postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Kerstgroeten…………

Het jaar 2021 gaat ons geheugen in omdat het door zeer veel verschillende redenen een zeer bijzonder jaar was. Het doet het afdelingsbestuur dan ook goed, dat we NU staan waar WE staan. Vele hobbels zijn al genomen in onze mooie duivenhobby en we zien komend seizoen dat ook met veel vertrouwen tegemoet. Wij willen graag alle leden ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat we kregen, en naast vele suggesties, kritische en positieve en zelfs warme feedback gaan wij de winter periode in.

We hopen dat iedereen geniet van de rust op zijn duiven kooi en diegene die al druk in de kweekperiode zit, droom alvast van die prachtige jongen die straks hun eerste rondjes gaan maken in maart, wellicht zit er weer een echte topper tussen.

Als afdelingsbestuur wensen we jou en je gezin zéér fijne feestdagen toe , maar bovenal een gezond 2022, waarin we wederom kunnen gaan genieten van onze prachtige hobby.

Met warme kerst Groeten,

Koos van Popering, Wim Flipse, Peter Oele, Piet Geijs, &

Aimé Dusarduijn, Gerrit Jan van de Bosse, Harry Wattel

Prettige Kerstdagen - Marathonduivenjournaal

Reacties zijn gesloten.