postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

duivensport in de coronatijd

Beste liefhebbers,

In deze zeer bijzondere en moeilijke tijden is de actieve duivensport slechts van ondergeschikt belang. De verspreiding van het coronavirus heeft al veel persoonlijk leed veroorzaakt en ondanks dat er nu een stabilisatie lijkt in de aantallen mensen die zodanig ziek zijn dat er ziekenhuisopname noodzakelijk is, zijn we er nog lang niet om te kunnen spreken van een normale situatie in de samenleving. Mede door de genomen voorschriften van de kant van de overheid kunnen we nog zodanig functioneren dat we ons nog redelijk kunnen bewegen, dit in tegenstelling tot de veel verdergaande maatregelen in de ons omringende landen waar de vrijheden veel verder zijn ingeperkt. De eerste oproep is en blijft dan ook: houd U aan deze voorschriften en denk bv. niet dat er best wel een eindje mag worden gereden met de duiven om ze op te leren. We moeten met z’n allen voorkomen dat we in een dusdanige positie komen waarbij er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat over de duivensport zoals er nu bv. is ontstaan over de wielertoeristen en motorrijders.

De voorschriften gelden voorlopig nog tot 28 april, maar het is zeer waarschijnlijk dat er na die datum zeker nog geen grote versoepeling zal komen. Als er al zaken aangepast worden zal dit onder strikte voorwaarden en constante monitoring gebeuren. De economische gevolgen van de beperkingen zullen hopelijk waar mogelijk verzacht gaan worden, maar bij een grote stijging van het aantal zieken zal er onmiddellijk weer een beperking volgen. De datum die voor de duivensport misschien een mikpunt kan zijn is 1 juni, de datum die voorlopig is vastgesteld voor het organiseren van vergunningsplichtige evenementen. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of dit reëel zal zijn, maar we moeten ergens van uitgaan op dit moment. Naast de maatregelen in Nederland zijn we natuurlijk ook sterk afhankelijk van de voorschriften die in onze buurlanden België en Frankrijk worden gehanteerd.

Mocht er toch nog een periode komen dat we duivenvluchten kunnen organiseren moeten we dat doen met de uitgangspunten zoals de regering die deze week heeft neergezet: Afstand houden en beperken van het aantal personen in één ruimte. We doen dan ook nu al een oproep aan de verenigingen en haar leden om iets te bedenken waarbij deze uitgangspunten in de praktijk kunnen worden gebracht bij de contactmomenten (inkorven en afslaan) tussen de liefhebbers in Uw verenigingslokaal. We hebben in onze sport een grote kwetsbare groep mensen waarvoor we de plicht hebben om deze zoveel mogelijk te beschermen zolang het virus actief is.

De oproep aan U is dus: denk na over de wijze waarop we de duivensport toch nog op kunnen starten als we daar de gelegenheid voor krijgen en deel Uw maatregelen met onderstaande zodat we elkaar kunnen helpen door deze moeilijke periode.

Blijf gezond en blijf thuis.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.