postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Opgave deelname afdelings- en samenspel

Opgavelijst niet deelnemen aan samenspel/afdelingsconcours 2020

Inzenden voor 1 maart naar secretariaatafdzeeland96@hotmail.com of opsturen naar Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN, Middelburg.