postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Update Covid-19

Beste liefhebbers,

Hieronder weer een bericht van de COVID-19 werkgroep van de NPO.

Een belangrijke boodschap hierin is:

Ga bij een controle door een handhaver van de gemeente niet in discussie over wat er wel of niet mag volgens hem/haar, maar verwijs naar de protocollen van de werkgroep van de NPO. Als ze na inzage van die protocollen nog vragen hebben over de uitvoering, kunnen ze die stellen op het telefoonnummer onderaan de mail.

De verenigingen zijn ondertussen al druk bezig met hun protocollen en het maken van filmpjes, maar met name het doorsturen van de filmpjes is door hun grootte vaak lastig. Sla de filmpjes dan ook op bij een platform als Youtube of in een Dropbox en stuur de link naar me door. Dit geeft bovendien de mogelijkheid om dit met de eigen leden te delen zodat ze kunnen zien hoe de gang van zaken is.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Aan de afdelingssecretarissen en afgevaardigden.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Arnhem, 14 mei 2020

Beste collega bestuurders,

Sinds afgelopen vrijdag is heel duivenland weer in beweging.

Wat mooi om te zien hoe binnen alle afdelingen en verenigingen wordt bekeken hoe het seizoen 2020 echt van start kan gaan.

Ondertussen is er alweer één en ander veranderd. Waar vrijdag er alleen in Nederland en Duitsland onder strikte voorwaarden vluchten georganiseerd konden worden is daar nu Frankrijk bijgekomen. Er zijn signalen dat de Belgische duivenbond ook binnen een aantal weken mogelijkheden ziet.

Dit alles met behulp van onze protocollen die afgelopen vrijdag via email en Op de Hoogte zijn verspreid.

De NPO Covid-19 werkgroep werkt ondertussen hard aan de behandeling van alle vragen en plannen van aanpak. Tevens wordt gewerkt aan versie 2.0 van ons protocol waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die aanstaande zijn. Wij blijven vooruitkijken. In ons duivenland werken nu onze 563 verenigingen en 11 afdelingen hard om allemaal het seizoen te kunnen opstarten. Wat is dat mooi om te zien. Wij kunnen dat ook met elkaar waarmaken wanneer wij de zelfregulering die het vliegen weer mogelijk maakt ook in de praktijk brengen.

Eerste ervaringen:

Nu wij landelijk volop aan de slag zijn komen er ook vragen van handhavers. Dat is niet onverwacht. Vandaar ook dat wij in de instructies aangaven om contact op te nemen met de NPO Covid-19 werkgroep, omdat een gesprek met handhavers de nodige inhoudelijke kennis vraagt. Neem dus niet zelfstandig actie, maar zoek ons op bij problemen. Deze hebben vaak niets te maken met de kwaliteit van ons protocol, maar vooral met de wijze hoe verschillende ambtenaren dezelfde tekst soms verschillend beoordelen. Vandaar ook de noodzaak voor een landelijk protocol, wat door de duivenbond zelf is afgestemd. De landelijke regelgeving en goedgekeurde protocollen zijn leidend voor alle 25 veiligheidsregio’s. Daarna zijn duizenden handhavers actief, dus het risico op miscommunicatie is er altijd. Het onderstreept het belang van een landelijke werkwijze en het strikt opvolgen van wat er in de protocollen staat. Zelfstandig handelen zonder afstemming met de werkgroep is niet alleen voor u risicovol, maar voor ons allemaal.
In geval een Veiligheidsregio de inkorving stil wil leggen hebben we ook daarvoor wel oplossingen, we denken alleen dat dat niet nodig hoeft te zijn.

Dus nogmaals neem eerst contact op met de werkgroep ter ondersteuning en afstemming wanneer u te maken krijgt met handhavers die verduidelijking willen.

Op social media of in andere groepen  gaat u de antwoorden en ondersteuning niet vinden. Het tegendeel zelfs.

Wat volgt nu:

De poster is gereed en zal vrijdag digitaal worden verspreid. Ondertussen zijn de posters bij de post en kunnen alle verenigingen de poster tegemoetzien.

Nu verenigingen druk doende zijn met de voorbereidingen, merken wij ook dat het houden van georganiseerde africhtingen vragen oplevert.

Africhten:

Om te kunnen africhten met en/of door een vereniging is het noodzakelijk dat de vereniging voldoet aan het protocol. Dat betekent dat de afdeling de vereniging eerst goedkeuring moet hebben verstrekt. Dan is het zaak om via de afdeling een lossingsvergunning aan te vragen, waarbij boven de 500 duiven een bedrag van €175,- verschuldigd is.

Bestanden:

Wij krijgen vragen hoe om te gaan met de inkorf- en aankomstbestanden van de vluchten die georganiseerd worden. Aan iedere vereniging het verzoek om deze bestanden in te sturen via de bekende procedure. Daarmee kunnen de aantallen duiven, afrekenstroken en na de vlucht ook het vluchtverloop worden vastgesteld en gepubliceerd.

Tevens kunnen wij dan zien dat alles goed functioneert en alle data noodzakelijk om het vluchtverloop vast te stellen ook juist en volledig in alle systemen staan.

Skype vergadering:

Komende week willen wij met de Coronavertegenwoordigers van de afdelingen en de werkgroep een Skype meeting organiseren om daarmee met elkaar de voortgang af te stemmen.

Dank voor alle inzet zover. Wij maken als duivensport in zijn geheel mooie stappen.

Met vriendelijke groet,
Maurice van der Kruk

Reacties zijn gesloten.