postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

oproep aan de Zeeuwse verenigingen

Beste liefhebbers,

Als Zeeuwse duivensport staan we op een keerpunt. De onderlinge verdeeldheid onder de leden is simpelweg te groot. Of het nu ligt aan onvoldoende uitleg of verkeerd gevormde conclusies, dat doet even niet ter zake.

Waar het ons nu om gaat is: “Wat moet er gebeuren in de Zeeuwse duivensport om ook de komende jaren nog verder te kunnen ?” Eén ding is daarbij wel zeker, het gaat zeker niet op de manier waarop er nu wordt gecommuniceerd !

Lees bijgevoegde brief aandachtig en spreek dit door binnen de vereniging. Kom met een afgewogen reactie met als achterliggende gedachte: “Wat is het beste voor de Zeeuwse duivensport en daarmee ook voor jezelf ?”

Vanuit deze gedachte is dit schrijven ook opgesteld, dus graag een gemotiveerde reactie vanuit de vereniging.

Tevens bijgevoegd een eerste concept-Einddocument zoals is toegezegd op de laatste afdelingsvergadering. Gebruik deze als onderlegger bij de opgestelde brief, deze is voornamelijk bedoeld ter verduidelijking van de notitie die is gepresenteerd op de afdelingsvergadering.

Rest mij U en Uw dierbaren nog fijne kerstdagen toe te wensen en een goed uiteinde. Hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid weer terug in 2021.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.