postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Zeeuwse Ladies League 2020

Aan alle verenigingen van de afdeling zeeland ’96,

Ook in 2020 wordt de NPO Ladies League  georganiseerd. Voor Zeeland ’96 hebben we hiervoor een werkgroep samengesteld.

Wij zijn Claudia Korstanje, Ingrid Schaap, Karin van Gils en Priscilla Thijs.

Komend seizoen gaan wij de Ladies League voor de afdeling Zeeland ’96, organiseren. Er zijn al heel wat ideeën, die de komende tijd verder concreet gemaakt worden.

Aan alle verenigingen willen we vragen om zoveel mogelijk dames enthousiast te maken voor deze competitie.

De speciale ringen voor deze competitie zijn te bestellen via www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague

Het is nog mogelijk om deze ringen te bestellen en u hier voor op te geven. (als u dit nog niet gedaan heeft.)

Zodra er meer bekend is dan zullen wij u per mail op de hoogte houden.

Mochten er verder nog vragen zijn. Mail dan naar johnny_thijs@hotmail.com (Priscilla)

Met vriendelijke groet,
Organisatie Ladies League zeeland ’96,


concept vliegprogramma Zeeland + datum NPO-Ledenraad

Beste liefhebbers,

Afgelopen weekend was er een vergadering van de sectie vitesse/midfond m.b.t. de vluchten voor het Nationale Vliegprogramma 2020. Daar is vastgesteld dat de vitesse- en midfondvluchten in periodes door de afdelingen mogen worden georganiseerd. Het officieel vaststellen van dit Nationale Vliegprogramma moet echter gebeuren op een NPO-Ledenraad en deze is nu verschoven van 21 december naar 25 januari 2020 n.a.v. de brief die namens de afdelingen naar het NPO is gestuurd vorige week.

Organisatorisch gezien kunnen we als afdeling helaas niet wachten tot na 25 januari om de planning te gaan maken voor het seizoen 2020 waardoor het noodzakelijk is om zelf met een concept-vluchtprogramma te komen. Mogelijk dat er hierin nog wat bijgesteld moet gaan worden als het Nationale Vliegprogramma 2020 wordt vastgesteld, maar dan wel binnen de wensen van de Zeeuwse liefhebbers. Op de regiobijeenkomsten dit najaar zijn een aantal wensen op tafel gelegd en waar mogelijk zijn deze verwerkt in bijgevoegd concept programma. Wat direct opvalt is dat het aantal vluchten duidelijk minder is dan in 2019. Op vrijwel alle onderdelen is er 1 of meerdere vluchten afgehaald of omgezet naar een trainingsvlucht waarvoor veel minder administratie vereist is.

We beseffen dat dit zeer kort voor de afdelingsvergadering lastig is om dit nog te bespreken in de verenigingen, maar gezien de opbouw en aanpassingen n.a.v. de regiobijeenkomsten zou dit programma toch niet al teveel discussie moeten geven in het Zeeuwse. Indien gewenst kan dit eventueel worden toegevoegd als extra agendapunt op 11 december, anders kunnen we dit nog bespreken onder Wat verder ter tafel komt. Eventuele reacties via de mail zijn ook welkom tot 11 december 12.00.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Samenvatting regiobijeenkomsten en uitnodiging info avond Bricon

Beste liefhebbers,

Hierbij de samenvatting van de regiobijeenkomsten die het afgelopen najaar zijn gehouden.

Tevens een uitnodiging voor de informatieavond op 10 december van de firma Bricon over hun deelname aan de Zeeuwse GPS-pilot. We gaan proberen ook een live-stream op te zetten zodat er voor belangstellenden op afstand meegekeken kan worden. Uiteraard is er op deze avond voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen over hun visie op de duivensport van de komende jaren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Uitnodiging bezoek Zeeuwse Duivenmanifestatie

Beste liefhebbers,

De genodigden hebben zich inmiddels aan kunnen melden voor een bezoek aan de prijsuitreiking van de afdeling Zeeland op zaterdag 16 november. Niet-genodigden zijn vanaf 19.00 ook welkom op de Manifestatie in Goes.

Afgelopen zondag was er een item te zien over de moderne duivensport in het SBS6 programma Holland van Boven. Dit filmpje was een samenwerking tussen de afdeling Zeeland ’96, Stichting de Nishoek en het NPO. Komende zaterdag wordt dit item nogmaals herhaald op SBS6 tussen 12.30 en 13.30.

Ook online is dit item te bekijken via de link https://vimeo.com/366967627

Vrijdag 22 november ontvangt U de definitieve agenda voor de afdelingsvergadering van 11 december, nogmaals aandacht voor de gewijzigde locatie van deze vergadering. Dit is dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Uitnodiging ALV 11 december 2019

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 11 december 2019
Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele, Aanvang: 19.30 u.

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 21 maart 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. NPO-Ledenraad 21 dec. 2019 + infomeel overleg afdelingen & NPO-bestuur
6. Samenvatting Regiobijeenkomsten, tussenbalans GPS-pilot in Zeeland en vervolg in 2020 *
7. Bestuursverkiezing. **
8. Bestuursvoorstel
9. Verenigingsvoorstellen (1810 + 1816 + 1829 (incl. pré-advies bestuur))
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Zaterdag 23 november al een tussenbalans GPS-pilot in de Zeeuwse Nieuwsbrief

** Aftredend zijn de penningmeester Joop Kristelijn en lossingscoördinator Adrie Thijs. Beide zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden door de verenigingen bij de secretaris tot 15 november.


winteractiviteiten 2019-2020

Beste liefhebbers,

Het vliegseizoen 2019 is weer achter de rug en inmiddels is de planning van de winteractiviteiten volop aan de gang.

Op het gebied van de vergaderingen zijn er op zaterdag 5 oktober de vergaderingen van de secties van het NPO. Op deze sectievergaderingen kunnen de aangesloten leden een aantal zaken die betrekking hebben op hun favoriete spelvorm bespreken en eventuele voorstellen doorspreken voor de NPO-Ledenraad. Net als afgelopen seizoen wordt door de secties de basis gelegd voor het vluchtprogramma, dus als er wensen zijn op dat gebied dan kunt U deze hier naar voren brengen.

Met het verschuiven van de NPO-Ledenraad naar 21 december is ook de vergadering van de afdeling op een later tijdstip gepland om zo de stukken voor de Ledenraad te kunnen behandelen. De datum voor de afdelingsvergadering staat nu gepland op woensdag 11 december, voorstellen van de verenigingen dienen vóór 18 november te worden ingediend bij de afdelingssecretaris. De voorlopige agenda van de afdelingsvergadering ontvangt U rond 14 oktober.

In 2019 was er geen voorzittersoverleg gepland, op de afgelopen voorjaarsvergadering is afgesproken dat het afdelingsbestuur de regio’s ging bezoeken om een aantal specifieke zaken te bespreken met de besturen van de verenigingen. Bijgevoegd vindt U de weeknummers waarin de regiobijeenkomsten staan gepland, met de betrokken verenigingen zal een exacte datum en locatie worden vastgesteld. Een korte agenda van deze regiobijeenkomsten volgt later.

verkoping Goede Doelen

Nog speciale aandacht voor de verkopingen voor de Goede Doelen die dit jaar op 4 en 5 oktober staan gepland in resp. Arnemuiden en Sluiskil. U vindt de verkooplijsten op de www.GPS-auctions.com en er kan vanaf heden alvast een bod worden uitgebracht. De opbrengst zal op de prijsuitreiking van de Zeeuwse Kampioenen op 16 november in Goes worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van deze Goede Doelen. We zijn allen die hieraan belangeloos hun medewerking hebben verleend zeer dankbaar dat ze dit evenement weer mogelijk hebben gemaakt !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland