postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Indeling samenspelen

Welke verenigingen horen bij welke concoursgroep 2011

ver.nr.CC groep
vitesse
CC groep
midfond
CC groep
jonge duiven
* CC groep
NPO vlucht
jonge duiven
CC groep
natour
oude duiven
* CC groep
NPO vlucht
eendaagse fond
1804westwestwestwest
1805middenmiddenmiddenmidden
1810middenmiddenmiddenmidden
1816middenmiddenmiddenmidden
1826oostoostoostoost
1828oostoostoostoost
1829oostoostoostoost
1832westwestwestwest
1835westwestwestwest
1837westwestwestwest
1842westwestwestwest
1843westwestwestwest
1850oostoostoostoost
1853middenmiddenmiddenmidden
1859middenmiddenmiddenmidden
1862middenmiddenmiddenmidden
1863noordnoordnoordnoord
1864noordnoordnoordnoord
1870noordnoordnoordnoord
* Deze kolommen hoeven alleen ingevuld te worden indien er bij de NPO-vluchten Jonge duiven en/of Eendaagse fond de resultaten uit de gesplitste uitslag gehaald dienen te worden.