postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Mededelingen april 2018

Insturen bestanden naar Compuclub

Het insturen van de bestanden naar Compuclub afgelopen weekend ging verre van vlekkeloos. Bestanden werden niet of te laat doorgestuurd waardoor de planning van onze vervoerder onnodige vertraging opliep. Ook voor de afrekening van de duiven geeft dit veel extra werk. Zorg dat de optie “vrachtbrieven” aangevinkt is bij de instellingen van Winver !

Juiste softwareversies rekenprogramma’s

Voor een correcte verwerking van de wedvluchtgegevens dient de laatste softwareversie van de rekenprogramma’s geïnstalleerd te zijn. Voor WInver is dit momenteel 18.01 en voor Autokon is dit 18.04. In de nieuwe versie van Winver zit een automatische updater verwerkt waardoor er altijd de laatste versie wordt geladen mits er een internetverbinding aan de computer is gekoppeld.

Voor Rekenaar van Venira is de laatste versie 4.3.1.

Deelname aan SNZH-spel

De spelregels van de nationale kampioenschappen Marathon laten het helaas niet toe om de Zeeuwse liefhebbers te kunnen laten deelnemen aan het SNZH-spel. De sectorgrenzen gooien hier roet in het eten, dus we hopen dat er vanuit de sectie Marathon snel een einde komt aan deze beperking voor een samenwerking.

Overleg met Brabant en Zuid-Holland

Recentelijk is er een bijeenkomst geweest met de besturen van de afdelingen Zeeland, Brabant 2000 en Zuid-Holland om te kijken naar de (nabije) toekomst van het duivenspel in het zuidwesten van Nederland. Dit was een positief gesprek waar op korte termijn een vervolg aan wordt gegeven.

Jeugd+ competitie

Door de jeugdcommissie is er een nieuwe opzet gemaakt voor een zgn. jeugd+ competitie. Meer informatie hierover staat onder het kopje Jeugd.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.