postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Duivenmelkersmiddag van 18 dec te Westkapelle gaat niet door..

Helaas hebben wij ook moeten besluiten de gezellige duivenmelkersmiddag van 18 december as. af te lassen. Het aantal corona besmettingen en de huidige maatregelen van de regering bieden weinig perspectief. Laten we hopen dat we volgend jaar weer wel gezellig samen duiven kunnen melken.

De verkoop van de geschonken bonnen willen we wel door laten gaan.

De bonnen staan van 10 december tot 24 december op Toppigeons.

Op zaterdag 18 december zijn de late jongen te bezichtigen die te koop zijn van 13.30 uur tot 15.00 uur in ons lokaal aan de Meerkerkweg 1 in Westkapelle.

Bij toegang vragen we de QR code of een negatief testbewijs te tonen.

Wij vragen begrip voor deze situatie.

Bestuur en  commissie PV de Zwaluw te Westkapelle


Uitstel a.g.v Covid regels……PV de Herleving Hulst/Clinge

Beste liefhebbers,

Wij willen jullie mededelen dat alle geplande activiteiten van onze vereniging zijn uitgesteld

Waaronder de kampioenen dag 12 December, de hoktentoonstelling op 19 december en onze nieuwjaar receptie op 8 Jan. Zodra we meer weten over de besmetting graad van covid-19 en deze ons gunstig is gestemd dan gaan we in Januari 2022 verder met eventuele nieuwe datums voor deze dagen.

 Graag willen we na twee jaar toch onze kampioenen en eerste prijs winnaars in het zonnetje zetten en met frisse wind seizoen 2022 aanvangen.

Met vriendelijke sport groeten, het bestuur van PV de Herleving Hulst/Clinge 

Wijnand Geers


Zeeuwse Ladies Kampioenen…….. Jong

Diverse Ladies die bij de oude duiven sterk presteerden zie je ook weer bij de jonge duiven terug. Echter jonge duiven zijn ook voor de beginners makkelijker hanteerbaar en daardoor zie je ook nieuwe namen op de kampioenen lijst staan. Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd.

Reclame op deze uitslagen kunnen nog tot 24 december 2021 ingediend worden bij Ronald (rjpeeman@gmail.com)

Ladies Kampioenen bij de jonge duiven:

Naast de kampioenschappen van de oude en jonge duiven is er ook een prijs beschikbaar gesteld voor de allersnelste oude en jonge duif. De zogenaamde Turbo Vliegers

SNELSTE LL DUIF Jong : Monique vd Windt met 21-7054868 1759,486 m/min op Pt St Maxence J31

SNELSTE LL DUIF Oud: Ingrid Schaap met 20-7020368 1790,461 m/min op Roye V22

Wil je komend jaar ook mee doen bij de ladies, informeer dan eens bij Karin van Gils-Wielemaker,        Tel. 0118-618417   of email haar op karin78@zeelandnet.nl en uiteraard kun je ook terecht bij je lokale vereniging om te informeren, hier wordt je graag geholpen. Succes allemaal komend seizoen


Zeeuwse Ladies Kampioenen……….

De Zeeuwse ladies league kende de afgelopen jaren een mooie start en heeft ook dit jaar een gestage groei. In diverse verenigingen wordt dit initiatief netjes opgepakt en uitgewerkt. Afgelopen seizoen stonden er ca. 60 ladies namen op de startlijst. De verwerking van de uitslagen en kampioenschappen zijn nog niet volledig automatisch. Waar voorheen het afdelingsbestuur met diverse ondersteuning handmatig de uitslagen maakte, is er dit jaar voor gekozen om Compuclub dit te laten verzorgen. Dit verdient ook nog verdere uitwerking aangezien de uiteindelijke kampioenschappen ook dit jaar handmatig zijn uitgerekend.

Onze steun, Ronald Peeman, heeft zijn uitstekende best gedaan voor de mooie klasseringen uit te rekenen en deze publiceren we graag. Reclame op deze uitslagen kunnen nog tot 24 december 2021 ingediend worden bij Ronald (rjpeeman@gmail.com)

Ladies Kampioenen bij de oude duiven:


Adequate en transparante informatie……..

Sinds onze aanvang op 11 maart j.l staat het huidige bestuur voor transparante en tijdige informatie. Dit lijkt makkelijk, echter valt in de praktijk niet altijd mee. Onze strategie is om binnen het huidige bestuur d.m.v. soms stevige gesprekken tot consensus te komen en deze besluitvorming als informatie éénduidig te delen via alle verenigingssecretarissen.

Toch ervaren wij regelmatig door vraagstellingen van leden, dat niet alle informatie tijdig wordt doorgestuurd, en in kader van langlopende kwesties zorgen we er middels deze site voor dat cruciale informatie wel degelijk tijdig wordt gedeeld,

Onze recentste info:


Corona beleid samengevat door NPO

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

 • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
 • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
 • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
 • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
 • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
 • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
 • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA.
 • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.

Bestuur NPO

Arnhem , 16 november.


Wijziging Kampioenendag Heikant……..

Beste duivenliefhebbers,

Gelukkig kan onze kampioenendag van a.s. zondag in aangepaste vorm doorgaan.

Om zo weinig mogelijk verplaatsingen in de zaal te hebben is wel de hoktentoonstelling geschrapt.

zondag 21 november 2021

De Postduif Heikant bestaat dit jaar 90 jaar en we zijn blij het seizoen af te kunnen sluiten met onze traditionele kampioenendag.

Programma:

 1. Deur open en bezichtiging van de geschonken duiven                      13.30 uur
 2. Verkoop van de geschonken duivenbonnen                                       vanaf 15.00 uur

Let op t/m 19 november is er een voorverkoop via www.gps-auctions.com

Een achttal bonnen, waaronder enkele speciale, worden enkel in de zaal verkocht zonder voorverkoop.

Het verkoopboekje is als bijlage bijgevoegd.

 1. Sluiting                                                                                                    17.30 uur

Onze kampioenendag vindt plaats in het gemeenschapscentrum  ’t Heike, Julianastraat 3 te Heikant.

Er wordt conform de regelgeving van de overheid gecontroleerd op de geldigheid van uw coronapas of het in bezit hebben van een officiële negatieve Covid test van maximaal 48 uur oud.

Verder zullen die dag de dan geldende corona maatregelen in acht worden genomen.

Ondanks deze beperkingen hopen wij op uw komst en we zullen er alles aan doen om er voor u een gezellige middag van te maken. Tot zondag 21 november


Let op ! aanmelden van je tentoonstelling of evenement..

Beste allen,

De nieuwe EU regelgeving welke eerder dit jaar is ingegaan omvat ook een meldingsplicht voor wedvluchten, evenementen en tentoonstellingen.

Wij verzoeken U vriendelijk de verenigingen in Uw afdeling hierop attent te maken.

Wat wedvluchten betreft zal de NPO een jaaroverzicht verstrekken aan de NVWA.

Uiteraard is het belangrijk dat alle wed- en trainingsvluchten zijn aangemeld bij het NPO bureau.

Maar dat was al zo i.v.m. met de verplichte lossingsvergunning aanvraag.

De instructie hoe tentoonstellingen en evenementen aan te melden vindt U in onderstaande link:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/tentoonstellen-en-verzamelen-dieren/aanmelden-evenementen-en-wedvluchten

Het NPO bestuur


Kampioenendag bij De Postduif Heikant…..

Beste duivenliefhebbers,

De Postduif Heikant bestaat dit jaar 90 jaar en we zijn blij het seizoen af te kunnen sluiten met onze traditionele kampioenendag.

Programma: zondag 21 november 2021

 1. Inbrengen duiven voor tentoonstelling per drietal                             10.00 – 11.00 uur
 2. Tentoonstelling van de ingebrachte duiven.                                       vanaf 13.30 uur
 3. Prijsuitreiking van de tentoonstelling                                                  14.45 uur
 4. Verkoop van de geschonken duivenbonnen                                       vanaf 15.00 uur
 5. Sluiting                                                                                                    17.30 uur

Let op van 8 t/m 19 november is er een voorverkoop via www.gps-auctions.com

Een achttal bonnen, waaronder enkele speciale, worden enkel in de zaal verkocht zonder voorverkoop.

Het verkoopboekje is als link bijgevoegd.

Onze kampioenendag vindt plaats in het gemeenschapscentrum  ’t Heike, Julianastraat 3 te Heikant.

De deuren zijn open vanaf 13.30 uur.

Er wordt conform de regelgeving van de overheid gecontroleerd op de geldigheid van uw coronapas of het in bezit hebben van een officiële negatieve Covid test van maximaal 48 uur oud. Verder zullen die dag de dan geldende corona maatregelen in acht worden genomen. Ondanks deze beperkingen hopen wij op uw komst en we zullen er alles aan doen om er voor u een gezellige middag van te maken.