postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Uitnodiging ALV 11 december 2019

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 11 december 2019
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30 u.

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 21 maart 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. NPO-Ledenraad 21 dec. 2019 + infomeel overleg afdelingen & NPO-bestuur
6. Samenvatting Regiobijeenkomsten, tussenbalans GPS-pilot in Zeeland en vervolg in 2020 *
7. Bestuursverkiezing. **
8. Bestuursvoorstel
9. Verenigingsvoorstellen (1810 + 1816 + 1829 (incl. pré-advies bestuur))
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Zaterdag 23 november al een tussenbalans GPS-pilot in de Zeeuwse Nieuwsbrief

** Aftredend zijn de penningmeester Joop Kristelijn en lossingscoördinator Adrie Thijs. Beide zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden door de verenigingen bij de secretaris tot 15 november.

Reacties zijn gesloten.