postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Samenvatting regiobijeenkomsten en uitnodiging info avond Bricon

Beste liefhebbers,

Hierbij de samenvatting van de regiobijeenkomsten die het afgelopen najaar zijn gehouden.

Tevens een uitnodiging voor de informatieavond op 10 december van de firma Bricon over hun deelname aan de Zeeuwse GPS-pilot. We gaan proberen ook een live-stream op te zetten zodat er voor belangstellenden op afstand meegekeken kan worden. Uiteraard is er op deze avond voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen over hun visie op de duivensport van de komende jaren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.