postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Hitteprotocol midfondvluchten a.s. zaterdag

Mededeling Le Mans:

Aan alle verenigingen van Afdeling Zeeland ’96

Volgens bijgaand NPO protocol geldt dat voor het concours vanuit Le Mans van aanstaand weekend het maximaal aantal duiven per mand 23 stuks bedraagt.

Met vriendelijke groet, Bestuur Afdeling Zeeland ’96

Aan allen,

Voor a.s. zaterdag is voor de afdelingen 1,2,3,4,5 en7 van kracht. Dit houdt voor deze afdelingen in

dat de mandbezetting moet worden aangepast.

Voor de grote Ruco mand betekend dit 23 duiven.

Voor de kleine Ruco mand 20 duiven.

De geprogrammeerde lossingsstations hoeven niet aangepast te worden..

Met vriendelijke groet, 

Frank Marinus 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

Reacties zijn gesloten.