postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

vervolg jonge duivenprogramma in sector 1

Beste liefhebbers,

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de afdelingen van de sector 1 over het vervolg van het jonge duivenprogramma. Waar het in Zeeland steeds net lukte om met een kleine aanpassing terug te komen op het originele programma, is het bij onze zusterafdelingen niet gelukt om weer aansluiting te krijgen op hun geplande stations. Wel moet worden gezegd dat de Zeeuwse duiven behoorlijke stappen hebben moeten zetten in afstanden en dit eist zeker ook zijn tol bij deze jonge duiven.

Gekeken naar deze omstandigheden is in overleg dan ook besloten om aansluiting te zoeken bij de geplande vluchten van onze zusterafdelingen wat enkele wijzigingen tot gevolg heeft voor de losplaatsen voor de komende vluchten:

Vlucht F33 Lorris wordt nu vervlogen vanuit Melun, waarschijnlijk wordt dit de losplaats Reau gezien het feit dat naast de afdelingen van de sector 1 ook de afdeling Zuid-Holland deze losplaats heeft gepland. Inkorven op donderdag 15 augustus, lossen per afdeling (dus geen sectorvlucht)

Vlucht F35 Orleans wordt nu de sectorvlucht vanuit Lorris, vlucht F37 blijft gewoon de sectorvlucht vanuit Orleans, op deze vluchten wordt dus wel per sector gelost.

Let op ! Verenigingen dienen wel voldoende deelnemers te hebben (min. 7) om in aanmerking te komen voor een NIC voor de vluchten F35 en F37. Meetpunt zal zijn de inkorving voor de vlucht F33 Melun. Indien geen enkele vereniging in een regio voldoende deelnemers heeft zal aan de vereniging met de meeste inkorvers een NIC worden toegekend, tenzij er in onderling overleg een andere vereniging wordt aangegeven.

Tot slot nog een mededeling van onze penningmeester: Hoewel de vluchten M31 en F31 Melun op vrijdag zijn ingekorfd, worden deze als een midfondvlucht in rekening gebracht bij de inkorfcentra. Door de grote druk om tijdig op de losplaats aanwezig te zijn moest onze vervoerder extra mensen inzetten om de wagen zo snel mogelijk te beladen voor de reis naar Melun waardoor de kosten vergelijkbaar zijn met een donderdaginkorving.

Veel succes de komende weken,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.