postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Agenda

Voorzittersoverleg

Vergaderingen

  • Voorjaarsvergadering afdeling: donderdag 21 maart 2019 in dorpshuis “De Zandlôôper” te Lewedorp
  • Najaarsvergadering afdeling: donderdag x november 2019 in dorpshuis “De Zandlôôper” te Lewedorp

Manifestaties

  • Nationale manifestatie NPO: zaterdag/zondag xx en xx november 2017.
  • Zeeuwse Manifestatie: zaterdag 16 november 2019 in Van der Valk te Goes.

Overzicht Activiteiten

  • winteractiviteiten