postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

opleervluchten en enkele aanpassingen in vluchtschema

Beste liefhebbers,

Vanavond gaan we van start voor de marathonliefhebbers met de inkorving van St.Vincent. De duiven kunnen worden ingekorfd bij de 11 Nationale Inkorfcentra die staan genoemd in het infoboekje 2020 zolang deze voldoen aan de eis van 7 deelnemers in hun centrum. Let op, gebruik de Nationale labels of de vorige week toegezonden speciale labels met het opschrift “Marathon” voor de boxen zodat er geen verwarring optreed met de boxen voor de opleervlucht. Mandenlijsten zijn verplicht en er dient gemeld te worden.

Tevens vanavond de inkorving voor de opleervluchten Quiverain en Doornik. Deze laatste losplaats voor de verenigingen van Walcheren en Zuid-Beveland (m.u.v. de Nishoek) is onder voorbehoud, want hier wordt nog slechts zeer sporadisch gelost  Indien deze niet beschikbaar is wordt het voor die verenigingen opnieuw een lossing vanuit Menen. In Quievrain zal er worden gelost in de maximaal toegestane 3 groepen West Zeeuws Vlaanderen, Midden- en Oost Zeeuws Vlaanderen en de groep Nishoek/samenspel Noord.

De duiven worden opgehaald bij alle verenigingen met het ophaalschema van 3 wagens. Indien men geen duiven inkorft dan tijdig een SMSje op 0032491380590 met het verenigingsnummer en de tekst “geen duiven”. Na afloop van de inkorving graag een mailtje naar ondergetekende met het aantal boxen opleerduiven dat is meegegeven met de ophaaldienst.

Op alle inkorfavonden voor de marathon is nu ook een opleervlucht toegevoegd (zie bijgevoegd schema) zodat er nu vrijwel wekelijks mogelijkheden zijn om doordeweeks duiven aan te leren. Tezamen met de inkorving voor Bordeaux zal dit volgende week wederom Quievrain zijn zodat er toch nog een ultieme mogelijkheid is om jonge duiven alsnog te kunnen spelen op de jonge duivenvluchten. Deze opleervlucht zal in de groepen West, Midden en Oost/Noord worden gelost. Voor de inkorving gelden weer dezelfde voorwaarden als hiervoor vermeld.

Aan het vluchtschema is ook nog een extra mogelijkheid toegevoegd in week 30 om oude duiven in te korven voor Peronne. Strikt genomen mogen er geen vitesse- en midfondconcoursen voor oude duiven op dezelfde dag worden gehouden, maar vanuit een aantal verenigingen is de wens geuit om hier in dit uitzonderlijke jaar eenmalig vanaf te wijken. Voor deze zgn. T-vluchten geldt: boxen met jonge duiven mogen aangevuld worden met oude duiven, eventuele extra boxen met oude duiven graag even het aantal doormailen naar ondergetekende zodat de administratie van het aantal meegegeven boxen aan de ophaaldienst kloppend blijft.

Tevens lijkt het niet mogelijk om op de inkorvingen op donderdag tijdig (vóór 23.00) de laatste ophaalpunten te bereiken met de ophaalroute van 3 wagens. Op de vrijdagen werd er al gewerkt met een ophaaldienst van 4 wagens, voor de donderdaginkorvingen zal dit nu ook (weer) toegepast gaan worden. Dit heeft wel gevolgen voor de boxprijzen op deze concoursen, maar we vinden het niet acceptabel dat er van de vrijwilligers in deze verenigingen nachtwerk wordt gevraagd.

Alle aanpassingen in het vluchtschema t.o.v. de vorige versie zijn aangegeven in groen.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.