postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Covid aanpassingen…..

Naar aanleiding van de versoepelingen die zaterdag in gaan presenteren de Covid-werkgroep en bestuur NPO

het nieuwe aangepaste corona-protocol 3.1. Download

De belangrijkste wijziging is dat sportkantines weer open kunnen tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Als het inrichtingsplan gelijk blijft aan dat van vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd.

Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzigingen in het inrichtingsplan dan dient

het door de afdeling te worden goedgekeurd voordat men het lokaal kan openstellen.

namens de Covid werkgroup en Bestuur NPO,

Reacties zijn gesloten.