postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Voorzittersoverleg

Beste liefhebbers,

Op donderdag 9 augustus is er weer een voorzittersoverleg van onze afdeling, dit zal plaatsvinden in de Zandlôôper in Lewedorp vanaf 19.30. Binnenkort ontvangt U ter voorbereiding een aantal bespreekstukken, maar in ieder geval zullen de recentelijk toegestuurde toekomstvisie van het  bestuur, de komende NPO-Ledenraad van 13 augustus en de resultaten van het onderzoek van het NPO van de wedvluchtbescheiden over 2017 aan de orde komen. Zijn er dringende zaken van jullie kant, dan kunnen deze tot en met dinsdag 24 juli worden aangedragen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties

Reacties zijn gesloten.