postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

stemming laatste ALV en bericht van de Regiegroep

Beste liefhebbers,

Hierbij een eerste werkdocument, opgesteld door de Regiegroep in de Zeeuwse Pilot. Ze staan klaar voor de start om de zaken uit te gaan werken in de komende periode.

Tevens een antwoordformulier voor de brief die vóór de kerst is gestuurd naar de verenigingen m.b.t. de keuze voor een verdere uitwerking van het Einddocument.

Inmiddels is gebleken, na controle van het stembureau (Marcel Buijsse) en de secretaris, dat de uitslag van de stemming over de notitie die is behandeld bij punt 7 niet correct is gemeld op de afdelingsvergadering. Dit betekent dat de stemming ongeldig zal worden verklaard en dat dit punt opnieuw aan de orde zal komen op de eerstvolgende afdelingsvergadering.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Reacties zijn gesloten.