postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Mutatieformulier hoklijst

Dit formulier met de bijbehorende eigendomsbewijzen inleveren bij de hokcontroleur van de vereniging. De verenigingssecretaris of de daarvoor aangewezen functionaris stuurt dit formulier, minimaal 1 week voordat de duiven ter inkorving worden aangeboden.

Dit formulier a.u.b. insturen aan: Ondersteuningscommissie Zeeland ’96, P/A Oud Arnemuidsvoetpad 37,
4332 AN Middelburg of mailen naar: wilhuige@zeelandnet.nl