postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

vanaf V16: alle ingekorfde duiven in concours

Beste liefhebbers,

In navolging op bijgevoegd schrijven stoppen we als afdeling Zeeland per direct met het organiseren van T-vluchten naast de wedvluchten. Dit betekent dat met ingang van komende vrijdag alle ingekorfde duiven in concours gezet dienen te worden. De T-vluchten die op het vluchtprogramma staan vermeld (T22, T23, T24, T25 en T31) gaan nog wel door, maar ook hier dient er controle plaats te vinden op de entplicht van de ingekorfde duiven. Dit kan heel eenvoudig door een kopie van de entlijst te maken en de aangeboden duiven af te vinken op deze lijst. De afgevinkte lijst dient bewaard te blijven in de vereniging om, wanneer gevraagd, te kunnen overleggen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Bijlage: Brief NPO aangaande invlieg- cq trainingsduiven

Reacties zijn gesloten.