postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Evaluatie on-line Teams vergadering ALV van 4 dec. 2021

Beste deelnemers aan de online Teams vergadering van de ALV op 04-12-2021,

Direct na de Teams-vergadering heeft het afdelingsbestuur een korte evaluatie gehouden over deze manier van vergaderen. We voelden ons gedwongen door de toenemende Covid besmettingen om bij de ALV onze verantwoordelijkheid te pakken en te kiezen voor een online vergadering.

Om deze te structureren hebben we gekozen om vooraf alle mogelijkheden die er waren om te stemmen, alvast vooraf te regelen. Zo ook voor de punten van de rondvraag en ook voor de vraag of er behoefte was aan spreekrecht.

Onze eerste reactie naar onszelf was, dat we met deze gekozen methode, de vergadering wel heel passief maken en tegen een grote monoloog oplopen. De non-verbale reacties die wij meenden te zien, geven ons de indruk dat ook de deelnemers dit mogelijk zo ervaren.

Tevens laat de techniek ook sommigen van ons in de steek en komen zo simpel weg niet op tijd of helemaal niet in de online meeting.

Mocht in de toekomst een fysieke vergadering weer niet mogelijk zijn a.g.v.  Covid of andere beperkingen, dan doen we het graag anders.

We zijn dan ook benieuwd naar alle ideeën om dergelijke online vergaderingen beter vorm te geven waarbij een gepaste interactie wel mogelijk is.

Deze kunnen jullie sturen naar: afdelingzeeland@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland’96

Reacties zijn gesloten.