postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

aanpassingen jonge duivenprogramma

Beste liefhebbers,

Vandaag heeft het NPO gemeend dat er een aanpassing nodig was van het resterende jonge duivenprogramma. Eerder deze week is hetzelfde aangepaste schema toegezonden aan de afdelingen met de vraag hierop te reageren. Vanuit het afdelingsbestuur hebben we toen aangegeven dat er in overleg met de andere afdelingen in de sector geen aanpassingen nodig waren in het eerder afgesproken vluchtschema. Blijkbaar was het geen vraag vanuit het NPO, slechts een mededeling dat er gewijzigd ging worden. We gaan de komende week in overleg met de andere zuidelijke afdelingen hoe we dit gaan invullen vanaf het komende weekend. Het NPO heeft uiteraard de mogelijkheid om een aangevraagde lossingsvergunning te weigeren waardoor we beperkt zijn in onze handelingen, maar hopelijk kan er met steun vanuit de leden van onze afdeling toch een overtuigend beroep worden gedaan op het NPO-bestuur om ons eerder vastgestelde vluchtprogramma te volgen.

Uiteraard kan er ook positief worden gereageerd op de aanpassingen vanuit het NPO, dit vernemen we dan ook graag van jullie.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties

Reacties zijn gesloten.