postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Corona protocol 3.0

Beste liefhebbers,

Het overleg van de afdelingsfunctionarissen met de COVID-19 werkgroep van de NPO is zojuist afgerond en het bijgevoegde protocol en toelichting zijn daar als zodanig vastgesteld.

Hierin is geregeld dat er weer binnen het gebouw op meerdere plaatsen mag worden ingekorfd met inachtneming  van de 1,5 meter. Ter bescherming van de functionarissen mag de liefhebber nog steeds niet zelf zijn duiven aangeven aan de inkorver, dit dient nog steeds op de eerder vastgestelde wijze te gebeuren.

Tevens dient er, voordat de kantine of bar mag worden geopend, een duidelijk inrichtingsplan aanwezig te zijn in het gebouw met een heldere weergave van de looproutes en de plaatsing van de stoelen (zitten is verplicht !) en tafels met de hantering van de 1,5 meter afstand. ZONDER INRICHTINGSPLAN MAG DE BAR NIET OPEN !!

Tevens dienen deze looproutes duidelijk te worden aangegeven in het gebouw middels markeringen op de vloer.

Voor iedere afzonderlijke ruimte dient een maximum aantal personen duidelijk zichtbaar te worden aangegeven, ook hier weer met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.