postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Documenten voor Vereniging

Relevante formulieren a.u.b. digitaal mailen vóór 1 maart van het lopende jaar:  afdelingzeeland@gmail.com

Documenten voor Liefhebber

Dit formulier met de bijbehorende eigendomsbewijzen inleveren bij de vereniging. Na controle en goedkeuring dit formulier, minimaal 1 week voordat de duiven ter inkorving worden aangeboden opsturen naar afdelingzeeland@gmail.com

Of relevante formulieren opsturen naar:

P.a

Secretariaat Afdeling Zeeland’96:

’t Hout 26, 4361 CB Westkapelle