postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Agenda

Voorzittersoverleg

Vergaderingen

  • Voorjaarsvergadering afdeling: donderdag 16 maart 2017 in dorpshuis “De Zandlôôper” te Lewedorp
  • Najaarsvergadering afdeling: donderdag 2 november 2017 in dorpshuis “De Zandlôôper” te Lewedorp

Manifestaties

  • Nationale manifestatie NPO: zaterdag/zondag xx en xx november 2017.
  • Zeeuwse Manifestatie: zaterdag 18 november 2017 in de “Jeugdhoeve” te ’s Heerenhoek

Overzicht Activiteiten

Advertenties