postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Commissies

Contactpersoon compuclub:

Reclames op de uitslagen en (tussen-)standen kampioenschappen dienen uitsluitend per mail via de verenigingscontactpersoon gestuurd te worden naar: Henry Mookhoek,  emailadres: henrym@zeelandnet.nl

tel: 06-42343818

COÖRDINATIE LOSSINGEN:
Piet Geijs                  tel:  06-24202232         e-mail: pietgeijs@zeelandnet.nl

Adviseurs voor de regio:
Zeeuws Vlaanderen:                 Vacant

Walcheren               :                 Ronnie van Belzen

Zuid-Beveland        :                 Gerrit-Jan van den Bosse

Noord                      :                Vacant

Tholen                     :                 Koos van Dijke


EVENEMENTEN
COMMISSIE:

Pieter Goeree, Ricardo Verkamman, Patrick Noorman en Anton van Belzen zoeken nog twee fijne collega’s voor de evenementencommissie.

Iets voor jou om je steentje op een leuke manier bij te dragen voor de leden van Zeeland ’96

Creatieve en Gedreven kandidaten, graag contact opnemen met Gerrit-Jan van den Bosse.


JEUGDCOMMISSIE:Voorzitter                        Erik Kint,                                  Tel. 06-51021066,        e-mail: ekint76@planet.nl
Secretaris                        Karin van Gils-Wielemaker,    Tel. 0118-618417,        email: karin78@zeelandnet.nl                                                                                                                                     

Leden                               Claudia Korstanje, Sandra van Iwaarden,                

Ladies League:

Voorzitter                     Karin van Gils-Wielemaker,       Tel. 0118-618417        email: karin78@zeelandnet.nl

Leden                            Ronald Peeman , Ingrid Schaap, Priscilla Thijs, Claudia Korstanje


VERTEGENWOORDIGERS AFD. ZEELAND ’96:

Fondclub Zuid Nederland (Gouden Ringen)

Frederik Dekker,                Tel. 06-55953460
Ria Thijs-Verdurmen          Tel. 06-29281450 penningmeester
ringenadministrateur
D. Dekkers,                         E-mail: ddekkers@home.nl                                                                                                                      Site  FZN is:                         http://www.f-z-n.com

Fondclub Brabant Zeeland

Jan Verwijs,                       0167-572348
Site  FBZ is:                      http://www.brabantzeeland.nl