postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

antwoord op brief 4 verenigingen

Beste liefhebbers,

Op 28 april hebben de besturen van 4 verenigingen uit het Samenspel West een brief gestuurd naar het afdelingsbestuur waarin ze duidelijkheid wenste over een aantal zaken. Half mei hebben we deze brief besproken in onze bestuursvergadering, maar inmiddels was deze al breed gedeeld onder de leden van de afdeling Zeeland. Het antwoord op deze brief sturen we dan ook niet alleen naar de besturen van de betreffende verenigingen, maar ter info ook naar alle overige verenigingen van de afdeling Zeeland.

Op sociale media wordt inmiddels steeds meer gespeculeerd over een aantal zaken en bestuurders worden hierbij op een zeer persoonlijk manier negatief neergezet. Allerlei zaken als geloofsovertuiging, het toewensen van allerlei ziekten tot zelfs de dood getuigt niet van het op een positieve manier uitdragen van de duivensport en overschrijden hiermee alle grenzen van het fatsoen. De zgn. liefhebbers die hieraan meewerken moeten zich nog maar eens goed achter de oren krabben of ze mensen die belangeloos wekelijks vele uren besteden om de duivensport mogelijk te maken, soms zelfs ten koste van hun familie of hun werk, op deze manier moeten neerzetten, met name t.o.v. de buitenwacht. Besteed de tijd en energie liever op een positieve manier en lever vanuit een kritisch standpunt oplossingen i.p.v. mensen af te branden die nog bereid zijn om een poging tot het redden van de duivensport te doen.

Veel succes op de komende vluchten,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties

Reacties zijn gesloten.