postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Verplaatsing St. Vincent

Het Bestuur van de NPO heeft besloten de wedvlucht St. Vincent in te korten tot de vervangende losplaats voor Bergerac.

Wij hebben dit inmiddels bij de Franse Bond gemeld.

Monpazier (Etrang)

Bij de Hypodrome.

De precieze gegevens ontvangt u nog evenals de coördinaten.

Wij zullen u later uitleggen waarom we dit gaan doen.

We willen graag een bericht naar buiten brengen maar hebben daar even tijd voor nodig.

De afdelingen waarvan de chauffeurs onderweg zijn kunnen dit met hun convoyeurs alvast bespreken, zodat zij geen omweg hoeven te maken.

Een PDF van de losplaats sluiten wij bij.

De coördinaten worden later bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet, 

Frank Marinus 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie  Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
t           (085)27 38 210

e info@duivensportbond.nl


Hitteprotocol: Pont St. Maxence i.p.v. Lorris

Aan alle verenigingen van Afdeling Zeeland ’96

Gezien de te verwachten hoge temperaturen in het weekend is het hitteprotocol ook van kracht verklaard op de midfondvluchten van aanstaand weekend.

Wat houdt dit in: 

De vluchten worden ingekort tot 1 nacht mand. In de praktijk betekent dit dus op vrijdag inkorven.

De gekozen stations blijven meetellen voor het Nationaal Midfondkampioenschap.

Het aantal duiven in de mand wordt 23 stuks. 

De bovenste rij in de container blijft leeg.

We hebben inmiddels een lossingsvergunning aangevraagd voor Pont St. Maxence.

Voor het geval deze wijziging gevolgen heeft voor het aantal duiven dat per vereniging wordt meegegeven dient dit uiterlijk donderdagavond 21.00 uur te worden opgegeven.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Update INSTRUCTIE duiven per mand / restmanden rev. 6 juni 2022

Aan alle verenigingen van Afdeling Zeeland ’96,

N.a.v. vragen, recente constateringen en onduidelijkheden ontvangen jullie hierbij een update van onze Instructie duiven per mand / restmanden rev. 6 juni 2022.

INSTRUCTIE DUIVEN PER MAND / RESTMANDEN rev. 6 juni 2022

AANTAL DUIVEN PER MAND:
• 1 nacht mand: 30 duiven per mand, maximaal 32;
• 2 nachten mand: 27 duiven per mand, maximaal 28
• Marathonvluchten: 24 duiven per mand, maximaal 25
I.v.m. de weersomstandigheden kan de NPO op advies van het IWB of WOWD bepalen dat er minder duiven per mand ingekorfd moeten worden. Jullie worden hiervan uiterlijk om 17.00 op de inkorvingsdag op de hoogte gebracht. Indien dit van toepassing is, dient men zich strikt aan de voorgeschreven aantallen te houden !

RESTMANDEN:
• voorkom restmanden, vul zelf maximaal bij
• Nestdoffers en weduwnaars samenvoegen tot maximaal 1 restmand doffers
• Per vereniging maximaal 2 restmanden (evt. 1 voor doffers, 1 voor duivinnen)
Labelen van restmanden:
Aan alle boxen met een restant duiven dienen jullie aan de rechter voor- en linker achterzijde een oranje label te bevestigen. Hierop het aantal duiven ver¬melden en of het doffers of duivinnen zijn (doorhalen wat niet van toepassing is). Tevens verenigingsnummer, plaats, wedvlucht en datum vermelden. Ook aan deze boxen aan de voorzijde een gekleurde label (afhankelijk in welk samenspel je speelt) bevestigen

Positie restmanden in de containers
De restmanden worden op de onderste posities in de container geladen tenzij dat anders wordt aangegeven door de chauffeur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Enquete

Aan alle verenigingen en liefhebbers van Afdeling Zeeland ’96

Lossen jonge duiven per samenspel, Kampioenschap Vitesse jong jeugdigen

Uit de onder de verenigingen gehouden enquête blijkt dat de meningen en ideeën hierover verdeeld zijn.

Het afdelingsbestuur heeft besloten de eerdere besluiten van de ledenraad te handhaven.

Wel gaat het afdelingsbestuur in overleg met de Jeugdcommissie om te kijken naar mogelijkheden om op een andere wijze toch tot een kampioenschap Vitesse jong voor de Jeugdigen te komen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96