postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Contact

Secretariaat afdeling Zeeland’96

P/A: Oud Arnemuidsvoetpad 37 4332 AN Middelburg e-mail: secretariaatzeeland96@hotmail.com, Tel.nr. 0118-616876


Ledenadministratie Zeeland ‘96

De ledenadministratie wordt verzorgd door dhr. G.v. Boven. Tel. 0118-637802 of gercadami@zeelandnet.nl

 

Bankgegevens afdeling

IBAN Rabobank: NL53 RABO 0157 5240 94
t.n.v. penn Afd. Zeeland ’96