postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Nieuw bestuur Zeeland’96

Tijdens de ALV van 11 maart j.l is een nieuw bestuur gekozen door de 19 verenigingen van Zeeland.

De nieuwe bestuursleden hebben een korte introductie van henzelf op de Bestuurs pagina op deze site.

De onderlinge verdeling van de werkzaamheden is als volgt

Reacties zijn gesloten.