postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


antwoord op brief 4 verenigingen

Beste liefhebbers,

Op 28 april hebben de besturen van 4 verenigingen uit het Samenspel West een brief gestuurd naar het afdelingsbestuur waarin ze duidelijkheid wenste over een aantal zaken. Half mei hebben we deze brief besproken in onze bestuursvergadering, maar inmiddels was deze al breed gedeeld onder de leden van de afdeling Zeeland. Het antwoord op deze brief sturen we dan ook niet alleen naar de besturen van de betreffende verenigingen, maar ter info ook naar alle overige verenigingen van de afdeling Zeeland.

Op sociale media wordt inmiddels steeds meer gespeculeerd over een aantal zaken en bestuurders worden hierbij op een zeer persoonlijk manier negatief neergezet. Allerlei zaken als geloofsovertuiging, het toewensen van allerlei ziekten tot zelfs de dood getuigt niet van het op een positieve manier uitdragen van de duivensport en overschrijden hiermee alle grenzen van het fatsoen. De zgn. liefhebbers die hieraan meewerken moeten zich nog maar eens goed achter de oren krabben of ze mensen die belangeloos wekelijks vele uren besteden om de duivensport mogelijk te maken, soms zelfs ten koste van hun familie of hun werk, op deze manier moeten neerzetten, met name t.o.v. de buitenwacht. Besteed de tijd en energie liever op een positieve manier en lever vanuit een kritisch standpunt oplossingen i.p.v. mensen af te branden die nog bereid zijn om een poging tot het redden van de duivensport te doen.

Veel succes op de komende vluchten,

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


wijzigingen ophaalroutes (Niergnies 12-4)

Beste liefhebbers,

Afgelopen vrijdag was de start van het seizoen eentje van vallen en opstaan. Alles moest duidelijk nog op stoom komen waardoor de ophaalschema’s aardig in het honderd liepen.

Om een herhaling te voorkomen, is nog eens kritisch gekeken naar de indeling van de ophaalroutes en met wat knip- en plakwerk is bijgevoegd alternatief schema opgesteld. We gaan even kijken of dit wel gaat lopen in de praktijk, dus voorlopig is dit schema alleen voor komende vrijdag. Na het weekend wordt bekeken of dit beter bevalt dan het vorige schema, daarna verneemt U het definitieve schema voor de rest van het seizoen.

De wijzigingen zitten met name aan het eind van de routes, maar wel is er een dringende oproep aan met name de inkorfcentra aan het begin van de routes om zich strikt te houden aan de vermelde ophaaltijden. Vertragingen die al vroeg in het schema worden opgelopen, kunnen niet meer worden ingehaald waardoor centra aan het eind van de route soms een uur of meer later worden opgehaald. Ook daar willen de mensen tijdig naar huis, dus zorg dat de duiven klaar staan op de afgesproken tijd !

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


ALV 21 maart 2019

Besluitenlijst ALV 21 maart 2019

– – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –  – – –

Algemene ledenvergadering afd.Zeeland ‘96
Datum: 21 maart 2019 Aanvang: 19.30
Locatie: De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33, Lewedorp

Definitieve agenda

1. Opening
2. Notulen + besluitenlijst ledenvergadering 8 november 2018 (pdf)
3. Ingekomen stukken en mededelingen (pdf)
4. Jaarverslagen
4a. jaarverslag 2018 secretaris (pdf)
4b. Jaarverslag 2018 penningmeester (pdf) + begroting 2019 (p/mail)
+ verslag kascontrolecommissie (pdf)
4c. Benoeming kascontrolecommissie
4d. Jaarverslag 2018 evenementencommissie (pdf)
4e. Jaarverslag 2018 ondersteuningscommissie (pdf)
4f. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (pdf)
5. Benoeming reserve kiesman N.P.O. Ledenraad *
6. N.P.O. Ledenraad 9 maart 2019 (stukken volgen wanneer beschikbaar)
7. Verenigingsvoorstellen (1804(1 & 2), 1832(1 & 2) + 1859) + preadvies bestuur
8. Basisdocument “Een dijk van een duivensport” (volgt in eerste week maart)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Bestuur draagt Joop Kristelijn voor een tweede termijn voor.