postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Bedankt voor jullie stemmen…. t.b.v ALV 04-12-21

Beste Liefhebbers,

Recent hebben jullie allemaal kunnen stemmen op de voorstellen die zijn ingediend t.b.v. de najaarsvergadering. In verband met de toenemende besmetting agv Covid is besloten om een online vergadering via teams te organiseren in plaats face to face in de vergaderzaal van de Zandlooper te Lewedorp. Om deze vergadering te structureren zijn alle stemmen reeds opgeteld en is de uitslag openbaar. Dit geldt ook voor de keuzes die zijn gemaakt t.a.v. de bestuursverkiezingen. Beide uitslagen zijn ook al via jullie secretarissen toegestuurd.

Hierbij nogmaals in te zien:

Uitslag Verenigingsvoorstellen Uitslag Bestuursverkiezing

Reacties zijn gesloten.