postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


(zelf) opleren in België

Beste liefhebbers,

N.a.v. de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn in België vanaf 18 maart 12.00 uur beperkingen opgelegd voor verplaatsingen. Onder de onnodige verplaatsingen valt ook het opleren van duiven, dus voor met name de liefhebbers in de grensstreek wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Opleren van duiven is dus momenteel niet toegestaan in België, dit geldt zo mogelijk nog meer voor Nederlanders die met hun duiven de grens passeren om ze op te leren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Lady League: 21 maart gaat NIET door

Gezien de perikelen rondom het corona virus, hebben we besloten om de middag van 21 maart niet door te laten gaan. Wij als organisatie vinden het jammer, maar voor nu het meest verstandige besluit. Volgend jaar willen we deze gezellige middag opnieuw proberen te organiseren. De verdere uitwerking van de lady’s league maken we later bekend.
Mvg, organisatie Lady’s league zeeland 96


Maatregelen NPO bij het coronavirus (update d.d. 16 maart 13:55 uur)

Beste liefhebbers,

Uiteraard conformeert de afdeling Zeeland zich aan onderstaande maatregelen en dringt bij allen aan op het stoppen van alle verenigingsactiviteiten tot en met 6 april. Naar gelang de ontwikkelingen in de komende weken zullen we binnen ons bestuur bespreken hoe we invulling gaan geven aan het komende vliegseizoen. U verneemt dit z.s.m. als de mogelijkheden voor bijeenkomsten zich weer aan gaan dienen.

Voor nu geldt: de start van het vliegseizoen is tot nader bericht uitgesteld.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

BERICHT NPO:

In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen neemt ook het NPO-bestuur een aantal maatregelen met betrekking tot de duivensport.

1. De start van het duivenseizoen wordt uitgesteld tot nader order, we volgen de ontwikkelingen rondom het virus op de voet.

2. Alle duivenverenigingen worden gesloten tot en met maandag 6 april.

3. Omdat veel van onze leden tot de kwetsbare groep behoren, raden we aan ook buiten de vereniging geen activiteiten te organiseren en wanneer u toch bij elkaar moet komen gepaste afstand te houden. Ons advies is alle activiteiten te cancelen .

4. De inleverdatum van de hoklijsten, die formeel op 1 april staat, stellen wij uit tot een nader te bepalen datum, tot het moment dat duidelijk is wanneer er weer sprake kan zijn van bijeenkomsten.

5. Het bureau is ook tot en met 6 april onbemensd. Wij kunnen daarom geen telefonische oproepen aannemen. U kunt uw vragen mailen naar info@duivensportbond.nl en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

6. Ringbestellingen en overschrijvingen geven wij voorrang, boven de andere werkzaamheden. Houd er rekening mee dat het wel iets langer kan duren voor uw bestelling of eigendomsbewijzen verstuurd worden.

Tot slot vragen we u: Draag zorg voor uzelf en voor elkaar. We wensen u het beste toe in een tijd waar veel onduidelijk is en ook veel vragen zijn.
Wanneer er nieuws is komen we bij u terug met een update.

Bestuur NPO


uitnodiging+ aantal stukken ALV 12 maart

Algemene ledenvergadering afd. Zeeland ‘96
Datum: 12 maart 2020 Aanvang: 19.30
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 te Borssele

Agenda
1. Opening
2. Appél van de aanwezigen
3. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 11 december 2019 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (bijgevoegd | ophaalroutes| inkorfcentra)
5. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2019 secretaris (bijgevoegd)
4b. Jaarverslag 2019 penningmeester (bijgevoegd) + begroting 2020
+ verslag kascontrolecommissie (bijgevoegd)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2019 evenementencommissie (bijgevoegd)
4e. Jaarverslag 2019 jeugdcommissie (bijgevoegd)
6. N.P.O. Ledenraad 14 maart 2020 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1810| 1826| 1829 | 1863) + (préadvies)
8. Verloop GPS-pilot in Zeeland (toelichting ter vergadering)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting


Nationaal Vliegprogramma 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij het concept voor het nationaal vliegschema voor 2020. Op de NPO-Ledenraad van 25 januari moet dit formeel nog worden vastgesteld, maar dit zal na het overleg van maandagavond slechts een formaliteit zijn.

Ten opzichte van het Zeeuwse vluchtprogramma zoals dat op 11 december is besproken betekent dit wel enkele wijzigingen. We gaan daarnaast in overleg met onze zusterafdelingen in de sector om hierin een afstemming te krijgen zodat we op het gebied van vervoer waar mogelijk kunnen combineren.

Zodra deze afstemming rond is, wordt het aangepaste Zeeuwse vluchtprogramma naar U toegezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


presentatie bijeenkomst vervolg GPS-pilot

Beste liefhebbers,

De essentie van de bijeenkomst van donderdagavond:

Hoe kunnen we onze liefhebbers in de komende jaren op een leuke en betaalbare manier plezier laten beleven aan onze hobby en op welke wijze kunnen we dit delen met alle geïnteresseerden in onze sport ?

De discussie over kloksystemen en de kosten hebben veel te veel op de voorgrond gestaan het afgelopen jaar, terecht werd donderdagavond opgemerkt dat dit slechts middelen zijn om de voorgaande essentie mogelijk te maken.

Door het toevoegen van vermelde regiegroep kunnen we gezamenlijk gaan werken aan de sport om ervoor te zorgen dat de groep liefhebbers die we nu nog hebben zolang mogelijk bij onze mooie hobby te betrekken en daar alle mogelijke middelen voor te gebruiken die we nu en in de toekomst tot onze beschikking kunnen krijgen. Niet met mooie praatjes en grootse plannen, maar op een gerichte wijze met tastbare zaken die direct een goed gevoel geven aan de liefhebbers.

Deelnemers voor de regiegroep kunnen zich tot 1 januari aanmelden bij de afdelingssecretaris, mocht er onvoldoende respons zijn dan kijken we of er in onderling overleg nog kandidaten te vinden zijn. Als er nog liefhebbers zijn die een bijdrage willen leveren in een werkgroep, dan kunnen ze zich ook altijd melden bij de afdelingssecretaris.

Prettige feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.

Willy Huige