postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Klokkenlijst

Deze lijst vóór of op 1 maart 2019 opsturen/inleveren:
Dhr. W. Huige, Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN, MIDDELBURG.
e-mail: wilhuige@zeelandnet.nl en ook eventuele latere correcties/aanvullingen.