postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


jonge duivenvlucht komend weekend

Beste liefhebber,

Er is overleg geweest tussen de Brabantse afdelingen en onze afdeling over een vervolg van het jonge duivenprogramma. De afdeling Limburg heeft besloten om een eigen koers te gaan varen waardoor hier geen afstemming meer mogelijk is.

Voor komend weekend betekent dit dat we wederom een vlucht vanuit Melun spelen, we kunnen dan ons vervoer afstemmen met de Brabantse afdelingen die hier ook naar toe gaan. Er zal echter geen gezamenlijke lossing plaatsvinden, het is immers geen NPO-sectorvlucht !

Over een vervolg van het programma is er afgelopen vrijdag een oproep gedaan aan de verenigingen om hierover hun visie te geven en een aantal clubs hebben dit inmiddels ook gedaan. Verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, laat je mening hierover horen zodat we een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Eind volgende week komen we met verdere mededelingen over het vervolg van het programma.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


aanpassingen jonge duivenprogramma

Beste liefhebbers,

Vandaag heeft het NPO gemeend dat er een aanpassing nodig was van het resterende jonge duivenprogramma. Eerder deze week is hetzelfde aangepaste schema toegezonden aan de afdelingen met de vraag hierop te reageren. Vanuit het afdelingsbestuur hebben we toen aangegeven dat er in overleg met de andere afdelingen in de sector geen aanpassingen nodig waren in het eerder afgesproken vluchtschema. Blijkbaar was het geen vraag vanuit het NPO, slechts een mededeling dat er gewijzigd ging worden. We gaan de komende week in overleg met de andere zuidelijke afdelingen hoe we dit gaan invullen vanaf het komende weekend. Het NPO heeft uiteraard de mogelijkheid om een aangevraagde lossingsvergunning te weigeren waardoor we beperkt zijn in onze handelingen, maar hopelijk kan er met steun vanuit de leden van onze afdeling toch een overtuigend beroep worden gedaan op het NPO-bestuur om ons eerder vastgestelde vluchtprogramma te volgen.

Uiteraard kan er ook positief worden gereageerd op de aanpassingen vanuit het NPO, dit vernemen we dan ook graag van jullie.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Jonge duiven en voorzittersoverleg

Beste liefhebbers,

Hoewel er opnieuw hoge middagtemperaturen worden verwacht voor de komende dagen willen we de jonge duivenspelers in onze afdeling niet weer teleurstellen. In de avond- en nachtelijke uren koelt het gelukkig al flink af.

De geplande vlucht vanuit Pont St.Maxence (voor zowel oud als jong) blijft dan ook gewoon staan voor dit weekend. Zoals eerder aangegeven 25 duiven in een volle mand.

We proberen zoveel mogelijk tijdens het transport de duiven te ventileren en, wanneer mogelijk, van water te voorzien. We roepen de verenigingen ook op om de duiven bij het inkorven ook te voorzien van water, inmiddels hebben de duiven voldoende ervaring om dit te kunnen vinden.

De NPO-Ledenraad zal doorgeschoven worden naar eind september waardoor ons voorzittersoverleg nu plaats zal vinden op donderdag 6 september in de Zandloper te Lewedorp. Enkele weken geleden zijn al een aantal bespreekpunten doorgestuurd naar de verenigingen, mochten er nog zaken zijn van jullie kant dan graag een berichtje vóór 20 augustus.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


jonge duivenvlucht afgelast

Beste liefhebbers,

De vlucht vanuit Pont Sint Maxence dit weekend is afgelast, het NPO staat op vrijdagavond geen inkorvingen toe van jonge duiven. Alles een dag opschuiven is statutair gezien niet mogelijk voor onze afdeling. De vooruitzichten voor vrijdagnacht en zaterdagochtend zijn daarbij zodanig slecht dat zelfs een korte vlucht waarschijnlijk een probleem zou geven om deze tijdig te lossen.

Dit betekent dat er in het vervolgprogramma enkele wijzigingen gaan komen:

De inkorving van J31 Fontenay op donderdag 2 augustus wordt verzet naar donderdag 9 augustus, de losplaats wordt Melun en de vluchtcode wijzigt in J32

Op vrijdag 3 augustus korven we nu de afgelaste vlucht van Pont St.Maxence in, de vluchtcode wordt J31 i.p.v. J30

De inkorving van de trainingsvlucht vanuit Menen (T31) op vrijdag 3 augustus verschuift naar dinsdag 7 augustus en wordt nu vluchtcode T32.

De daaropvolgende inkorvingen kunnen hopelijk weer volgens het vastgestelde schema worden afgewerkt.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Bergerac en jonge duiven komende weken

Beste liefhebbers,

Via onze lossingscoördinator is het volgende ontvangen  v.w.b. Bergerac:

Er gaan maximaal 23 duiven in een mand, mogelijk dat er conform de eerder gemaakte afspraken wordt overgeschakeld naar een ochtendlossing op vrijdag als de weersomstandigheden hier aanleiding toe geven.

Voor de jonge duiven wordt er donderdag een definitief besluit genomen. Hierin wordt ook meegewogen dat we volgend weekend een midfondconcours voor de jonge duiven op het programma hebben staan.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland