postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


infoboekje 2020 + ophaalschema’s

Beste liefhebbers,

Onder de knop seizoen zijn het bijgewerkte infoboekje voor 2020 en de ophaalschema’s die worden gebruikt op de inkorvingen m.u.v. de marathonvluchten te vinden.

Op het eerder toegezonden vluchtschema staat vermeld of er met 3 of 4 wagens wordt opgehaald op de inkorfdag.

Voor de inkorvingen voor T25 en T26 geldt: alleen verenigingen die zich hebben aangemeld uiterlijk 18.00 op de woensdag vóór de inkorving worden opgehaald. Advies is om per regio te bekijken of er belangstelling is en dan 1 inkorfpunt te kiezen als er niet zoveel animo is.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vliegprogramma Zeeland + Nationaal vliegschema 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij het vliegprogramma van de afdeling Zeeland en het definitieve Nationale vliegschema 2020.

Op dit moment wordt het informatieboekje bijgewerkt met de laatste gegevens en zal morgen aan de verenigingen worden gezonden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vrachtduiven Roye

Beste liefhebbers,

Vorige week hebben we aangegeven dat er voor Roije ook nog een mogelijkheid was om vrachtduiven mee te geven.

Compuclub zal deze week een aanpassing maken in hun programma Winver waardoor er weer punten en poules kunnen worden toegevoegd aan uitslagen. Echter is het na deze aanpassing niet meer mogelijk om vrachtduiven aan te geven in het programma.

Een aantal verenigingen hebben al aangegeven dat ze geen vrachtduiven meer gaan inkorven, maar we willen toch de optie deze week nog beschikbaar houden voor de verenigingen die hier nog wel de gelegenheid voor willen bieden. Verzoek aan deze verenigingen is om hun bestanden met wedstrijdduiven gewoon in te sturen naar Compuclub zonder vrachtduiven, maar in een aparte mail aan onderstaande (wilhuige37@gmail.comvrijdagavond vóór 23.00 aan te geven hoeveel extra boxen men meegeeft aan de ophaaldienst met vrachtduiven. Uiteraard mogen ook boxen met wedstrijdduiven aangevuld worden met vrachtduiven, maar om onze vervoerder niet te verrassen met een flink aantal extra boxen willen we graag even een aanvullend overzicht hebben. Noteer de extra boxen ook op de geleidebrief die meegaat met de wagen van de ophaaldienst en licht de chauffeur in over de extra boxen.

Let op, dit is een laatste mogelijkheid voor het meegeven van vrachtduiven, vanaf Melun in week 25 dienen alle duiven over de antenne te worden ingekorfd. We gaan dan ook weer concoursen voor de kampioenschappen in het samenspel en de afdeling.

Voorts een oproep aan de verenigingen om aan te geven of men wil inkorven voor de leervluchten T25 Oudenaarde en/of T26 Quievrain. Uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de inkorving om 18.00 willen we een overzicht hebben van de inkorvende verenigingen met ongeveer het aantal duiven dat men verwacht om zo de ophaaldienst zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Indien er erg weinig animo is voor deelname is het ook mogelijk dat er geen inkorving plaats zal vinden voor deze vlucht(en).

Met onze vervoerder zijn we in overleg over de mogelijkheden voor midweekse leervluchten. In eerste instantie denken we aan mogelijkheden in Stekene op het terrein van onze vervoerder of aansluiting op de Belgische leervlucht Aalst op vrijdag. Als er verenigingen zijn die er in onderling overleg uitkomen om naar een losplaats te willen, houd dan wel in de gaten dat er voor lossingen van meer dan 500 duiven een lossingsvergunning vereist is. Zeker als men in België wil lossen is dit een harde voorwaarde en er wordt zeer fel op gelet door de plaatselijke duivenliefhebbers. Lossingsvergunningen kunnen worden aangevraagd via het secretariaat van de afdeling (kosten 175 euro).

Eind van de week verschijnt er een compleet vluchtschema voor 2020 en het bijbehorende informatieboekje. Het boekje zal niet in een gedrukte vorm verschijnen, maar indien gewenst kunnen liefhebbers dit natuurlijk altijd zelf uitprinten.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


update corona protocol

Beste liefhebbers,

Hierbij de versie van het corona-protocol 2.0 zoals die woensdag is besproken door de werkgroep van de NPO en de afdelingsfunctionarissen.

Belangrijkste wijziging hierin t.o.v. de versie 1.0 is de mogelijkheid voor een 2e inkorftafel buiten het verenigingsgebouw. Voor met name de grotere inkorfcentra geeft dit wat meer lucht gezien de aantallen ingekorfde duiven. Lees aandachtig de wijze waarop dit ingevuld wordt.

Het aantal personen in het verenigingsgebouw is en blijft maximaal 3 !!!

Verder wordt er weer de mogelijkheid geboden voor het opstarten van competitie (=wedvluchten) met daaraan gekoppeld kampioenschappen. Inkorven dient dan wel op de wijze te gebeuren zoals we dat in 2019 deden, met andere woorden alle ingekorfde duiven over de antenne.

Het tijdstip van invoeren van het competitie-element wordt overgelaten aan de afdelingen, maar de bedoeling is om dit binnen 2 weken in te laten gaan voor alle afdelingen. We hebben dit als afdelingsbestuur besproken donderdagavond en gezien het late tijdstip van bekendmaking willen we de verenigingen de komende 2 weken de tijd geven om te zorgen dat dit bij alle leden bekend is. Tevens kunnen in die periode alle aangeboden duiven  voorzien worden van een chipring voor zover dat nog niet het geval is.

Verenigingen mogen al eerder aan de slag met het protocol 2.0 als ze er klaar voor zijn, vanaf de vlucht M25 Melun is het gebruik van protocol 2.0 verplicht voor alle verenigingen. Vervang het oude protocol 1.0 door het nieuwe protocol 2.0 in de aanwezige bescheiden in de vereniging zodra er gebruik van gemaakt wordt. Bij controle kan er dan een actueel protocol worden getoond.

Gevolg van deze keuze is wel dat er de komende 2 vluchten nog geen samenspeluitslag gemaakt kan worden, tenzij alle verenigingen in een samenspel al eerder besluiten om geen vrachtduiven meer in te korven. Daarmee wordt immers voldaan aan deze voorwaarde voor competitie en kan er een officieel concours op samenspelniveau worden gehouden. Geef dit tijdig aan zodat er ook een uitslag kan worden geplaatst op Compuclub.

Als er de komende weken nog geen competitie wordt gespeeld dan blijft er ook erg weinig over van de vitessevluchten, we hebben dan ook besloten om geen vitessekampioenschap in het samenspel en afdeling te organiseren voor oude duiven dit jaar. De geplande vitessevluchten naast de jonge duivenvluchten worden omgezet in trainingsvluchten voor oude duiven waardoor er wel de optie blijft om op verenigingsniveau nog iets te organiseren.

Er lijkt een versoepeling op komst (vanaf 1 juli) voor het gebruik van sportkantines waar de meeste van onze verenigingen gebruik van maken. Strikt genomen heeft dit niets te maken met het beoefenen van de duivensport (we gebruiken deze faciliteiten nu ook niet), dus het is aan de verenigingen om hiervoor protocollen te maken die ze afstemmen met de gemeente waar ze gevestigd zijn als ze daarvan gebruik van willen maken.

Nadeel is wel dat er bij het niet afstemmen of naleven van een protocol voor de sportkantine het hele gebouw op slot gaat en er dus ook geen duiven meer ingekorfd kunnen worden. Maak dus een goede afweging binnen de club in hoeverre je weer gebruik gaat maken van de bar en op welke wijze !

Als er nog vragen zijn, dan horen we die wel.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vluchtschema seizoen 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij het vervolg van het vliegprogramma voor 2020. Voor de dagfond, marathon en de laatste 2 jonge duivenvluchten gaan we nog afstemming zoeken binnen de sector, dus hier zouden nog wijzigingen in kunnen komen.

Komende woensdag is er een overleg met de COVID-19 werkgroepleden met de afdelingsvertegenwoordigers over een verdere verfijning (en hopelijk versoepeling) van de protocollen. Houd de mail dus in de gaten, mogelijk zijn er nog aanpassingen voor de inkorving van vrijdag a.s.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


huishoudelijke mededelingen

Beste liefhebbers,

Nu we weer op de “normale” vlieglijn zitten kunnen we langzaam weer gaan kijken voor een vervolg van ons programma. Voor de dagfond en marathon zullen er afspraken binnen de sector worden gemaakt en ook de betreffende secties van de NPO zullen hier nog wel een mening over hebben. Uitsluitsel daarover volgt dus over enkele weken. Na het weekend gaan we in ieder geval wel het schema voor de vitesse- en midfondvluchten bekend maken zodat jullie daar een planning voor kunnen maken.

M.b.t. de trainingsvlucht T22 Niergnies nog enkele zaken die van belang zijn. Het betreft de eerste vlucht in zuidelijke richting, daarom zal er ook nu een groepslossing plaatsvinden in West, Midden en Oost/Noord. Dit met het oog op de onervaren jaarlingen van met name de liefhebbers op de verste afstanden. Overigens hebben de verenigingen van het samenspel Noord het besluit genomen om gewoon mee te gaan naar Niergnies en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om met de afdeling Zuid-Holland mee te gaan naar IJsselstein.

Het betreft hier een vlucht vanuit Frankrijk, dit betekent dat de boxprijs aangepast wordt naar 25.75. Ook nu weer zal er met het schema van 4 wagens worden opgehaald, vandaar de extra kosten t.o.v. de boxprijs die in de begroting staat vermeld.

Er dient na het inkorven in ieder geval een D-bestand te worden ingestuurd, het insturen van een W-bestand na het afslaan is optioneel. In het bericht van Compuclub eerder deze week heeft U kunnen lezen wat er wel, maar vooral niet gedaan wordt met de ingestuurde gegevens. Iedere vorm van competitie is verboden, ook het vervliegen van prijzen in natura. Onze barfaciliteiten vallen veelal onder de sportkantines en deze moeten nog zeker tot 1 juli gesloten blijven  Uitsluitend voor verenigingen die gebruik maken van een horecagelegenheid om in te korven is het toegestaan om hiervan gebruik te maken vanaf 1 juni. Dit uiteraard met inachtneming van de voorschriften die daarvoor gelden.

Vorige week zijn de eerste verenigingen gecontroleerd op het naleven van de corona-protocollen en over het algemeen werd hier goed mee omgegaan. Ook komend weekend zullen er weer controles plaatsvinden, dus het blijft zaak om scherp te blijven op dit gebied. Volgende week is er weer een overleg met de landelijke COVID-19 werkgroep van de NPO voor het uitwerken van een protocol 2.0. De aanpassingen die daaruit voortkomen zullen uiteraard z.s.m. weer naar de verenigingen worden gestuurd.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


geen Quievrain dit weekend

Beste liefhebbers,

Zojuist bericht ontvangen van de NPO dat er nog steeds niet gelost mag worden in België door buitenlandse konvooien. Ook is er contact geweest met B2000 over de losplaats in Weert. Afgelopen weekend lag de kade vol met hopen zand waardoor er zeer weinig ruimte overbleef voor de wagens om te lossen. Ze wilden zelf graag de duiven voor hun rayons 1 en 2 daar lossen en hebben gevraagd of wij als afdeling uit wilde wijken naar Reusel (zie foto). De lossingscoördinaten zijn 51.19.40,9 bij 05.09.27,5.

Voor week 23 zijn we nog steeds voornemens om een lossingsvergunning aan te vragen voor Niergnies en dus België verder over te slaan. Mogelijk dat het Franse ministerie van Transport hier nog roet in het eten gaat gooien, maar dit zal dan tijdig worden meegedeeld.

Veel succes komend weekend !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vlucht komend weekend + vrachtprijs per box

Beste liefhebbers,

Afgelopen weekend kon de lossing van de duiven helaas niet plaatsvinden in Tilburg. Het losterrein was afgezet met betonblokken en de overige mogelijkheden stonden vol met overnachtende truckers. De lossingscoördinator heeft in overleg met de vervoerder gekozen om door te rijden naar Zevenbergsenhoek voor een lossing.

Voor komend weekend is er een lossingsvergunning aangevraagd voor Quievrain. Op het moment van schrijven van dit bericht is er nog geen afwijzing ontvangen van de NPO, dus we gaan er nog steeds vanuit dat we hier kunnen gaan lossen. In het geval dat dit toch niet mogelijk zou zijn en we gedwongen zijn om in Nederland te lossen, is er gekozen voor de losplaats Weert (zie bijlage) als alternatief. De afdeling B2000 heeft afgelopen zaterdag naar tevredenheid al gebruik gemaakt van deze losplaats, dus we hoeven daar geen nachtelijke verrassingen te verwachten.

In ieder geval is de vluchtcode T22, waar er ook gelost gaat worden. De vervoerskosten zijn voor beide losplaatsen 23,15 per box. Ook voor de vlucht vanuit Zevenbergsenhoek is dit de boxprijs  De extra kosten t.o.v. de eerder vastgestelde boxprijs worden veroorzaakt door de inzet van een 4e wagen voor de ophaaldienst. Op de laatste afdelingsvergadering was al gevraagd om deze in drukke tijden in te kunnen zetten om te voorkomen dat de laatste verenigingen pas na middernacht opgehaald zouden worden. Ook is toen afgesproken dat de meerkosten zouden worden doorberekend in de boxprijs als de 4e wagen ingezet zou worden.

Naar verwachting ontvangen we woensdag in de loop van de dag uitsluitsel van de NPO over welke losplaats het gaat worden. Dit bericht zal dan ook per omgaande naar de verenigingen worden gestuurd.

Voor de komende weken blijft er onzekerheid bestaan over de mogelijkheden, maar wanneer mogelijk is de planning om in week 23 naar Niergnies (T23)  te gaan en de week erop naar Roije (T24). In beide gevallen moet er wel zekerheid zijn over de status van diertransporten in Frankrijk. De boetes voor overtredingen van de corona-voorschriften in Frankrijk zijn niet mis !

Voorts nog een compliment aan alle verenigingen voor de inkorving van afgelopen vrijdag. Bij de verenigingen waar is gecontroleerd was alles op orde en ook op de toegestuurde filmpjes over het laden was alles netjes geregeld. Vooralsnog is het verder niet meer noodzakelijk om filmpjes te maken, maar wekelijks zullen wel een aantal verenigingen worden bezocht voor een controle op het gebruik van de protocollen. De resultaten van de controles moeten worden gedeeld met de landelijke COVID-19 werkgroep van de NPO, dus ook de afdeling wordt hierin weer gecontroleerd.

Houd de mail in de gaten voor nadere berichten over de losplaats voor komend weekend, in ieder geval alvast veel succes !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Update Covid-19

Beste liefhebbers,

Hieronder weer een bericht van de COVID-19 werkgroep van de NPO.

Een belangrijke boodschap hierin is:

Ga bij een controle door een handhaver van de gemeente niet in discussie over wat er wel of niet mag volgens hem/haar, maar verwijs naar de protocollen van de werkgroep van de NPO. Als ze na inzage van die protocollen nog vragen hebben over de uitvoering, kunnen ze die stellen op het telefoonnummer onderaan de mail.

De verenigingen zijn ondertussen al druk bezig met hun protocollen en het maken van filmpjes, maar met name het doorsturen van de filmpjes is door hun grootte vaak lastig. Sla de filmpjes dan ook op bij een platform als Youtube of in een Dropbox en stuur de link naar me door. Dit geeft bovendien de mogelijkheid om dit met de eigen leden te delen zodat ze kunnen zien hoe de gang van zaken is.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Aan de afdelingssecretarissen en afgevaardigden.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Arnhem, 14 mei 2020

Beste collega bestuurders,

Sinds afgelopen vrijdag is heel duivenland weer in beweging.

Wat mooi om te zien hoe binnen alle afdelingen en verenigingen wordt bekeken hoe het seizoen 2020 echt van start kan gaan.

Ondertussen is er alweer één en ander veranderd. Waar vrijdag er alleen in Nederland en Duitsland onder strikte voorwaarden vluchten georganiseerd konden worden is daar nu Frankrijk bijgekomen. Er zijn signalen dat de Belgische duivenbond ook binnen een aantal weken mogelijkheden ziet.

Dit alles met behulp van onze protocollen die afgelopen vrijdag via email en Op de Hoogte zijn verspreid.

De NPO Covid-19 werkgroep werkt ondertussen hard aan de behandeling van alle vragen en plannen van aanpak. Tevens wordt gewerkt aan versie 2.0 van ons protocol waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die aanstaande zijn. Wij blijven vooruitkijken. In ons duivenland werken nu onze 563 verenigingen en 11 afdelingen hard om allemaal het seizoen te kunnen opstarten. Wat is dat mooi om te zien. Wij kunnen dat ook met elkaar waarmaken wanneer wij de zelfregulering die het vliegen weer mogelijk maakt ook in de praktijk brengen.

Eerste ervaringen:

Nu wij landelijk volop aan de slag zijn komen er ook vragen van handhavers. Dat is niet onverwacht. Vandaar ook dat wij in de instructies aangaven om contact op te nemen met de NPO Covid-19 werkgroep, omdat een gesprek met handhavers de nodige inhoudelijke kennis vraagt. Neem dus niet zelfstandig actie, maar zoek ons op bij problemen. Deze hebben vaak niets te maken met de kwaliteit van ons protocol, maar vooral met de wijze hoe verschillende ambtenaren dezelfde tekst soms verschillend beoordelen. Vandaar ook de noodzaak voor een landelijk protocol, wat door de duivenbond zelf is afgestemd. De landelijke regelgeving en goedgekeurde protocollen zijn leidend voor alle 25 veiligheidsregio’s. Daarna zijn duizenden handhavers actief, dus het risico op miscommunicatie is er altijd. Het onderstreept het belang van een landelijke werkwijze en het strikt opvolgen van wat er in de protocollen staat. Zelfstandig handelen zonder afstemming met de werkgroep is niet alleen voor u risicovol, maar voor ons allemaal.
In geval een Veiligheidsregio de inkorving stil wil leggen hebben we ook daarvoor wel oplossingen, we denken alleen dat dat niet nodig hoeft te zijn.

Dus nogmaals neem eerst contact op met de werkgroep ter ondersteuning en afstemming wanneer u te maken krijgt met handhavers die verduidelijking willen.

Op social media of in andere groepen  gaat u de antwoorden en ondersteuning niet vinden. Het tegendeel zelfs.

Wat volgt nu:

De poster is gereed en zal vrijdag digitaal worden verspreid. Ondertussen zijn de posters bij de post en kunnen alle verenigingen de poster tegemoetzien.

Nu verenigingen druk doende zijn met de voorbereidingen, merken wij ook dat het houden van georganiseerde africhtingen vragen oplevert.

Africhten:

Om te kunnen africhten met en/of door een vereniging is het noodzakelijk dat de vereniging voldoet aan het protocol. Dat betekent dat de afdeling de vereniging eerst goedkeuring moet hebben verstrekt. Dan is het zaak om via de afdeling een lossingsvergunning aan te vragen, waarbij boven de 500 duiven een bedrag van €175,- verschuldigd is.

Bestanden:

Wij krijgen vragen hoe om te gaan met de inkorf- en aankomstbestanden van de vluchten die georganiseerd worden. Aan iedere vereniging het verzoek om deze bestanden in te sturen via de bekende procedure. Daarmee kunnen de aantallen duiven, afrekenstroken en na de vlucht ook het vluchtverloop worden vastgesteld en gepubliceerd.

Tevens kunnen wij dan zien dat alles goed functioneert en alle data noodzakelijk om het vluchtverloop vast te stellen ook juist en volledig in alle systemen staan.

Skype vergadering:

Komende week willen wij met de Coronavertegenwoordigers van de afdelingen en de werkgroep een Skype meeting organiseren om daarmee met elkaar de voortgang af te stemmen.

Dank voor alle inzet zover. Wij maken als duivensport in zijn geheel mooie stappen.

Met vriendelijke groet,
Maurice van der Kruk


update van de werkgroep COVID-19 van de NPO

Beste liefhebbers,

Hieronder een update van de werkgroep COVID-19 van de NPO.

Aanvulling vanuit de afdeling Zeeland m.b.t. de vrachtduiven: Bij het doorsturen van het D-bestand van de vereniging dient het aantal vrachtduiven wel vermeld te worden. Dit kan eventueel gebundeld op één nummer van een verenigingslid om de werkzaamheden voor de digitaal ondersteuner te beperken. Het inkorven van vrachtduiven mag eventueel op een locatie buiten het verenigingsgebouw, maar dit dient wel volgens de voorschriften van de overheid m.b.t. afstand houden en hygiëne te worden afgehandeld.

De eerste inkorving op vrijdag 22 mei is voor een leervlucht en zal als vluchtcode T21 krijgen. Er wordt dus geen samenspel- of afdelingsuitslag gemaakt.

Verenigingen zijn vrij om een onderling concours te houden, maar gezien de verwachte aantallen duiven lijkt ons dat af te raden omdat dit extra handelingen vraagt en dus tijd kost. Er mag  geen W-bestand worden doorgestuurd naar de Compuclub voor T21.

Voor de weken na 23 mei gaan we even kijken wat er op dat moment mogelijk is. Als er nog geen zicht is op lossingen in België zoeken we naar mogelijkheden richting Oost-Brabant/Limburg.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Van: info@duivensportbond.nl <info@duivensportbond.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:15
Aan: info@duivensportbond.nl
Onderwerp: update COVID-19

Aan de afdelingssecretarissen afgevaardigden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arnhem , 11 mei 2020.

Geachte bestuurders,

Na het bericht van afgelopen vrijdag waarin werd gecommuniceerd dat we onder voorwaarden weer duivenvluchten kunnen organiseren zijn er begrijpelijkerwijs vragen van afdelingen en verenigingen en ook leden binnengekomen. De meeste afdelingen en verenigingen zijn al volop bezig met de voorbereiding. In deze mail zullen we vragen die zijn gesteld beantwoorden.

Vrachtduiven
Een vraag die een aantal keren is gesteld hoe kunnen we omgaan met het inkorven van vrachtduiven. We vinden dit een goed idee in de huidige omstandigheden en willen dit dan ook onder een aantal voorwaarden toestaan;

  • Het inmanden van vrachtduiven vindt niet gelijktijdig plaats met de andere inkorfactiviteiten, anders ontstaat het risico op te grote samenkomsten;
  • Het is een vrije keuze van de liefhebber vrachtduiven in te korven, maar geldt dan ook voor alle duiven van die liefhebber. Anders zijn het duiven die over de antenne gaan.
  • De hygiënemaatregelen zijn hetzelfde als bij het reguliere inkorven;
  • Tijdens het inkorven van vrachtduiven hanteren alle betrokkenen 1,5 meter afstand;
  • Bij het inkorven van vrachtduiven is de toezichthouder altijd aanwezig;
  • Een liefhebber mag de duiven indien gewenst zelf inkorven, maar het maximum van 3 personen binnen het gebouw blijft van kracht;
  • Verenigingen die dit op een praktische manier buiten hun verenigingsgebouw in kunnen richten mogen dit doen.

Status protocol
Verder zijn er vragen binnengekomen over de status van het protocol en de vraag of de eigen Veiligheidsregio en/of gemeente nog betrokken moet worden. Door de grotere hoeveelheid aan sportactiviteiten die nu weer zijn toegestaan is er door de overheid de lijn gekozen dat landelijke bonden en branches zelf verantwoordelijk zijn voor de regulering van hun activiteiten. Op basis van deze visie hebben we versie 1.0 van ons protocol met u gedeeld. Vanuit die zelfregulering hebben wij de eerste versie van de technische toelichting onderbouwd.

Het is niet zo dat duiven inzetten ook de echte sportactiviteit is, dat is het naar huis vliegen van de duiven. Het protocol is bedoeld om risico’s op besmetting te voorkomen en het houdt rekening met alle geldende voorschriften voor afstand en hygiëne. Het protocol lokaal alsnog aan de overheid toezenden ter informatie of ter goedkeuring is vanuit het punt van zelfregulering niet noodzakelijk. Het wordt vanuit de werkgroep ook ontraden om dit te doen, omdat het kennis vraagt van de onderbouwing en de geldende noodverordening.

Inkorven in een horecalokaliteit
Er zijn ook verenigingen die hun duiven inkorven in een café en/of restaurant. Deze zijn op basis van de Noodverordening gesloten. De gemeenten houden toezicht op het gesloten houden en blijven van deze lokaliteiten. Met het protocol en een toelichting door de aanwezige functionarissen zal duidelijk worden dat er geen sprake is van een openstelling van het café en/of restaurant.

Wat is een aankomstlijst
Er is ook onduidelijkheid over wat nu exact een aankomstlijst is. Hiermee wordt een uitslag bedoeld zonder een weergave van punten of poulen. Je kunt zien op welk moment de duiven thuis waren in relatie tot die van de andere deelnemende duiven. Op dit moment koppelen we geen competitie aan de vluchten. Het organiseren van competitie is verboden en zou ook een verplichtend karakter geven voor liefhebbers om deel te nemen en dat is in deze tijd geen goed signaal. Een aankomstlijst mag op meerdere niveau’s gemaakt worden (vereniging, CC, Afdeling). Vanuit de NPO gaat een verzoek naar de applicatieschrijvers om een update van de applicaties te maken voor de huidige ‘Coronacrisis’ toepassing.

Vliegen vanuit België, Frankrijk en Duitsland
Veel afdelingen hebben de vraag of en wanneer er in België gelost kan worden. Het vervoer van duiven naar België is immers wel toegestaan. Op dit moment is er nog geen toestemming om te lossen in België. We hebben om te mogen lossen in België een lossingsvergunning nodig. Het aanvragen van een dergelijke vergunning is op dit moment nog niet mogelijk. We hebben contact met de KBDB over het moment waarop deze aanvragen weer tot toestemming leiden. Afdelingen kunnen dus voorlopig nog niet lossen in België in afwachting van de ontwikkelingen aldaar. Een vergelijkbare situatie geldt ook in Frankrijk. Voor Duitsland zijn we in nauw contact om het lossen daar in goede onderlinge afstemming te organiseren.

Indienen plan van aanpak
Voordat afdelingen weer vluchten mogen organiseren zullen deze eerst een plan van aanpak in moeten dienen bij de werkgroep COVID-19 NPO. Voor de inhoud van dit plan verwijzen wij u naar e mail van  vrijdag 8 mei. Dit is ook te vinden op de Corona pagina van de website van de NPO. De afdelingen die overwegen om voor aankomend weekend (16/17 mei) al een vlucht te organiseren dienen dit plan van aanpak uiterlijk woensdag 13 mei voor 17.00 uur in te dienen via; corona@duivensportbond.nlDit biedt de werkgroep de mogelijkheid om het plan van aanpak te toetsen en bij het voldoen aan de normering de mogelijkheid te bieden vluchten te gaan organiseren.

We willen jullie vragen om deze antwoorden zelf met de eigen verenigingen te delen. We zullen deze beantwoording meenemen in een nieuwe versie van de FAQ.

De poster voor bij de deur is nog niet gereed. Deze wordt gedeeld zodra deze klaar is. We verwachten dat dit nog een paar dagen duurt. De verenigingen dienen deze zelf af te drukken op A3-formaat.

Met vriendelijke groet,

Namens NPO Werkgroep Covid-19,
Maurice van der Kruk
voorzitter NPO
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl