postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Concept vlieg-en onderhouds programma 2022

Het afdelingsbestuur is al enige tijd bezig om het vliegprogramma 2022 in concept te ontwikkelen. Er is gedurende dit jaar veel geluisterd naar de wensen van de individuele liefhebbers en daar zie je dat de wensen van de programma spelers, afwijken van de marathon speler en van de jonge duiven specialisten.

NPO heeft recent een 3-jaren concept aangenomen als Nationaal vluchtprogramma, hierin worden tijdens het voorjaarsoverleg nog een aantal details definitief gemaakt, o.a de G-vluchten en Nationale dagfond vlucht en wat te doen met de Grand Prix vluchten, op afdelingsniveau of per sector.

Binnenkort gaan we in overleg met B2000, NPO en onze vervoerder tav ons concept en daar waar samenwerking efficiency oplevert, zullen we dat direct aftikken. Samenwerking is de sleutel tot beheersbare kosten v.w.b vervoer en daardoor de kostprijs per duif vervoeren. Dit betekent dat diverse losplaatsen en data nog enigszins kunnen wijzigen. We willen onze transparante denkwijze graag alvast met jullie delen.

Concept vliegprogramma 2022, onder voorbehoud van diverse wijzigingen door overleg NPO,B2000, afd 5 en vervoerder(s)

Tevens hebben we op veler verzoek nagedacht om de marathon liefhebbers tegemoet te komen. Ook in de verenigingsvoorstellen werd al gevraagd om wekelijks te kunnen opleren, wat door de meeste verenigingen als niet wenselijk of haalbaar werd tegengestemd. Met ons Concept onderhoudsprogramma 2022 voor de marathon liefhebbers denken wij een uitstekend aanbod te doen om vanaf week 13 tot week 36 wekelijks mee te doen, en er zijn diverse mogelijkheden om gedurende het jaar met gewonde of anders herstellende duiven weer in te stappen.

Bovenstaand concept dient ook nog compleet te worden afgestemd met o.a B2000, NPO en onze vervoerder(s)

Reacties zijn gesloten.