postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Uitnodiging ALV 8 november 2018

Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 8 maart 2018 (bijgevoegd)
4. Verslag voorzittersoverleg van 6 september 2018 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (gewijzigde versie bijgevoegd)
5. Voorstel vliegprogramma 2019 van de NPO-secties (bijgevoegd)
6. NPO-Ledenraad + overleg met zusterafdelingen
7. Bestuursverkiezing (1)
8. Bestuursvoorstel n.a.v. bestuursverkiezing (zie agenda)
9. Verenigingsvoorstellen (1807, 1810 + bijlage, 1816, 1826, 1829) + pré-advies (incl. ss Midden)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

Reacties zijn gesloten.