postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

start van het vliegseizoen

Beste liefhebbers,

Het NPO heeft via de COVID-19 werkgroep een dermate overtuigend protocol neergelegd dat we met ingang van 11 mei toestemming hebben om onze duiven weer te mogen inkorven. In eerste instantie voor leervluchten, maar hopelijk binnenkort ook weer voor officiële wedvluchten. Vooralsnog zijn er alleen mogelijkheden binnen Nederland en Duitsland voor vluchten, maar gezien de ontwikkelingen in Frankrijk en België worden ook daar op korte termijn mogelijkheden verwacht voor lossingen van duiven.

Voordat we daadwerkelijk van start kunnen zullen er nog wel een aantal zaken geregeld moeten gaan worden in de verenigingen en in de afdeling. De protocollen waarop de toestemming door het ministerie is verleend zijn bijgevoegd en dienen door de verenigingen stipt te worden opgevolgd. Controle van de afdeling op de benodigde aanpassingen van de inkorflokalen dient plaats te vinden en pas na goedkeuring mag een vereniging duiven inkorven. Bijgevoegd vindt U de protocollen en de checklist die gebruikt wordt voor het verlenen van toestemming. We vragen de verenigingen om uiterlijk maandag 18 mei om 12.00 een overzicht van de gedane aanpassingen toe te sturen, vergezeld van een filmpje van de inkorflocatie en de wijze waarop men de inkorving gaat organiseren. In die week komt er een afdelingsfunctionaris langs om te kijken of alles conform het overzicht is ingericht en tekent samen met de verenigingsvertegenwoordiger de lijst af.

Wilt U een voorbeeld van de wijze van inkorven, laden en afslaan kijk dan op Youtube dit filmpje. https://youtu.be/FyxtnsFrNeA

De voorschriften die door de afdeling worden gesteld in het kader van deze protocollen vindt U ook bijgevoegd. Als alles is gecontroleerd en akkoord bevonden mag een vereniging gaan inkorven.

Planning is om te starten op vrijdag 22 mei met een inkorving voor een leervlucht vanuit Oudenaarde op zaterdag 23 mei. Mocht het nog niet mogelijk zijn om in België te kunnen lossen, zal dit uiterlijk op de inkorfdag om 17.00 worden omgezet in een leervlucht vanuit Tilburg. Zorg dat Uw vereniging klaar is met inkorven als de ophaaldienst langs komt om de duiven op te halen. Gezien de extra werkzaamheden zijn de ophaalroutes aangepast waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor de verenigingen. Het nieuwe ophaalschema is bijgevoegd. Voor de volgende vluchten kijken we even wat er per week mogelijk is.

Als er nog vragen zijn m.b.t. de start van het seizoen, dan kunnen deze worden gesteld aan onderstaande. In de aanloop naar de eerste inkorving kunnen zaken zich nog ontwikkelen in positieve of negatieve zin. Houd dus de berichtgeving in de gaten. Gebruik Uw gezonde verstand en houd U aan de voorschriften van de overheid.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.