postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Procedure verwerken van Invliegduiven seizoen 2023

Aan alle verenigingen en leden van Afdeling Zeeland ’96,

Naar nu blijkt worden invliegduiven die over de antenne gaan via de nu beschikbare software/programmatuur nog steeds niet op de juiste wijze automatisch verwerkt.

We gaan de verwerking van invliegduiven daarom weer zoals vorig jaar regelen en wel als volgt:

*de invliegduiven gaan niet over de antenne

* de concoursduiven worden via de Compuclub programmatuur op normale wijze behandeld, ingelezen en ingestuurd

* dus inclusief de standaard geleidebrief die v.w.b. het aantal manden kloppend is gemaakt voor het aantal concoursduiven

Voor de invliegduiven geldt het volgende:

* Op de genoemde standaard geleidebrief wordt per vereniging handmatig bijgeschreven: het totaal aantal invliegduiven en het totaal aantal manden (concoursduiven en invliegduiven)

Verder dient er per vlucht op de dag van inkorving een separate mail gestuurd te worden naar onze penningmeester (email: penningmeesterz96@gmail.com) met de volgende informatie:

*aantal concoursduiven

*aantal invliegduiven

*totaal aantal manden

Voor iedereen betekent dit dus weer wat extra werk.

Het is niet anders.

Graag jullie begrip en aandacht hiervoor.

Advertentie

Reacties zijn gesloten.