postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


keuze oververvolg jonge duivenprogramma

Beste liefhebbers,

Bijgevoegd het overzicht van de gemaakte keuzes m.b.t. het voortzetten van het jonge duivenprogramma.

Met in beide gevallen 1 uitzondering is er een duidelijke scheiding te zien tussen de keuzes van verenigingen boven en onder de Westerschelde. Boven de Westerschelde is er een duidelijke wens om nog wat meer gelegenheid te krijgen om de jongen aan te leren, onder de Westerschelde mag er vanaf volgende week gestart worden met de wedvluchten.

Komende woensdag (inkorven dinsdagavond) willen we daarom starten met een opleervlucht vanuit Menen voor de verenigingen onder de Westerschelde. Hier zal in 2 groepen (West en Midden/Oost) worden gelost.

Voor de verenigingen uit het samenspel Noord en DC de Nishoek wordt er woensdag (dinsdagavond inkorven) een opleervlucht vanuit Asse Zellik georganiseerd. Deze gaan in 1 groep los.

Voor deze beide opleervluchten geldt: de wagen van de ophaaldienst komt in principe langs bij alle verenigingen tenzij men zich tijdig afmeld (zie infoboekje) !

Voor de verenigingen op Walcheren en West-Zuid-Beveland (incl. Kapelle) is er een initiatief opgezet door Louis Traas met een opleervlucht vanuit Oudenaarde komende woensdag. Meer info via traas59@hetnet.nl

Komende zaterdag nog een opleervlucht vanuit Quievrain (T27) met een lossing in 3 groepen (West, Midden en Oost/Noord). Wanneer er behoefte is om te concoursen door de verenigingen onder de Westerschelde, dan is hier de mogelijkheid om een onderling concours te houden. De week erop de eerste wedvlucht in samenspelverband met een wedvlucht vanuit Niergnies (J28) met een gezamenlijke lossing en daarna weer volgens het oorspronkelijke programma.

Hopelijk kunnen we op deze manier met een mooie groep jonge duiven starten aan het seizoen en zijn er ook op de verdere vluchten nog leuke aantallen duiven in concours.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


opleer Quievrain afgelast

Beste liefhebbers,

Na overleg met het IWB en na het bekijken van diverse meteosites hebben we besloten om de leervlucht Quievrain van komende zaterdag nier door te laten gaan. Tijdens de inkorving zijn de temperaturen naar verwachting nog rond de 25 a 27 graden en zeker op zaterdagochtend worden er nog veel buien, soms met onweer verwacht. Geen weer voor een opleervlucht voor jonge duiven derhalve.

We hebben nu 2 opties beschikbaar waar we graag van iedere vereniging horen welke hun voorkeur geniet.

Optie A; We schuiven de opleervlucht door naar woensdag en gaan komende zaterdag gewoon volgens schema starten op Niergnies met de jonge duivenvluchten. De opleervlucht kan dan alleen niet van Quievrain gevlogen worden, maar zou bv. Menen of Asse Zellik kunnen zijn.

Optie B: We schuiven de opleervlucht Quievrain door naar het volgende weekend (T27) en starten een week later met het jonge duivenseizoen op Niergnies (J28). Daarmee komt Arras te vervallen en gaan we na Niergnies naar Peronne in week 29.

Graag horen we uiterlijk zaterdagavond 19.00 van de voorkeur van Uw vereniging. Dit i.v.m. het aanvragen van de lossingsvergunningen.

Verder is er nog een aanscherping van het maximaal aantal duiven in de mand voor Fontenay. In het nieuwe hitteprotocol is dit maximum op 23 duiven gesteld.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Zoals verwacht zal voor deze week het hitteprotocol van kracht worden. Voor de inkorfcentra betekent dit voor Fontenay maximaal 25 duiven per box en voor Quievrain maximaal 27 duiven. Ook voor de vervoerder zijn er een aantal zaken die aanpassing vragen voor het transport naar de losplaats.

Voor deelname aan de leervlucht T26 Quievrain dienen verenigingen uiterlijk woensdagmiddag 18.00 aan te geven op wilhuige37@gmail.com of ze duiven gaan inkorven vrijdag. Na deze tijd wordt het ophaalschema indien nodig aangepast en is het niet meer mogelijk om opgehaald te worden voor deze opleervlucht. Wel kunnen er eventueel nog boxen worden aangevoerd bij een vereniging die wel wordt opgehaald indien een vereniging alsnog besluit om duiven in te korven. Inkorvende verenigingen dienen de aantallen boxen (en wanneer mogelijk het aantal duiven) vóór vrijdagavond 22.30 door te geven op wilhuige37@gmail.com .

Overigens is het doorgaan van de vlucht T26 Quievrain nog onderwerp van gesprek gezien de verwachte weersomstandigheden. Woensdag wordt met het IWB kort gesloten hoe de ontwikkelingen van het weer zullen zijn voor zaterdag en of deze omstandigheden verantwoord zijn om jonge duiven te lossen. Woensdagavond na 18.00 volgen er dus m.b.t. Quievrain verdere mededelingen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


kapotte manden

Beste liefhebbers,

De reparatieploeg van PV de Postduif in Heikant heeft afgelopen week een aantal kapotte boxen gerepareerd zodat deze weer in roulatie genomen kunnen worden. Uiteraard zijn we ze weer dankbaar dat ze hier hun tijd en energie in willen steken

Wel lijkt het alsof een aantal boxen zijn gebruikt voor andere zaken dan het vervoeren van onze duiven (zie de foto’s). We willen dan ook iedereen op het hart drukken om op een fatsoenlijke wijze om te gaan met de boxen en uitsluitend te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: het vervoeren van duiven.

Voorts kwamen er enkele vragen over de wijze van beladen van de wagens van de ophaaldienst. De chauffeur van de ophaaldienst bepaalt in opdracht van de vervoerder de plaats en wijze van beladen van de wagen. Dit is al vele tientallen jaren het geval en is nog steeds van kracht. Verenigingen die hier problemen mee hebben zijn welkom om hun duiven zelf aan te voeren in Stekene vanaf 23.00 en hun manden aldaar zelf te laden in de wagens. Onze vervoerder zal dankbaar zijn voor de geboden hulp.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanvulling op T25 Oudenaarde

Beste liefhebbers,

Wellicht nog goed om te vermelden dat de duiven in Oudenaarde in 2 groepen gelost gaan worden.

De duiven van Zeeuws Vlaanderen zullen in één groep worden gelost, de andere groep zijn de duiven van boven de Westerschelde.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


opleer T25 en midweekse leervluchten

Beste liefhebbers,

Bijgevoegd het overzicht voor de inkorving van vrijdag a.s. De aantallen duiven en boxen zijn slechts een indicatie.

Graag vrijdagavond uiterlijk 22.30 een mail naar wilhuige37@gmail.com met het aantal boxen dat men meegeeft met de ophaaldienst. Indien verenigingen die zich niet hebben aangemeld alsnog duiven willen meegeven dan kunnen deze hun boxen aanleveren bij een vereniging die wel staat vermeld op het ophaalschema. Ook dan graag het aantal boxen doormailen dat men aanlevert. Er hoeft geen D-bestand te worden ingestuurd naar Compuclub, het is dan namelijk noodzakelijk dat men de ringnummers van de ingekorfde duiven invoert en dat is voor een opleervlucht wat overdreven.

Tevens is er in overleg met onze vervoerder een aantal mogelijkheden ontstaan voor midweekse leervluchten.

Optie 1

Leervlucht Stekene: In week 26, 27 en 28 kan er op dinsdagavond worden ingekorfd voor een lossing op woensdag. In deze weken is er nog geen marathoninkorving op dinsdagavond, dus kan er uitsluitend in plastic korven (max. 28 duiven) worden ingekorfd. Naar behoefte kunnen deze op donderdag- of vrijdagavond in de week voorafgaand aan de inkorving worden afgeleverd door de ophaaldienst van de afdeling. Indien gewenst dus tijdig het aantal boxen opgeven op johan.bauwens@bauwens-logistics.be. Kosten zijn 10,50 per box met een minimum van 5 boxen (= 52,50) per ophaalpunt, contant te voldoen aan de chauffeur bij het ophalen.

Tijdens de inkorvingen van de marathonvluchten (week 29,30, 32 en 33) kan er worden ingekorfd in de aluminium afdelingsboxen op dinsdagavond, dit dan wel uitsluitend bij de inkorfcentra voor de marathon.

Ook hier zijn de kosten 10.50 per box, contant te verrekenen met de chauffeur. Hiervoor geldt geen minimum aantal boxen.

Optie 2

Leervlucht Aalst: In week 26, 27 en 28 kan er op donderdagavond worden ingekorfd voor een lossing op vrijdagmiddag (v.a.13.25) Inkorven in de plastic boxen (max.28 duiven), deze tijdig aanvragen op johan.bauwens@bauwens-logistics.be. Kostprijs is 11 euro per box, er geldt geen minimum aantal boxen.

Vanaf week 29 kan er ook nog worden ingekorfd in de plastic boxen voor Aalst met een lossing op vrijdag v.a. 8.00. Dit zal dan speciaal voor de Zeeuwse duiven worden georganiseerd en dan geldt er weer een minimum van 5 boxen per ophaalpunt (= 55 euro).

In alle gevallen zullen de plastic boxen worden meegenomen door de ophaaldienst van de Zeeuwse concoursen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


infoboekje 2020 + ophaalschema’s

Beste liefhebbers,

Onder de knop seizoen zijn het bijgewerkte infoboekje voor 2020 en de ophaalschema’s die worden gebruikt op de inkorvingen m.u.v. de marathonvluchten te vinden.

Op het eerder toegezonden vluchtschema staat vermeld of er met 3 of 4 wagens wordt opgehaald op de inkorfdag.

Voor de inkorvingen voor T25 en T26 geldt: alleen verenigingen die zich hebben aangemeld uiterlijk 18.00 op de woensdag vóór de inkorving worden opgehaald. Advies is om per regio te bekijken of er belangstelling is en dan 1 inkorfpunt te kiezen als er niet zoveel animo is.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


vrachtduiven Roye

Beste liefhebbers,

Vorige week hebben we aangegeven dat er voor Roije ook nog een mogelijkheid was om vrachtduiven mee te geven.

Compuclub zal deze week een aanpassing maken in hun programma Winver waardoor er weer punten en poules kunnen worden toegevoegd aan uitslagen. Echter is het na deze aanpassing niet meer mogelijk om vrachtduiven aan te geven in het programma.

Een aantal verenigingen hebben al aangegeven dat ze geen vrachtduiven meer gaan inkorven, maar we willen toch de optie deze week nog beschikbaar houden voor de verenigingen die hier nog wel de gelegenheid voor willen bieden. Verzoek aan deze verenigingen is om hun bestanden met wedstrijdduiven gewoon in te sturen naar Compuclub zonder vrachtduiven, maar in een aparte mail aan onderstaande (wilhuige37@gmail.comvrijdagavond vóór 23.00 aan te geven hoeveel extra boxen men meegeeft aan de ophaaldienst met vrachtduiven. Uiteraard mogen ook boxen met wedstrijdduiven aangevuld worden met vrachtduiven, maar om onze vervoerder niet te verrassen met een flink aantal extra boxen willen we graag even een aanvullend overzicht hebben. Noteer de extra boxen ook op de geleidebrief die meegaat met de wagen van de ophaaldienst en licht de chauffeur in over de extra boxen.

Let op, dit is een laatste mogelijkheid voor het meegeven van vrachtduiven, vanaf Melun in week 25 dienen alle duiven over de antenne te worden ingekorfd. We gaan dan ook weer concoursen voor de kampioenschappen in het samenspel en de afdeling.

Voorts een oproep aan de verenigingen om aan te geven of men wil inkorven voor de leervluchten T25 Oudenaarde en/of T26 Quievrain. Uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de inkorving om 18.00 willen we een overzicht hebben van de inkorvende verenigingen met ongeveer het aantal duiven dat men verwacht om zo de ophaaldienst zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Indien er erg weinig animo is voor deelname is het ook mogelijk dat er geen inkorving plaats zal vinden voor deze vlucht(en).

Met onze vervoerder zijn we in overleg over de mogelijkheden voor midweekse leervluchten. In eerste instantie denken we aan mogelijkheden in Stekene op het terrein van onze vervoerder of aansluiting op de Belgische leervlucht Aalst op vrijdag. Als er verenigingen zijn die er in onderling overleg uitkomen om naar een losplaats te willen, houd dan wel in de gaten dat er voor lossingen van meer dan 500 duiven een lossingsvergunning vereist is. Zeker als men in België wil lossen is dit een harde voorwaarde en er wordt zeer fel op gelet door de plaatselijke duivenliefhebbers. Lossingsvergunningen kunnen worden aangevraagd via het secretariaat van de afdeling (kosten 175 euro).

Eind van de week verschijnt er een compleet vluchtschema voor 2020 en het bijbehorende informatieboekje. Het boekje zal niet in een gedrukte vorm verschijnen, maar indien gewenst kunnen liefhebbers dit natuurlijk altijd zelf uitprinten.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland