postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Voorzittersoverleg 2 oktober 2020

Beste liefhebbers,

Hierbij de uitnodiging van het voorzittersoverleg op 2 oktober. Zoals eerder aangegeven graag per vereniging 1 persoon aanmelden uiterlijk 30 september.

De stukken m.b.t. de NPO-Ledenraad van 28 november volgen in een aparte mail.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Locatie: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3, 4454 AS Borssele

Aanvang: 19.30

Agenda:

  1. Opening
  2. Verloop vliegseizoen 2020
  3. NPO-Ledenraad 28 november 2020 (stukken volgen separaat)
  4. Vervolg GPS-pilot in Zeeland
  5. WVTTK
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


Persbericht Manifestatiecommissie

Nu het seizoen bijna ten einde is wordt er weer gedacht aan prijsuitreikingen en andere festiviteiten.
Dat dit niet zo zal verlopen als andere jaren zal voor iedereen duidelijk zijn. Na een aangepast duivenseizoen, zal het voor dit jaar en met de regels die nu gelden ook een andere prijsuitreiking worden.
Als commissie hebben we, in overleg met het afdelingsbestuur, besloten dat we de manifestatie op 14 november 2020 zullen organiseren in aangepaste vorm. Hiervoor worden alleen de kampioenen (jeugd, jeugd plus en senioren), eerste prijswinnaars van provinciale concoursen en de winnaars van de Stem Trofee en PZC Bokaal uitgenodigd.
Er wordt geen workshop voor de dames of extra jeugd gedeelte worden georganiseerd. De prijsuitreiking van de Ladies League zal op een ander moment plaats vinden. Ook de verkoop van de bonnen zal enkel via internet plaats vinden.
Meer informatie hierover volgt nog. Alle genodigden zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen, met daarop alle benodigde informatie. We hopen met deze aanpassingen de Zeeuwse Manifestatie net als andere jaren tot een succes te maken, al is het in een andere vorm. We hopen op uw begrip!

De Evenementencommissie.


kampioenschap midfond jong

Beste liefhebbers,

Hedenavond hebben we in onze bestuursvergadering o.a. het verloop van het seizoen besproken. We kwamen daarbij tot de conclusie dat voor een volwaardig kampioenschap midfond jong het noodzakelijk is om daar tenminste 4 vluchten voor te organiseren zodat er de mogelijkheid is om een aftrekvlucht te hanteren. Met de huidige 3 geplande vluchten zou dit namelijk niet het geval zijn.

We hebben daarom de volgende planning gemaakt voor de resterende jonge duivenvluchten:

Komend weekend J35 vanuit Fontenay i.p.v. Orleans, dit ook mede gezien de verwachte weerssituatie voor komend weekend.

In week 36 wordt de vlucht J36 vanuit Melun toegevoegd. Inkorven op donderdag 3 september met als vluchtnummer 37.

De afsluiter wordt dan J37 Orleans i.p.v. Melun.

Het betreft hier allemaal afdelingsvluchten, er hoeven dus geen mandenlijsten te worden geschreven en v.w.b. de afdeling hoeft er ook niet gemeld te worden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Hitteprotocol Bergerac

Beste liefhebbers,

Voor het Nationale concours vanuit Bergerac, zie onderstaande mededeling.

In het bericht van gisterenavond stond de verkeerde vluchtcode vermeld voor de jonge duivenvlucht van komend weekend. Dit moet zijn J33.

Voor het midfondkampioenschap oude duiven tellen in het samenspel en de afdeling de beste 3 resultaten van de 4 vervlogen vluchten.

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland

Onderwerp: Hitteprotocol Bergerac

Hitteprotocol Bergerac

Beste liefhebbers,

Voor de vlucht vanuit Bergerac is het Hitteprotocol van kracht.

Inkorven op dinsdag 11 augustus volgens schema.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en

20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

We korven volgens schema in op dinsdag. Zo is er ruim tijd voor de reis naar Bergerac en kan de reis optimaal ingepland worden. Er is dan voldoende ruimte

om op het heetst van de dag te stoppen en de schaduw op te zoeken en de containers half open te zetten en de duiven goed te verzorgen. 

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


aanpassingen vluchtprogramma nav afgelastingen week 32

Beste liefhebbers,

Met het afgelasting van alle vluchten eind vorige week worden er enkele wijzigingen aangebracht in het vervolg van ons vluchtschema.

Voor de komende week 33 wordt de opleervlucht Oudenaarde afgelast i.v.m. de verwachte hoge temperaturen op woensdag. Donderdag wordt er ingekorfd voor de dagfondvlucht E33 vanuit La Souterraine, op vrijdag staat nu voor de jonge duiven de inkorving J32 voor Pont St.Maxence gepland i.p.v. Melun. De midfondvlucht M32 wordt niet meer ingehaald, er is dus een kampioenschap over de 4 voorgaande vluchten op dit onderdeel.

Voor het nationale concours A33 vanuit Bergerac hebben we het verzoek neergelegd bij de NPO om deze vlucht op woensdag in te mogen korven en zaterdagochtend te lossen, dit i.v.m. de hoge temperaturen die nog t/m donderdag worden verwacht. De NPO zal hierover hopelijk snel berichten.

Voor week 34 staan de inkorving voor de jonge duiven J34 gepland vanuit Melun i.p.v. Fontenay. We gaan even kijken of er in overleg met onze zusterafdelingen in de sector nog een 4e midfondvlucht voor de jonge duiven gaat komen aan het eind van het seizoen. Verder op vrijdag de inkorving van de eerste natoervlucht vanuit Quievrain. Planning is hier te starten met een groepslossing en daar zijn per losgroep verschillende vluchtcodes van toepassing. Voor de losgroep West (groene en roze labels) is de vluchtcode N34, voor de losgroep Midden (paarse en bruine labels) wordt de vluchtcode N54  en voor de losgroep Oost/Noord (blauwe, gele en witte labels) wordt de vluchtcode N74. Het is van belang dat deze vluchtcodes strikt worden aangehouden voor de Compuclub om de juiste uitslagen  te kunnen maken.

In week 35 spelen we dan weer de vluchten volgens het originele vluchtschema.

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland


vluchten afgelast

Beste liefhebbers,
Vandaag, vrijdag, zijn er duiven gelost van de afdeling 10 en 11 op een
afstand van circa 250-300 km. Ondanks dat de vlucht vroeg is gelost is het
verloop van die vluchten slecht.
Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan atmosferische omstandigheden.
Voor zaterdag en zondag worden soortgelijke omstandigheden verwacht.
Als de condities al verbeteren zal dat enige tijd duren waardoor we dan te
maken krijgen met hitte.
Uit voorzorg en omdat het welzijn van onze duiven altijd op de eerste
plaats komt zijn alle nog geplande vluchten met oude duiven voor
zaterdag en zondag afgelast.
De jonge duiven vluchten voor dit weekend waren al eerder afgelast.
In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging
en vervoerders in de vorm van handige kaarten.
http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/
Bestuur NPO


losplaats Melun gewijzigd in Pont St.Maxence

Beste liefhebbers,

Waar veel afdelingen ervoor kiezen om geen enkele vlucht meer te organiseren dit weekend, zien we toch nog wel mogelijkheden voor een vlucht met de oude duiven. Als er vrijdag een Nationaal concours vanuit Bergerac gehouden kan worden met een lossing op het heetst van de dag, moet het toch mogelijk zijn om voor de laatste midfondvlucht met oude duiven ook een fatsoenlijk concours te kunnen houden met een tijdige lossing op zaterdag.

Hoewel onze vervoerder aangeeft dat Melun haalbaar is met 1 nacht mand, dringt de NPO toch aan om een losplaats rond de 250 kilometer te kiezen. Nu hadden we al een lossingsvergunning liggen voor Pont St.Maxence (weliswaar voor de jonge duiven) maar om de duiven toch nog een uurtje extra tijd te geven om te kunnen drinken gaan we deze nu gebruiken voor de oude duiven. De NPO is akkoord om deze vlucht te mogen gebruiken voor de Nationale Kampioenschappen Midfond en ook voor de afdelings- en samenspelkampioenschappen zal deze meetellen voor het onderdeel Midfond Oud.

M32 Melun wordt Pont St.Maxence met inkorving op vrijdagavond

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland


Melun vrijdagavond inkorven

Beste liefhebbers,

Na het advies van de NPO is er gekeken of er mogelijkheden waren om de inkorving van Melun voor de oude duiven ook op vrijdagavond te doen en toch de duiven tijdig in Melun te krijgen voor een lossing op zaterdag.

Met wat extra inzet van mensen op de verzamelplaats kan de vervoerder deze duiven tijdig in Melun krijgen, maar dan is er wel de medewerking van de verenigingen nodig. Van belang is een duidelijke scheiding van de manden van de jonge duiven voor Roije en de manden van de oude duiven voor Melun. Bij het laden van de wagen van de ophaaldienst zal de chauffeur aanwijzen waar de betreffende manden geladen moeten worden. Hierdoor kunnen op de verzamelplaats de juiste boxen in de juiste wagen(s) geladen worden en kunnen deze z.s.m. vertrekken naar de losplaatsen. Tevens dienen de verenigingen ruim van tevoren klaar te staan om de manden te laden, de wagen van de ophaaldienst zal zeker tijdig aanwezig zijn om de duiven op te laden.

M32 Melun wordt dus ingekorfd op vrijdagavond en gelost op zaterdag.

Voor de jonge duiven hebben we de vlucht al aangepast naar Roije, maar mogelijk dat de NPO morgenmiddag nog met verdere beperkingen komt of zelfs met een volledige afgelasting. Hierover volgt donderdagmiddag z.s.m. bericht.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanpassing jonge duiven i.v.m. hoge temperaturen

Beste liefhebber,

I.v.m. de verwachte hoge temperaturen wordt de losplaats voor de jonge duivenvlucht gewijzigd in Roije. Dit valt binnen de voorschriften in het hitteprotocol en tevens hebben de jonge duiven afgelopen weekend al laten zien dat deze omstandigheden geen probleem zijn voor jonge duiven met hun vluchtervaring.

Vooralsnog veranderd er voor de vlucht van de oude duiven nog niets, anders dan dat het maximale aantal duiven per box wordt verlaagd naar 23. Dit aantal geldt overigens ook voor de jonge duivenvlucht op vrijdag.

Mogelijk dat de NPO nog met aanvullende beperkingen komt voor de concoursen, maar op dit moment past bovenstaande binnen de gemaakte afspraken in het hitteprotocol.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


weersituatie jonge duiven morgen

Beste liefhebbers,

Hoewel de NPO meent dat het hitteprotocol niet gebruikt hoeft te worden in de kustprovincies zien we toch ook in de avonduren nog een temperatuur van boven de 30 graden bij het inkorven. We gaan dus ook voor Zeeland nog steeds uit van de beperkingen die gelden in het hitteprotocol voor de ingekorfde aantallen (max.23 per box) voor Roije vanavond. Van groot belang is ook het verstrekken van water aan de ingekorfde duiven, dus graag speciale aandacht hiervoor in de vereniging !

Duivenwelzijn is altijd nog belangrijker dan de portemonnee, we willen onze duifjes toch morgen ook graag weer in goede gezondheid thuis krijgen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.ZeelandOnderwerp: weersituatie jonge duiven morgen

Geacht afdelingsbestuur,

Gelet het meest recente weerbericht kunnen wat het IWB en NPO bestuur betreft de jonge duiven vluchten doorgaan zoals gepland.

Het Hitteprotocol blijft van kracht met uitzondering van de Afdelingen 1, 5 en 6 gebaseerd op de temperatuur verwachting.

In de loop van vandaag volgt een planning voor de lossingen om morgen tijdig te kunnen lossen.

Uiteraard moeten de weersomstandigheden meewerken om morgen tijdig te kunnen lossen.

Allen veel succes gewenst.

namens Bestuur NPO,

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie