postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Vooraf melden aanmelden aantallen duiven blijft gehandhaafd

Zoals eerder vermeld korven de Zeeuwse liefhebbers weer massaal in hun eigen verenigingen in. Steeds worden er grote aantallen duiven ingemand. In één woord “Fantastisch”!

Dat betekent wel dat het voor ons en de firma Geuze lastiger is geworden om aan de hand van historische cijfers in te schatten hoeveel duiven er op de volgende vluchten zullen worden ingemand. Een luxe probleem dus.

Het vooraf aanmelden van het verwachte aantal in te korven duiven heeft duidelijk zijn nut bewezen bij de voorgaande vluchten. Hierdoor konden er tijdig passende maatregelen worden getroffen. Zo konden we door tijdig ingrijpen een wagen uitsparen en nog een vlucht wijzigen en voorkomen dat we midden in de nacht nog extra chauffeurs en convoyeurs moesten regelen.

Ook het eventueel samen met andere afdelingen vervoeren kan een besparingsmogelijkheid opleveren. Hierbij is ook tijdige informatie over de juiste aantallen duiven cruciaal. Voor tal van vluchten hebben we in BOZA verband een gezamenlijk programma opgesteld waardoor samen vervoeren van de duiven tot de mogelijkheden behoort.

De aanmeldprocedure waarbij per vereniging een dag voorafgaand aan het ophalen het verwachte aantal duiven wordt opgegeven blijft om genoemde redenen gehandhaafd.

We rekenen op jullie begrip en medewerking.

Reacties zijn gesloten.