postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Beleidsnotitie opleervluchten

Afgelopen week zijn alle verenigingen geinformeerd tav de opleerplannen van de afdeling.

Deze informatie zal u via de eigen secretaris worden toegestuurd, hieronder alvast de meegestuurde brief.

en bijlage via , de link

Geacht besturen,

Het nieuwe afdelingsbestuur heeft zich een aantal doelen gesteld om de duivensport voor onze afdeling zolang mogelijk te behouden.

Belangrijke doelstellingen o.a.:

  • De duivensport binnen Zeeland’96 betaalbaar houden
  • Voor alle regio’s gelijke opleer-mogelijkheden bieden

In Zeeland hebben we te maken met een aantal moeilijk te beïnvloeden factoren, n.l:

  • Krimp van aantal leden (algemeen probleem)
  • Vergrijzing (algemeen probleem)
  • kleinste afdeling
  • minste aantal duiven
  • Lastige geografische ligging

Wat kunnen we echter wel beïnvloeden:

Het jaarbudget van onze afdeling bestaat voor ca. 80% uit vrachtkosten.

Om onze sport betaalbaar te houden moeten we ons dus focussen op hoe we de vrachtkosten kunnen reduceren en hoe we deze minimaal onder controle zien te houden. Daarom stelt het afdelingsbestuur zo veel mogelijk in het werk om een maximaal aantal duiven in onze containers te gaan vervoeren.

Om alle regio’s gelijke opleer-mogelijkheden te bieden hebben we voor seizoen 2021, zoals besproken op onze ALV, weer een eigen programma georganiseerd.

Teneinde er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk duiven met onze container worden vervoerd zullen wij geen toestemming en lossingsvergunningen meer verlenen aan door verenigingen georganiseerde concurrerende vluchten.

Om e.e.a. te structureren hebben wij bijgaande beleidsnotitie Opleervluchten opgesteld.(zie bijlage)

Tevens is het voor ons van levensbelang dat we zo veel mogelijk invliegduiven kunnen vervoeren door naast vrije keus van invliegduiven op nivo 2 , 3 en 4 ook weer de vrije keus te krijgen hoeveel duiven er op nivo 1 (vereniging) in concours gezet worden. Daarnaast zou deze maatregel voor m.n. de “Generaal- spelers” een einde maken aan de concoursvervalsing op verenigingsniveau. Hiertoe hebben we het NPO bestuur onlangs uitgebreid schriftelijk verzocht onze afdeling hiervoor dispensatie te verlenen. Helaas hebben we hierop deze week van de NPO een afwijzing ontvangen. Het bestuur beraadt zich over mogelijke vervolgacties.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland’96                                               18 maart 2021

Reacties zijn gesloten.