postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Wel/geen Afdelingskampioenschap vitesse jong 2022?

Op de najaars ledenraad 2021 is het verenigingsvoorstel, om de eerste 3 jonge duivenvluchten per samenspel te lossen, aangenomen. Het beoogde doel van dit voorstel was m.n. om zo te proberen de verliezen bij de jongen te beperken. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze maatregel is dat we zo voor de jeugdigen en senioren dit seizoen geen afdelingskampioenschappen vitesse jong meer hebben. Immers zijn er niet genoeg vitesse vluchten die samen gelost worden om dit kampioenschap te kunnen vervliegen.

Tijdens onze vergadering met de jeugdcommissie eerder deze week werd er door de jeugdcommissie een pleidooi gehouden om deze beslissing alsnog ter discussie te stellen. Immers voor de groep jeugdigen moet er toch zeker een afdelingskampioenschap vitesse jong vervlogen worden. Het is toch wel erg sneu dat dit op deze manier niet gaat lukken.

Het afdelingsbestuuur deelt deze mening.

De consequentie van het per samenspel lossen is naar alle waarschijnlijkheid bij het stemmen, door velen over het hoofd gezien. Ook hebben andere verenigingen er inmiddels voor gepleit deze beslissing te heroverwegen.

Als argument wordt daarbij tevens de splijtleden-problematiek genoemd, het inkorven in een ander samenspel en logistieke problemen. Met de jeugdcommissie hebben we afgesproken de mening van alle verenigingen te polsen.

We kwamen samen tot het volgende mogelijke compromis:

  • De eerste jongen duivenvlucht lossen we zoals aangenomen, per samenspel. Dan hebben we samen met een zestal opleervluchten die in aparte groepen worden gelost vele mogelijkheden om onze jonge duiven wegwijs te maken door ze te lossen in kleinere groepen.
  • Als we dan de tweede en derde jonge duivenvlucht alsnog per afdeling zouden kunnen lossen, kunnen we wel afdelingskampioenschappen vitesse vluchten jong wel spelen (3 van de 4 vluchten tellen).

Uiteraard is de eindbeslissing in deze aan de verenigingen.

We verzoeken dan ook aan alle verenigingen ons schriftelijk te melden hoe jullie aankijken tegen deze materie.

Dus:

  • of genomen besluit in december 2021 handhaven en geen afdelingskampioenschappen vitesse jong voor jeugdigen en senioren in 2022.
  • of alsnog kiezen voor bovengenoemd compromis waardoor er wel een afdelingskampioenschap vitesse jong vervlogen kan worden voor zowel jeugdigen al senioren.

Jullie reactie zien we graag uiterlijk 31 mei a.s. per mail tegemoet. afdelingzeeland@gmail.com

met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland

Reacties zijn gesloten.