postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

OPGELET: Nieuwe regeling verwerken invliegduiven; bij wedvluchten alle duiven over de antenne

Aan alle verenigingen en leden van Afdeling Zeeland ’96,

Ruim een jaar nadat de NPO ledenraad heeft besloten invliegduiven toe te staan komen Compuclub en NPO vlak voor het seizoen 2023 met een procedure hoe de invliegduiven in de systemen en programmatuur te verwerken.

Naar wij hebben begrepen is die procedure jullie gisteren middag door de NPO per mail of via “Op de Hoogte” toegestuurd.

Niet bepaald een geavanceerde methode die je anno 2023 na een jaar voorbereiding en programmeren zou mogen verwachten.

We halen attributen uit de vorige eeuw zoals pen en papier weer tevoorschijn en gaan de invliegduiven handmatig verwerken, dus extra werk en met risico op fouten/vergissingen.

Het is duidelijk dat het verwerken van invliegduiven binnen onze systemen niet bij alle betrokken partijen die aandacht heeft gekregen die je na de beslissing van de NPO ledenraad  invliegduiven toe te staan (voorjaar 2022) had verwacht.

De procedure voor Venira is blijkbaar nog niet bekend.

Wij kunnen het helaas niet mooier maken en vragen alle verenigingen na bekendmaking van de “Procedure invliegduiven ” voor Venira- gebruikers deze nieuwe NPO-methodes bij de toekomstige wedvluchten te volgen.

De eerder op 11 april j.l. door ons toegezonden procedure Invliegduiven komt te vervallen nadat er ook voor de Venira-gebruikers een “Invliegduiven procedure” bekend is gemaakt door de NPO.

Iedereen veel succes toegewenst.

Advertentie

Reacties zijn gesloten.