postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

voorzittersoverleg 2 oktober

Beste liefhebbers,

Binnen de huidige maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus is het nog steeds mogelijk om het voorzittersoverleg te organiseren vrijdag a.s.

Wel hebben wel de agenda aangepast aan het verplichte vroege tijdstip van sluiting (22.00) van het dorpshuis in Borssele.

Het agendapunt m.b.t. de NPO-Ledenraad schuiven we door naar de afdelingsvergadering van 18 november, deze uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende voorwaarden m.b.t. samenkomsten.

Van de volgende verenigingen is nog geen bericht ontvangen over hun aanwezigheid op het voorzittersoverleg: 1832 Westkapelle, 1843 Schoondijke, 1859 Sluiskil en 1862 Zaamslag. Aan deze verenigingen het dringende verzoek om per omgaande te melden wie hun vertegenwoordiger zal zijn, er dient namelijk een registratie te worden overhandigd aan de beheerder van het dorpshuis wie er aanwezig zijn.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3, 4454 AS Borssele

Aanvang: 19.30

Agenda:

  1. Opening
  2. Verloop vliegseizoen 2020
  3. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
  4. WVTTK
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Reacties zijn gesloten.