postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


agenda en stukken voor afdelingsvergadering 10 december

Beste liefhebbers,

Hierbij de definitieve agenda en enkele stukken voor de afdelingsvergadering van 10 december a.s.

Binnen de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gelden er wel een aantal voorwaarden voor het houden van een fysieke bijeenkomst:

Bijeenkomsten mogen met maximaal 30 personen, dus er per vereniging 1 persoon worden afgevaardigd naar de afdelingsvergadering. De naam van de aanwezige graag doorgeven uiterlijk dinsdag 8 december aan onderstaande. Tevens, wanneer beschikbaar, een naam van een vervanger mocht de aangemelde persoon alsnog niet in staat zijn om de vergadering te bezoeken. Voor de aangemelde personen geldt uiteraard de algemene regel dat men bij klachten thuis blijft en de vervanger stuurt. Bij aanvang van de vergadering dient een lijst van aanwezigen aan de beheerders van het dorpshuis te worden overhandigd, vandaar deze maatregel.

Tevens geldt per 1 december dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de publieke ruimte en dit geldt dus ook voor het dorpshuis in Borssele. Als men zit mag het mondkapje af, voor toiletbezoek o.i.d. moet dit wel gedragen worden.

Ook zal er geen bediening zijn tijdens de vergadering, wel zal er koffie, thee en water aanwezig zijn voor de deelnemers. Meebrengen van consumpties is niet toegestaan.

Er is slechts 1 voorstel ingediend door een vereniging, wel zijn er nog een aantal vragen gesteld door diverse verenigingen. De gestelde vragen en antwoorden staan in een separaat document en zijn daarmee behandeld. Het antwoord op het voorstel van 1870 Zierikzee staat vermeld bij de mededelingen van deze vergadering.

Mochten er nog wijzigingen komen in de huidige maatregelen tegen corona die invloed hebben op het houden van deze vergadering, dan worden deze z.s.m. aan U toegezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

=========================================================

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 10 december 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (reeds toegezonden)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (reeds toegezonden)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (deels bijgevoegd)
 6. Beknopt verslag NPO-Ledenraad 28 november 2020 (volgt z.s.m.)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland (notitie bijgevoegd)
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Verenigingsvoorstel (1804 | 1816 | 1870) en vragen + antwoorden (bijgevoegd)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.


Persbericht evenementencommissie

Na het persbericht van 21-9-20 is de situatie dusdanig veranderd dat er door de commissie is besloten de manifestatie a.s. 14 november niet door te laten gaan. Dat we afhankelijk zijn van hoe de situatie zich ontwikkeld zal u niet verbazen. Later deze winter komen we met een update.

De verkoop ten bate van de manifestatie zal wel door gaan via www. gps-auctions.com. We willen de schenkers via deze weg bedanken en toekomstige kopers alvast succes wensen!

De verkoop vind plaats:
Online:                dinsdag                03-11  18.00 uur
Aflopend:           vrijdag                  13-11  20.00 uur

De evenementencommissie


uitnodiging afdelingsvergadering 18 november

Uitnodiging

Voor de ledenvergadering van 18 november 2020
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Appel afgevaardigden
 3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 12 maart 2020 (bijgevoegd)
 4. Verslag Voorzittersoverleg 2 oktober 2020 (bijgevoegd)
 5. Ingekomen stukken en mededelingen (volgen later)
 6. NPO-Ledenraad 28 nov.2020 + overleg zusterafdelingen (stukken beschikbaar via website
  NPO)
 7. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 8. Bestuursverkiezing. *
 9. Benoeming kiesman afdeling Zeeland **
 10. Verenigingsvoorstellen (indienen vóór 2 november)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


*Aftredend zijn de voorzitter Rinus Laban en de commissarissen Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
**Kiesman Joop Kristelijn is vanwege gezondheidsproblemen niet langer beschikbaar als kiesman. Bij het toezenden van de definitieve agenda (omstreeks 5 november) zal het bestuur een kandidaat voordragen.


voorzittersoverleg 2 oktober

Beste liefhebbers,

Binnen de huidige maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus is het nog steeds mogelijk om het voorzittersoverleg te organiseren vrijdag a.s.

Wel hebben wel de agenda aangepast aan het verplichte vroege tijdstip van sluiting (22.00) van het dorpshuis in Borssele.

Het agendapunt m.b.t. de NPO-Ledenraad schuiven we door naar de afdelingsvergadering van 18 november, deze uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende voorwaarden m.b.t. samenkomsten.

Van de volgende verenigingen is nog geen bericht ontvangen over hun aanwezigheid op het voorzittersoverleg: 1832 Westkapelle, 1843 Schoondijke, 1859 Sluiskil en 1862 Zaamslag. Aan deze verenigingen het dringende verzoek om per omgaande te melden wie hun vertegenwoordiger zal zijn, er dient namelijk een registratie te worden overhandigd aan de beheerder van het dorpshuis wie er aanwezig zijn.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3, 4454 AS Borssele

Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Verloop vliegseizoen 2020
 3. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 4. WVTTK
 5. Rondvraag
 6. Sluiting


Voorzittersoverleg 2 oktober 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging van het voorzittersoverleg op 2 oktober. Zoals eerder aangegeven graag per vereniging 1 persoon aanmelden uiterlijk 30 september.

De stukken m.b.t. de NPO-Ledenraad van 28 november volgen in een aparte mail.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3, 4454 AS Borssele

Aanvang: 19.30

Agenda:

 1. Opening
 2. Verloop vliegseizoen 2020
 3. NPO-Ledenraad 28 november 2020 (stukken volgen separaat)
 4. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
 5. WVTTK
 6. Rondvraag
 7. Sluiting


Persbericht Manifestatiecommissie

Nu het seizoen bijna ten einde is wordt er weer gedacht aan prijsuitreikingen en andere festiviteiten.
Dat dit niet zo zal verlopen als andere jaren zal voor iedereen duidelijk zijn. Na een aangepast duivenseizoen, zal het voor dit jaar en met de regels die nu gelden ook een andere prijsuitreiking worden.
Als commissie hebben we, in overleg met het afdelingsbestuur, besloten dat we de manifestatie op 14 november 2020 zullen organiseren in aangepaste vorm. Hiervoor worden alleen de kampioenen (jeugd, jeugd plus en senioren), eerste prijswinnaars van provinciale concoursen en de winnaars van de Stem Trofee en PZC Bokaal uitgenodigd.
Er wordt geen workshop voor de dames of extra jeugd gedeelte worden georganiseerd. De prijsuitreiking van de Ladies League zal op een ander moment plaats vinden. Ook de verkoop van de bonnen zal enkel via internet plaats vinden.
Meer informatie hierover volgt nog. Alle genodigden zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen, met daarop alle benodigde informatie. We hopen met deze aanpassingen de Zeeuwse Manifestatie net als andere jaren tot een succes te maken, al is het in een andere vorm. We hopen op uw begrip!

De Evenementencommissie.


kampioenschap midfond jong

Beste liefhebbers,

Hedenavond hebben we in onze bestuursvergadering o.a. het verloop van het seizoen besproken. We kwamen daarbij tot de conclusie dat voor een volwaardig kampioenschap midfond jong het noodzakelijk is om daar tenminste 4 vluchten voor te organiseren zodat er de mogelijkheid is om een aftrekvlucht te hanteren. Met de huidige 3 geplande vluchten zou dit namelijk niet het geval zijn.

We hebben daarom de volgende planning gemaakt voor de resterende jonge duivenvluchten:

Komend weekend J35 vanuit Fontenay i.p.v. Orleans, dit ook mede gezien de verwachte weerssituatie voor komend weekend.

In week 36 wordt de vlucht J36 vanuit Melun toegevoegd. Inkorven op donderdag 3 september met als vluchtnummer 37.

De afsluiter wordt dan J37 Orleans i.p.v. Melun.

Het betreft hier allemaal afdelingsvluchten, er hoeven dus geen mandenlijsten te worden geschreven en v.w.b. de afdeling hoeft er ook niet gemeld te worden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Hitteprotocol Bergerac

Beste liefhebbers,

Voor het Nationale concours vanuit Bergerac, zie onderstaande mededeling.

In het bericht van gisterenavond stond de verkeerde vluchtcode vermeld voor de jonge duivenvlucht van komend weekend. Dit moet zijn J33.

Voor het midfondkampioenschap oude duiven tellen in het samenspel en de afdeling de beste 3 resultaten van de 4 vervlogen vluchten.

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland

Onderwerp: Hitteprotocol Bergerac

Hitteprotocol Bergerac

Beste liefhebbers,

Voor de vlucht vanuit Bergerac is het Hitteprotocol van kracht.

Inkorven op dinsdag 11 augustus volgens schema.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en

20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

We korven volgens schema in op dinsdag. Zo is er ruim tijd voor de reis naar Bergerac en kan de reis optimaal ingepland worden. Er is dan voldoende ruimte

om op het heetst van de dag te stoppen en de schaduw op te zoeken en de containers half open te zetten en de duiven goed te verzorgen. 

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


aanpassingen vluchtprogramma nav afgelastingen week 32

Beste liefhebbers,

Met het afgelasting van alle vluchten eind vorige week worden er enkele wijzigingen aangebracht in het vervolg van ons vluchtschema.

Voor de komende week 33 wordt de opleervlucht Oudenaarde afgelast i.v.m. de verwachte hoge temperaturen op woensdag. Donderdag wordt er ingekorfd voor de dagfondvlucht E33 vanuit La Souterraine, op vrijdag staat nu voor de jonge duiven de inkorving J32 voor Pont St.Maxence gepland i.p.v. Melun. De midfondvlucht M32 wordt niet meer ingehaald, er is dus een kampioenschap over de 4 voorgaande vluchten op dit onderdeel.

Voor het nationale concours A33 vanuit Bergerac hebben we het verzoek neergelegd bij de NPO om deze vlucht op woensdag in te mogen korven en zaterdagochtend te lossen, dit i.v.m. de hoge temperaturen die nog t/m donderdag worden verwacht. De NPO zal hierover hopelijk snel berichten.

Voor week 34 staan de inkorving voor de jonge duiven J34 gepland vanuit Melun i.p.v. Fontenay. We gaan even kijken of er in overleg met onze zusterafdelingen in de sector nog een 4e midfondvlucht voor de jonge duiven gaat komen aan het eind van het seizoen. Verder op vrijdag de inkorving van de eerste natoervlucht vanuit Quievrain. Planning is hier te starten met een groepslossing en daar zijn per losgroep verschillende vluchtcodes van toepassing. Voor de losgroep West (groene en roze labels) is de vluchtcode N34, voor de losgroep Midden (paarse en bruine labels) wordt de vluchtcode N54  en voor de losgroep Oost/Noord (blauwe, gele en witte labels) wordt de vluchtcode N74. Het is van belang dat deze vluchtcodes strikt worden aangehouden voor de Compuclub om de juiste uitslagen  te kunnen maken.

In week 35 spelen we dan weer de vluchten volgens het originele vluchtschema.

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland