postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Helderheid………

Invliegduiven
Het onderwerp invliegduiven is nog steeds onvoldoende geland bij onze leden. Soms is er zelfs nog verwarring met vrachtduiven. Hier alvast kort samengevat: vrachtduiven dat wil zeggen, duiven die op wedvluchten worden ingekorfd zonder over de antenne te gaan, zijn verboden! Dan de drie mogelijkheden die er zijn om deel te nemen: 

  1. Alle ingekorfde duiven staan in alle concoursen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van invliegduiven.
  2. Alle duiven worden ingekorfd als invliegduif. Ze gaan allemaal over de antenne en worden dus geregistreerd en ingelezen. Indien gewenst mag de klok direct na het inkorven weer worden vrijgegeven.
  3. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours op die niveaus worden gehouden. Dit geldt voor alle wedvluchten.

We vertrouwen erop dat dit voor iedereen helder is en onnodige discussie voorkomt.

Dit weekend vinden er africhtingen plaats om vervolgens volgende week met het vliegprogramma te starten. Wij wensen iedereen veel succes het komende seizoen. Hopelijk brengt het wat ervan verwacht wordt: spanning en ontspanning, maar ook genieten van de mooie aankomsten van onze gevleugelde vrienden in deze prachtige familie hobby

Allen een zéér fijn paasweekend toegewenst!

Namens bestuur afdeling Zeeland’96 en NPO voorzitter Ben Geerink 

Reacties zijn gesloten.