postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Klokkenlijst

Deze lijst vóór of op 17 maart 2016 opsturen/inleveren: Dhr. W. Huige, Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN, MIDDELBURG. e-mail: wilhuige@zeelandnet.nl en ook eventuele latere correcties/aanvullingen)

Advertenties