postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Wijziging ophaalschema!!

Na evaluatie van de knelpunten tot nu toe in de ophaalschema’s en in verband met onderhoudswerkzaamheden op de route is besloten om de ophaalroute 1 (met 3 wagens) enigszins aan te passen.

Zie hiervoor bijgaand ophaalschema rev. 220522. De wijzigingen zijn geel gemarkeerd. Deze wijziging gaat deze week in, dus als eerste op vrijdag 27 mei a.s. op Pont St. Maxence. Ophalen volgens dit aangepaste schema.

Reacties zijn gesloten.