postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


uitnodiging ALV 2 november a.s.

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 2 november 2017
Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 16 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen (deels bijgevoegd)
5. NPO-zaken + overleg met zusterafdelingen (agenda Ledenraad volgt z.s.m.)
6. Bestuursverkiezing *
7. Bestuursvoorstellen (bijlage 7, 7a, 7b en 7c bijgevoegd)
8. Verenigingsvoorstellen (indienen vóór 8 oktober)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Rinus Laban, Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 oktober melden bij de secretaris op voordracht van hun vereniging.

Advertenties


laatste inkorvingen 2017

Beste liefhebbers,

We naderen het einde van het vliegseizoen 2017, deze week de laatste inkorvingen van de afdelingsconcoursen en volgend weekend nog een attractievlucht vanuit Orleans (zie bijlage).

Van de vluchten Pontoise (J36) en Arras (N36) kunnen de witte enveloppen in de verenigingen blijven, als er noodzaak is (reclames o.i.d.) kunnen deze altijd opgevraagd worden door de afdelingsfunctionaris.

Op Pontoise dienen alle (jonge) duiven in concours te worden gezet !

Voor de vlucht Orleans (J37) – instructie Orléans – is het voldoende om de D-en W-bestanden in te zenden, hiervan hoeven verder geen uitdraaien bewaard te blijven. De ophaaldienst komt bij alle NIC’s langs, ook als er verder geen duiven ingekorfd worden. Alle Brabantse manden dienen dan meegegeven te worden, ook de ongebruikte.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


komende jonge duivenvluchten

Beste liefhebbers,

Komend weekend hebben we onze jonge duivenvlucht vanuit Fontenay. Ook afdeling 5 (Zuid-Holland) en 6 (Noord-Holland) concoursen dan vanaf deze losplaats, daarom is dit voorjaar een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk concours. Er zijn verder geen mogelijkheden voor poules e.d., er komt naast de afzonderlijke afdelingsuitslagen wel een overkoepelende uitslag. De duiven dienen te worden gezet op niveau 9, dit uiteraard zonder extra kosten.

Een papieren uitslag van het overkoepelende concours kost 2,75.

Inkorven van Fontenay (J34) en ook J36 Pontoise uitsluitend bij de verenigingen zoals die staan vermeld op pagina 17 van het informatieboekje.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland