postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Adequate en transparante informatie……..

Sinds onze aanvang op 11 maart j.l staat het huidige bestuur voor transparante en tijdige informatie. Dit lijkt makkelijk, echter valt in de praktijk niet altijd mee. Onze strategie is om binnen het huidige bestuur d.m.v. soms stevige gesprekken tot consensus te komen en deze besluitvorming als informatie éénduidig te delen via alle verenigingssecretarissen.

Toch ervaren wij regelmatig door vraagstellingen van leden, dat niet alle informatie tijdig wordt doorgestuurd, en in kader van langlopende kwesties zorgen we er middels deze site voor dat cruciale informatie wel degelijk tijdig wordt gedeeld,

Onze recentste info:

Reacties zijn gesloten.