postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Agenda / Kalender

Voorzittersoverleg

  • 17 november 2022 Najaars ledenvergadering

    Aanvang: 19.30 uur

    Locatie: de Zandlooper Lewedorp

Vergaderingen

Zeeuwse Manifestaties

Duivensport Activiteiten Kalender 2022/2023

  • De prijsuitreiking van afdeling Zeeland ’96 over seizoen 2022 zal plaatsvinden op 19 november 2022.

Ps, Verenigingen of samenspelen die plannen hebben voor hun feestavonden, Tentoonstellingen of prijsuitreikingen kunnen deze data doorgeven aan afdelingzeeland@gmail.com en deze worden dan in deze kalender vermeld.