postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


OPGELET: Nieuwe regeling verwerken invliegduiven; bij wedvluchten alle duiven over de antenne

Aan alle verenigingen en leden van Afdeling Zeeland ’96,

Ruim een jaar nadat de NPO ledenraad heeft besloten invliegduiven toe te staan komen Compuclub en NPO vlak voor het seizoen 2023 met een procedure hoe de invliegduiven in de systemen en programmatuur te verwerken.

Naar wij hebben begrepen is die procedure jullie gisteren middag door de NPO per mail of via “Op de Hoogte” toegestuurd.

Niet bepaald een geavanceerde methode die je anno 2023 na een jaar voorbereiding en programmeren zou mogen verwachten.

We halen attributen uit de vorige eeuw zoals pen en papier weer tevoorschijn en gaan de invliegduiven handmatig verwerken, dus extra werk en met risico op fouten/vergissingen.

Het is duidelijk dat het verwerken van invliegduiven binnen onze systemen niet bij alle betrokken partijen die aandacht heeft gekregen die je na de beslissing van de NPO ledenraad  invliegduiven toe te staan (voorjaar 2022) had verwacht.

De procedure voor Venira is blijkbaar nog niet bekend.

Wij kunnen het helaas niet mooier maken en vragen alle verenigingen na bekendmaking van de “Procedure invliegduiven ” voor Venira- gebruikers deze nieuwe NPO-methodes bij de toekomstige wedvluchten te volgen.

De eerder op 11 april j.l. door ons toegezonden procedure Invliegduiven komt te vervallen nadat er ook voor de Venira-gebruikers een “Invliegduiven procedure” bekend is gemaakt door de NPO.

Iedereen veel succes toegewenst.


Procedure verwerken van Invliegduiven seizoen 2023

Aan alle verenigingen en leden van Afdeling Zeeland ’96,

Naar nu blijkt worden invliegduiven die over de antenne gaan via de nu beschikbare software/programmatuur nog steeds niet op de juiste wijze automatisch verwerkt.

We gaan de verwerking van invliegduiven daarom weer zoals vorig jaar regelen en wel als volgt:

*de invliegduiven gaan niet over de antenne

* de concoursduiven worden via de Compuclub programmatuur op normale wijze behandeld, ingelezen en ingestuurd

* dus inclusief de standaard geleidebrief die v.w.b. het aantal manden kloppend is gemaakt voor het aantal concoursduiven

Voor de invliegduiven geldt het volgende:

* Op de genoemde standaard geleidebrief wordt per vereniging handmatig bijgeschreven: het totaal aantal invliegduiven en het totaal aantal manden (concoursduiven en invliegduiven)

Verder dient er per vlucht op de dag van inkorving een separate mail gestuurd te worden naar onze penningmeester (email: penningmeesterz96@gmail.com) met de volgende informatie:

*aantal concoursduiven

*aantal invliegduiven

*totaal aantal manden

Voor iedereen betekent dit dus weer wat extra werk.

Het is niet anders.

Graag jullie begrip en aandacht hiervoor.


Test systemen en procedures

Op de opleervlucht Quievrain T15 van a.s. weekend kunnen alle handelingen en systemen getest worden via Compuclub.

Maak van deze gelegenheid gebruik.

Zo kan iedereen controleren of hij/zij gereed is voor het seizoen 2023.

Iedereen veel succes toegewenst.