postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

weersituatie jonge duiven morgen

Beste liefhebbers,

Hoewel de NPO meent dat het hitteprotocol niet gebruikt hoeft te worden in de kustprovincies zien we toch ook in de avonduren nog een temperatuur van boven de 30 graden bij het inkorven. We gaan dus ook voor Zeeland nog steeds uit van de beperkingen die gelden in het hitteprotocol voor de ingekorfde aantallen (max.23 per box) voor Roije vanavond. Van groot belang is ook het verstrekken van water aan de ingekorfde duiven, dus graag speciale aandacht hiervoor in de vereniging !

Duivenwelzijn is altijd nog belangrijker dan de portemonnee, we willen onze duifjes toch morgen ook graag weer in goede gezondheid thuis krijgen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.ZeelandOnderwerp: weersituatie jonge duiven morgen

Geacht afdelingsbestuur,

Gelet het meest recente weerbericht kunnen wat het IWB en NPO bestuur betreft de jonge duiven vluchten doorgaan zoals gepland.

Het Hitteprotocol blijft van kracht met uitzondering van de Afdelingen 1, 5 en 6 gebaseerd op de temperatuur verwachting.

In de loop van vandaag volgt een planning voor de lossingen om morgen tijdig te kunnen lossen.

Uiteraard moeten de weersomstandigheden meewerken om morgen tijdig te kunnen lossen.

Allen veel succes gewenst.

namens Bestuur NPO,

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Reacties zijn gesloten.