:

Buiten de beschermings- en toezichtsgebieden geldt het volgende voor duiven:

  • Tentoonstellingen zijn toegestaan;
  • Afschermplicht. Dit betekent dat de duiven zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die aanwezig zijn of met bezoekers. In de praktijk betekent dit, dat we duiven niet uit mogen laten vliegen.

Bron: site NPO, december 2016


Huldiging Zeeuwse kampioenen

Beste liefhebbers,

Op zaterdag 26 november gaan we onze Zeeuwse kampioenen huldigen in de Jeugdhoeve te ’s Heerenhoek.

Vanaf 19.00 is iedereen welkom op dit bij te wonen. Naast de huldigingen zal er een optreden zijn van Henk Klos en wordt er een bonnenverkoop gehouden (voorbieden gestart op GPS-auctions) t.b.v. de organisatie.

Kom allen naar ’s Heerenhoek voor een gezellige avond !

Mvg,
Willy Huige

Secr.afd.Zeeland


OPHOKPLICHT bij vogelgriep

Vogelgriep

In verband met de bestrijding van Aviaire Influenza (vogelgriep) zijn er maatregelen afgekondigd door de staatssecretaris. Deze zijn ook van toepassing op onze duiven.

Op dit moment geldt:

  • Er is per direct een ophokplicht van kracht. Dit betekent dat de duiven niet uit mogen vliegen.

Verder zijn er op dit moment geen beperkingen.

Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden en zodra daar aanleiding voor is wordt u door ons verder geïnformeerd.

Bestuur NPO, 10 november 2016


Uitnodiging najaarsvergadering 17 nov

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging en begeleidende stukken voor de afdelingsvergadering op 17 november.

Voorts een verzoek aan de organisaties van de kampioenendagen van de samenspelen. We zouden graag de data en locaties ontvangen van de huldigingen zodat we deze op kunnen nemen in de winterplanning. Als we dit voor 25 oktober ontvangen kunnen we dit meenemen in het lijstje van winteractiviteiten voor onze leden, van de samenspelen 3 en 4 staan deze reeds vermeld in het informatieboekje.

Op het moment dat we de agenda voor de komende NPO-vergadering ontvangen zullen we deze doorsturen naar de verenigingen ter voorbereiding. Over het verzoek voor een extra overleg over deze vergadering verwijs ik naar de bijgevoegde mededelingen.

Verenigingsvoorstellen voor deze vergadering kunnen tot en met 25 oktober worden ingediend bij ondergetekende.

Bijgevoegd:

Mvg,

Willy Huige
Secretaris