postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Lossing Issoudun


Het NPO bestuur is een onderzoek gestart naar de gang van zaken omtrent de lossing
van Issoudun. Er is gesproken met de nationale lossingscommissie en andere direct
betrokkenen over de gang van zaken.
De correcte gang van zaken is kort samengevat dat de Nationale Lossingscommissie
een besluit neemt over de lossing en dat dit besluit wordt uitgevoerd door de op de
losplaats aanwezige afdelingen. Zoals we weten is dat niet hoe het is gelopen.
De voorlopige bevindingen van het NPO Bestuur zijn dat er inhoudelijk,
procesmatig en in de uitvoering fouten zijn gemaakt bij de lossing van Issoudun.
Hierbij valt o.a. te denken aan:

 • Het late tijdstip van de lossing
 • De interne communicatie en besluitvorming van de Nationale Lossing Commissie
 • Het niet opvolgen van instructies op de losplaats
 • Bemoeienis van externen met de gang van zaken
  Het incident rondom Issoudun staat niet op zich. Vorig jaar zijn er soortgelijke
  problemen geweest rondom een Sector vlucht jonge duiven. Vaak zijn ze ook
  gerelateerd aan lastige omstandigheden maar onze processen en afspraken moeten
  hier uiteraard mee om kunnen gaan.
  Naar aanleiding van de eerste bevindingen zal het NPO Bestuur een protocol met
  afspraken opstellen voor Sector en Nationale lossingen en dit agenderen voor de
  najaar NPO ledenraad van 26 november 2022. Het agendastuk zal tijdig worden
  gepubliceerd zodat alle afdelingen er hun input op kunnen geven. Ervan uitgaande
  dat de NPO Ledenraad haar goedkeuring verleent zullen de afspraken worden
  opgenomen in het NPO Wedvlucht Reglement.
  Het NPO Bestuur betreurt de gang van zaken. De Sector en Nationale vluchten zijn
  de kers op de taart en we zijn het allemaal aan onszelf verplicht die ordentelijk en
  goed te laten verlopen.
  Het NPO Bestuur

Reacties zijn gesloten.