postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Huldiging Fondclub Zuid Nederland

Beste leden,

In tegensteling tot eerdere berichtgeving in het krantje van de Fondclub Zuid Nederland deel ik u mede dat de datum van de kampioenshuldiging is gewijzigd van zaterdag 5 februari 2022 naar zondagmiddag 13 maart 2022.

Juiste tijdstip van aanvang zal z.s.m. bekend worden gesteld. Ook te lezen op de website van de Fondclub Zuid Nederland. www.f-z-n.com

Met vriendelijke groeten,

Wim Jongh , Secretaris FZN


Concept Vluchtprogramma 2022 update

Beste Liefhebbers,

Voor velen van ons is het seizoen 2022 al weer druk bezig, we zien al vele foto’s met blakende jongen voorbij komen. En de roep om inzicht te krijgen in ons vliegprogramma wordt ook langzaam luider.

Na het eerste concept is er afstemming geweest met NPO ten behoeve van de losplaatsen en het voorkomen van kruislossingen door met andere afdelingen af te stemmen en een duidelijke vlieglijn te hanteren per afdeling. Zo zie je dus ook een wat meer westenlijn in de losplaatsen dan de jaren hiervoor, mede door de afstemming met de overige afdelingen. De gesprekken met B2000 en de overige zuidelijke afdelingen hebben een fraai dagfond en overnacht programma opgeleverd. T.a.v. de nationale dagfond vlucht gaan we gezamenlijk als BOZA nog in overleg met NPO omdat de voorgestelde NPO vlucht vanuit Vierzon, voor diverse afdelingen gewoonweg te kort is voor de dagfond categorie. T.a.v vervoer zijn we nog druk in overleg om onderling af te stemmen waar synergie te behalen valt. U mag rekenen op ons bestuur dat we steeds naar de meest voordelige vervoermethode zoeken.

Als gevolg van de minimale afstanden die NPO stelt voor de nationale kampioenschappen hebben we op de Vitesse wat aanpassingen moeten doen. Rest ons nog verdere afstemming met de vervoerder(s) en collega afdelingen, Wie vervoert Wanneer Wat…. 🙂 we houden u tijdig op de hoogte,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur afdeling Zeeland’96

Concept Vliegprogramma 12-01-2022


100 jaar Voorwaarts…………. update

Goedendag Liefhebbers

Helaas hebben wij als 100-jarig bestaan comité besloten dat onze feestelijke middag niet door kan gaan in verband met de huidige coronamaatregelen.

Onze bonnen verkoop zal wel zijn doorgang vinden. Deze zal vanaf 27-12 tot en met 07-01-2022 plaatsvinden op GPS-auctions. Zie onderstaande flyer .

Alvast bedankt voor jullie gulle ondersteuning en allemaal zeer fijne feestdagen!

Met vriendelijke groeten,

Gerben de Boeij 100-jarig bestaan commissie P.V. Voorwaarts


Kerstgroeten…………

Het jaar 2021 gaat ons geheugen in omdat het door zeer veel verschillende redenen een zeer bijzonder jaar was. Het doet het afdelingsbestuur dan ook goed, dat we NU staan waar WE staan. Vele hobbels zijn al genomen in onze mooie duivenhobby en we zien komend seizoen dat ook met veel vertrouwen tegemoet. Wij willen graag alle leden ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat we kregen, en naast vele suggesties, kritische en positieve en zelfs warme feedback gaan wij de winter periode in.

We hopen dat iedereen geniet van de rust op zijn duiven kooi en diegene die al druk in de kweekperiode zit, droom alvast van die prachtige jongen die straks hun eerste rondjes gaan maken in maart, wellicht zit er weer een echte topper tussen.

Als afdelingsbestuur wensen we jou en je gezin zéér fijne feestdagen toe , maar bovenal een gezond 2022, waarin we wederom kunnen gaan genieten van onze prachtige hobby.

Met warme kerst Groeten,

Koos van Popering, Wim Flipse, Peter Oele, Piet Geijs, &

Aimé Dusarduijn, Gerrit Jan van de Bosse, Harry Wattel

Prettige Kerstdagen - Marathonduivenjournaal


Concept vlieg-en onderhouds programma 2022

Het afdelingsbestuur is al enige tijd bezig om het vliegprogramma 2022 in concept te ontwikkelen. Er is gedurende dit jaar veel geluisterd naar de wensen van de individuele liefhebbers en daar zie je dat de wensen van de programma spelers, afwijken van de marathon speler en van de jonge duiven specialisten.

NPO heeft recent een 3-jaren concept aangenomen als Nationaal vluchtprogramma, hierin worden tijdens het voorjaarsoverleg nog een aantal details definitief gemaakt, o.a de G-vluchten en Nationale dagfond vlucht en wat te doen met de Grand Prix vluchten, op afdelingsniveau of per sector.

Binnenkort gaan we in overleg met B2000, NPO en onze vervoerder tav ons concept en daar waar samenwerking efficiency oplevert, zullen we dat direct aftikken. Samenwerking is de sleutel tot beheersbare kosten v.w.b vervoer en daardoor de kostprijs per duif vervoeren. Dit betekent dat diverse losplaatsen en data nog enigszins kunnen wijzigen. We willen onze transparante denkwijze graag alvast met jullie delen.

Concept vliegprogramma 2022, onder voorbehoud van diverse wijzigingen door overleg NPO,B2000, afd 5 en vervoerder(s)

Tevens hebben we op veler verzoek nagedacht om de marathon liefhebbers tegemoet te komen. Ook in de verenigingsvoorstellen werd al gevraagd om wekelijks te kunnen opleren, wat door de meeste verenigingen als niet wenselijk of haalbaar werd tegengestemd. Met ons Concept onderhoudsprogramma 2022 voor de marathon liefhebbers denken wij een uitstekend aanbod te doen om vanaf week 13 tot week 36 wekelijks mee te doen, en er zijn diverse mogelijkheden om gedurende het jaar met gewonde of anders herstellende duiven weer in te stappen.

Bovenstaand concept dient ook nog compleet te worden afgestemd met o.a B2000, NPO en onze vervoerder(s)


Asduiven bij de Ladies……. in 2021

En de winnaars zijn………………….. tromgeroffel……….. met schitterend trompet geluid en de spanning stijgt……

Zo zou de introductie van de asduiven winnaars bij de ladies League zijn aankondiging kunnen krijgen, want de toppers onder de dames gingen de strijd vol aan. Wederom heeft de LL commissie een mooie berekening gemaakt van de asduiven van 2021, deze zie je hieronder staan. Reclames op deze uitslagen kunnen nog tot 24 december 2021 ingediend worden bij Ronald (rjpeeman@gmail.com)

Nogmaals de dikke felicitaties aan alle Ladies die mee hebben gedaan in 2021 en als afdelingsbestuur en LL commissie hopen we op een nog grotere deelname in 2022. Uiteraard hopen we binnenkort werkelijk tot een huldiging te komen van deze fantastische winnaars..

ASDUIVEN 2021 bij de Ladies League:

Enkele “jeugdige Ladies in beeld , herkent u ze ?


Gezamenlijke verantwoordelijkheid……….

J.l najaarsvergadering heeft voorzitter Koos van Popering nogmaals aangehaald hoe we binnen Zeeland’96 graag met elkaar willen omgaan. Dit betreft o.a HOE gedragen we ons binnen de vereniging en het lokaal, HOE gaan we met onze vervoerders om en met de chauffeurs van die vervoerder.

HOE gedragen we ons naar buiten toe, naar diegene die de duivensport niet kennen, en HOE gaan we om met social media.

Afgelopen jaar hebben we gezien dat het in vele verenigingen goed verloopt en dat incidenten daar ter plekke worden opgelost, tenslotte zijn we allemaal mensen en genieten we van onze gezamenlijke hobby.

Ook hebben we ervaren dat er soms uitwassen tussen zitten, die menen dat ze alles kunnen zeggen, en ook daar dienen we als bestuur van Zeeland, en ook binnen de verenigingen onze verantwoordelijkheid te nemen. Als hulpmiddel is door NPO, de gedragscode beschreven. Lees deze als bestuurder en geĂŻnteresseerd lid nog eens door.

Geniet van u hobby, en alvast succes met je vroege kweek.

Met vriendelijke groet,

Bestuur afdeling Zeeland’96


Evaluatie on-line Teams vergadering ALV van 4 dec. 2021

Beste deelnemers aan de online Teams vergadering van de ALV op 04-12-2021,

Direct na de Teams-vergadering heeft het afdelingsbestuur een korte evaluatie gehouden over deze manier van vergaderen. We voelden ons gedwongen door de toenemende Covid besmettingen om bij de ALV onze verantwoordelijkheid te pakken en te kiezen voor een online vergadering.

Om deze te structureren hebben we gekozen om vooraf alle mogelijkheden die er waren om te stemmen, alvast vooraf te regelen. Zo ook voor de punten van de rondvraag en ook voor de vraag of er behoefte was aan spreekrecht.

Onze eerste reactie naar onszelf was, dat we met deze gekozen methode, de vergadering wel heel passief maken en tegen een grote monoloog oplopen. De non-verbale reacties die wij meenden te zien, geven ons de indruk dat ook de deelnemers dit mogelijk zo ervaren.

Tevens laat de techniek ook sommigen van ons in de steek en komen zo simpel weg niet op tijd of helemaal niet in de online meeting.

Mocht in de toekomst een fysieke vergadering weer niet mogelijk zijn a.g.v.  Covid of andere beperkingen, dan doen we het graag anders.

We zijn dan ook benieuwd naar alle ideeën om dergelijke online vergaderingen beter vorm te geven waarbij een gepaste interactie wel mogelijk is.

Deze kunnen jullie sturen naar: afdelingzeeland@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland’96


Bedankt voor jullie stemmen…. t.b.v ALV 04-12-21

Beste Liefhebbers,

Recent hebben jullie allemaal kunnen stemmen op de voorstellen die zijn ingediend t.b.v. de najaarsvergadering. In verband met de toenemende besmetting agv Covid is besloten om een online vergadering via teams te organiseren in plaats face to face in de vergaderzaal van de Zandlooper te Lewedorp. Om deze vergadering te structureren zijn alle stemmen reeds opgeteld en is de uitslag openbaar. Dit geldt ook voor de keuzes die zijn gemaakt t.a.v. de bestuursverkiezingen. Beide uitslagen zijn ook al via jullie secretarissen toegestuurd.

Hierbij nogmaals in te zien:

Uitslag Verenigingsvoorstellen Uitslag Bestuursverkiezing


Schriftelijk ontvangen reacties voor de najaarsvergadering (04-12) vanuit de verenigingen

Alle verenigingen hebben vooraf de mogelijkheid gekregen om schriftelijk te reageren op agendapunten van de “online ALV van zaterdag 4 december. Hieronder kunt u lezen welke zijn ingediend en wat daarop het besluit c.q. advies van het afdelingsbestuur.

Punt 8 Verenigingsvoorstellen

*Rinus de Lijser Oostburg 1842:
-In het stem advies betreft vraag 10 is door een meerderheid van de verenigingen aangegeven de opleer van de jonge duivenvluchten boven de Schelde apart te lossen van Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben daar geen moeite mee mits er dan ook wel gekozen wordt om ZeeuwsVlaanderen west- midden en oost apart te lossen. Dit is voor ons niet duidelijk in de vraagstelling.

Antwoord bestuur: Dit voorstel / besluit  betreft opleervluchten van jonge duiven. Een voorstel om Zeeuws-Vlaanderen bovendien in 3 groepen te lossen hebben wij niet aangetroffen


-In vraag 28 wordt gevraagd de eerste drie vluchten van de jonge duiven per samenspel te lossen. Ook hiervoor was de meerderheid voor wat wij ook zeker toejuichen.
Maar maakt voor ons de onduidelijkheid nog groter.
Als in eerste instantie gevraagd wordt Zeeuws-Vlaanderen apart te lossen zonder de vermelden ook W.M en Oost. En later wel duidelijk de samenspelen apart wil lossen.

Antwoord bestuur: Dit voorstel / besluit betreft de eerste 3 jonge duivenvluchten.

Voor ons zijn voorstel 10 en voorstel 28 dus twee verschillende zaken.

Voor het geval Oostburg nog weer iets anders wil voorstellen verwijzen wij naar de mogelijkheid tot het indienen van voorstellen voor de voorjaarsvergadering.

Punt 12. Rondvraag

*Carlo Dominicus 1816 Goes:

– Rayon indeling:. Hier zal naar gekeken moeten worden . Noord heeft veel te weinig spelende leden . Dit i.v.m. eerlijk spel

Antwoord bestuur: We adviseren voor dit onderwerp een formeel voorstel in te dienen voor een volgende vergadering

– Ă©Ă©n afdelings uitslag op de ZLU vluchten

Antwoord bestuur: Dit onderwerp ligt buiten onze invloedsfeer. Wel zijn we voorstander van Ă©Ă©n Zeeuwse uitslag en we zullen dit idee promoten in mogelijk overleg met betrokken inkorfcentra voor de ZLU vluchten

*Staf Martens Axel 1805

-Hoe is het met onze containers gesteld, zijn deze al gereinigd en de manden zijn die schoongemaakt (karton verwijderd) zodat we in april niet eerst het ongedierte moeten bestrijden.

Antwoord bestuur: We zullen er op toezien dat de manden voor het seizoen op gepaste wijze worden toegeleverd aan de verenigingen

-En hoe ver zijn we (het Bestuur) met onderhandelingen voor het vervoer?

Antwoord: De evaluatie van de aanbiedingen vindt momenteel plaats en ook zullen er binnenkort gesprekken over het vervoer volgen in sectorverband (BOZA overleg) en met Zuid-Holland

*Rinus Kleppe Zierikzee 1870

  • Het lijkt ons raadzaam om te werken met ontvangstbevestiging wanneer formulieren of stukken worden verstuurd, kan dit worden doorgevoerd?

Antwoord: Als jullie dat wensen is ons advies zelf een ontvangstmelding in jullie mailprogramma in stellen.

  • Vragen per mail vanuit ons bestuur aan het afdelingssecretariaat blijven onbeantwoord, graag verbetering in deze

Antwoord: Wij krijgen vele tientallen mails per week waarbij wij de meeste, mits relevant danwel nodig geacht,  beantwoorden. We sluiten niet uit dat er ook wel een een mailtje aan onze aandacht ontsnapt, maar dan ontvangen we graag even een herinnering.

  • Tijd om voorstellen in te dienen was heel kort, plannen van de ledenvergadering kwam hierdoor in het gedrang. Graag meer tijd om voorstellen in te dienen.

Antwoord: Elk jaar houden we een voorjaars- en een najaarsvergadering.

Tijdens het voorzittersoverleg eind september hebben we bovendien al opgeroepen om, indien gewenst, voorstellen in te dienen. Door bekende oorzaken zijn we dit jaar later met onze najaarsvergadering dan gebruikelijk. Dus volgens ons hebben jullie meer tijd gehad om voorstellen te bedenken en in te dienen dan “normaal” het geval was.

Procedure bestuursverkiezing:

Vermelding bestuur: Er hebben 3 verenigingen , (Heikant, Hulst en de Nishhoek) schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de door het afdelingsbestuur gekozen en beargumenteerde wijze van bestuursverkiezing bij deze najaarsvergadering.

Antwoord: Bestuur blijft bij het ingenomen standpunt, en verwijst naar de duidelijke verwoording richting bestuur van duivenvereniging Heikant