postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Uitnodiging ALV 11 december 2019

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 11 december 2019
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 21 maart 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Verslag sectievergaderingen 5 oktober 2019 (volgt wanneer beschikbaar)
6. NPO-Ledenraad 21 dec.2019 + overleg met zusterafdelingen (voorstel Zeeland bijgevoegd + map)
7. Bestuursverkiezing. *
8. Verenigingsvoorstellen (indienen vóór 15 november)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Aftredend zijn de penningmeester Joop Kristelijn en lossingscoördinator Adrie Thijs. Beide zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden door de verenigingen bij de secretaris tot 15 november.

Reacties zijn gesloten.