postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Hitteprotocol voor komend weekend

Beste liefhebbers,

Onderstaand bericht geldt zowel voor het nationale concours vanuit Issoudun als voor de jonge duivenvlucht vanuit Roije.

Deze vrijdag is tevens de laatste maal dat er oude duiven mogen worden meegegeven naast de jonge duivenvlucht. Volgende week mogen op donderdag uitsluitend oude duiven worden ingekorfd op Melun en op vrijdag uitsluitend jonge duiven op Pont St.Maxence.

Tevens is de losplaats in Duffel komende woensdag niet beschikbaar als losplaats door de coronamaatregelen die van kracht zijn in Antwerpen. Er wordt dus uitsluitend een opleervlucht vanuit Oudenaarde gehouden volgens de afgesproken 3 losgroepen West, Midden en Oost/Noord. Graag uiterlijk zaterdag om 18.00 een bericht aan ondergetekende of hiervoor belangstelling is in de vereniging (graag met een inschatting van het aantal duiven). Berichtgeving over het al of niet doorgaan volgt dan uiterlijk maandag om 12.00.

Er blijken de afgelopen week nogal wat verenigingen hun aantallen boxen van de opleervluchten niet te hebben doorgegeven waardoor onze vervoerder geen goede inschatting kon maken voor het beladen van de wagen. Ook is onze penningmeester afhankelijk van deze opgave om een juiste rekening op te maken voor de vereniging. Graag na afloop van de inkorving graag een berichtje aan ondergetekende met het aantal boxen dat is meegegeven op de T-vlucht of midweekse opleervlucht.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Beste Afdelingssecretaris,

Voor komend weekend worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand)

en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

De verwachting voor zaterdag geeft op dit moment aan dat de temperaturen dan weer dalen. De geplande vluchten gaan vooralsnog door als gepland.

Namens Bestuur NPO.

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Reacties zijn gesloten.