postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

winteractiviteiten 2019-2020

Beste liefhebbers,

Het vliegseizoen 2019 is weer achter de rug en inmiddels is de planning van de winteractiviteiten volop aan de gang.

Op het gebied van de vergaderingen zijn er op zaterdag 5 oktober de vergaderingen van de secties van het NPO. Op deze sectievergaderingen kunnen de aangesloten leden een aantal zaken die betrekking hebben op hun favoriete spelvorm bespreken en eventuele voorstellen doorspreken voor de NPO-Ledenraad. Net als afgelopen seizoen wordt door de secties de basis gelegd voor het vluchtprogramma, dus als er wensen zijn op dat gebied dan kunt U deze hier naar voren brengen.

Met het verschuiven van de NPO-Ledenraad naar 21 december is ook de vergadering van de afdeling op een later tijdstip gepland om zo de stukken voor de Ledenraad te kunnen behandelen. De datum voor de afdelingsvergadering staat nu gepland op woensdag 11 december, voorstellen van de verenigingen dienen vóór 18 november te worden ingediend bij de afdelingssecretaris. De voorlopige agenda van de afdelingsvergadering ontvangt U rond 14 oktober.

In 2019 was er geen voorzittersoverleg gepland, op de afgelopen voorjaarsvergadering is afgesproken dat het afdelingsbestuur de regio’s ging bezoeken om een aantal specifieke zaken te bespreken met de besturen van de verenigingen. Bijgevoegd vindt U de weeknummers waarin de regiobijeenkomsten staan gepland, met de betrokken verenigingen zal een exacte datum en locatie worden vastgesteld. Een korte agenda van deze regiobijeenkomsten volgt later.

verkoping Goede Doelen

Nog speciale aandacht voor de verkopingen voor de Goede Doelen die dit jaar op 4 en 5 oktober staan gepland in resp. Arnemuiden en Sluiskil. U vindt de verkooplijsten op de www.GPS-auctions.com en er kan vanaf heden alvast een bod worden uitgebracht. De opbrengst zal op de prijsuitreiking van de Zeeuwse Kampioenen op 16 november in Goes worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van deze Goede Doelen. We zijn allen die hieraan belangeloos hun medewerking hebben verleend zeer dankbaar dat ze dit evenement weer mogelijk hebben gemaakt !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.