postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Zoals verwacht zal voor deze week het hitteprotocol van kracht worden. Voor de inkorfcentra betekent dit voor Fontenay maximaal 25 duiven per box en voor Quievrain maximaal 27 duiven. Ook voor de vervoerder zijn er een aantal zaken die aanpassing vragen voor het transport naar de losplaats.

Voor deelname aan de leervlucht T26 Quievrain dienen verenigingen uiterlijk woensdagmiddag 18.00 aan te geven op wilhuige37@gmail.com of ze duiven gaan inkorven vrijdag. Na deze tijd wordt het ophaalschema indien nodig aangepast en is het niet meer mogelijk om opgehaald te worden voor deze opleervlucht. Wel kunnen er eventueel nog boxen worden aangevoerd bij een vereniging die wel wordt opgehaald indien een vereniging alsnog besluit om duiven in te korven. Inkorvende verenigingen dienen de aantallen boxen (en wanneer mogelijk het aantal duiven) vóór vrijdagavond 22.30 door te geven op wilhuige37@gmail.com .

Overigens is het doorgaan van de vlucht T26 Quievrain nog onderwerp van gesprek gezien de verwachte weersomstandigheden. Woensdag wordt met het IWB kort gesloten hoe de ontwikkelingen van het weer zullen zijn voor zaterdag en of deze omstandigheden verantwoord zijn om jonge duiven te lossen. Woensdagavond na 18.00 volgen er dus m.b.t. Quievrain verdere mededelingen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.