postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Commissies

PUBLIC RELATION  AFD. Zeeland ’96:
Harry Wattel, 0113-695007  of hrwattel@hetnet.nl

 

COÖRDINATIE LOSSINGEN:
Piet Geijs                  tel:  06-24202232         e-mail: pietgeijs@zeelandnet.nl

Adviseurs voor de regio:
Zeeuws Vlaanderen:                 Vacant  

Walcheren               :                 Jacco de Ridder, Ronnie van Belzen   

Noord                      :                Harry Wattel   

Tholen                     :                 Vacant

Lossingsadviezen door WCO van het NPO


EVENEMENTEN
COMMISSIE:

alle posities zijn vacant,

Creatieve en Gedreven kandidaten, graag contact opnemen met Koos van Popering of Harry Wattel


JEUGDCOMMISSIE:

Voorzitter                        Erik Kint,                                  Tel. 06-51021066,        e-mail: ekint76@planet.nl
Secretaris                        Karin van Gils-Wielemaker,    Tel. 0118-618417,        email: karin78@zeelandnet.nl                           Lid                                     Claudia Korstanje,                     Tel. 06-38302979
Lid                                     Sandra van Iwaarden,                Tel. 0113-502946


VERTEGENWOORDIGERS AFD. ZEELAND ’96:

Fondclub Zuid Nederland (Gouden Ringen)

Frederik Dekker,                Tel. 06-55953460
Ria Thijs-Verdurmen          Tel. 06-29281450 penningmeester
ringenadministrateur
D. Dekkers,                         E-mail: ddekkers@home.nl                                                                                                                      Site  FZN is:                         http://www.f-z-n.com

Fondclub Brabant Zeeland

Jan Verwijs,                       0167-572348
Site  FBZ is:                      http://www.brabantzeeland.nl