postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Wim Kooreman wint 1e Nationaal Tarbes 2022

De Zeeuwse nationale successen stapelen zich dit seizoen op.
Afgelopen weekend werd er weer een fantastische prestatie geleverd door een Zeeuwse liefhebber.
Deze keer door Wim Kooreman uit Kloosterzande op nationaal Tarbes.

Met een dag vertraging werden de duiven afgelopen zaterdag in Tarbes gelost om 14.00 uur.
Zoals al vaker dit seizoen werd het ook nu weer geen gemakkelijke vlucht.
De NL 17-3705671 arriveerde zondag om 9.57.59 uur met een voorsprong van ruim 38 minuten en een snelheid van 1233 m/min als nationaal overwinnaar.

Voor Wim is dit liefst zijn derde nationale overwinning.
Ongelooflijk en heel knap.

Namens bestuur en leden van de Afdeling Zeeland ’96 feliciteren we Wim van harte met deze geweldige prestatie.


Ingelaste opleervluct Menen 3 augustus 2022

Aan alle verenigingen van afdeling Zeeland ’96,

Volgende week woensdag 3 augustus organiseren we een ingelaste opleervlucht vanuit Menen.

Deze doordeweekse opleervlucht wordt in principe opgehaald bij alle verenigingen.

Hierbij geldt de gebruikelijke restrictie:

-per inkorflokaal worden er minimaal 5 manden doorbelast.

Zoek bij beperkte deelname in je eigen vereniging samenwerking met een buur-vereniging.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Lossing Issoudun


Het NPO bestuur is een onderzoek gestart naar de gang van zaken omtrent de lossing
van Issoudun. Er is gesproken met de nationale lossingscommissie en andere direct
betrokkenen over de gang van zaken.
De correcte gang van zaken is kort samengevat dat de Nationale Lossingscommissie
een besluit neemt over de lossing en dat dit besluit wordt uitgevoerd door de op de
losplaats aanwezige afdelingen. Zoals we weten is dat niet hoe het is gelopen.
De voorlopige bevindingen van het NPO Bestuur zijn dat er inhoudelijk,
procesmatig en in de uitvoering fouten zijn gemaakt bij de lossing van Issoudun.
Hierbij valt o.a. te denken aan:

 • Het late tijdstip van de lossing
 • De interne communicatie en besluitvorming van de Nationale Lossing Commissie
 • Het niet opvolgen van instructies op de losplaats
 • Bemoeienis van externen met de gang van zaken
  Het incident rondom Issoudun staat niet op zich. Vorig jaar zijn er soortgelijke
  problemen geweest rondom een Sector vlucht jonge duiven. Vaak zijn ze ook
  gerelateerd aan lastige omstandigheden maar onze processen en afspraken moeten
  hier uiteraard mee om kunnen gaan.
  Naar aanleiding van de eerste bevindingen zal het NPO Bestuur een protocol met
  afspraken opstellen voor Sector en Nationale lossingen en dit agenderen voor de
  najaar NPO ledenraad van 26 november 2022. Het agendastuk zal tijdig worden
  gepubliceerd zodat alle afdelingen er hun input op kunnen geven. Ervan uitgaande
  dat de NPO Ledenraad haar goedkeuring verleent zullen de afspraken worden
  opgenomen in het NPO Wedvlucht Reglement.
  Het NPO Bestuur betreurt de gang van zaken. De Sector en Nationale vluchten zijn
  de kers op de taart en we zijn het allemaal aan onszelf verplicht die ordentelijk en
  goed te laten verlopen.
  Het NPO Bestuur


Hitteprotocol voor Tarbes, opleer Menen T29 vervalt

Aan alle verenigingen,

Graag aandacht voor onderstaand NPO bericht.

Tarbes

Voor Tarbes geldt het hitteprotocol, dus o.a. max. aantal duiven per mand : 23 stuks

Tijdstip ophaalroutes blijft volgens ophaalschema marathon, revisie 110722

Menen

De opleervlucht T29 vanuit Menen komt te vervallen.

Hiervoor in de plaats willen we in week 31 een lossingsvergunning aanvragen voor een doordeweekse opleervlucht vanuit Menen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96

                                                                                                                    18-7-2022

Vluchten van komende week

Het beloofd op maandag en dinsdag zeer warm te worden in Nederland en in de vlieggebieden in België en Frankrijk. Met ingang van woensdag worden meer gematigde temperaturen verwacht.  Na overleg met het IWB en de afdelingen heeft het NPO bestuur, alles wegende, de volgende besluiten genomen.

1.       Africhtingsvluchten met jonge duiven op dinsdag en woensdag zijn afgelast.

2.       Inkorven van de Sector Marathonvluchten A29 gaat door op dinsdagavond. Het Hitteprotocol is van kracht en we verzoeken de afdelingen de ophaalschema´s zo aan te passen dat er zo laat mogelijk, bijvoorbeeld twee uur later, kan worden ingekorfd op dinsdagavond en de ophaal routes uit te voeren met optimaal geventileerd materieel. Vanaf woensdag kunnen we dan verantwoord de reis aanvangen naar de losplaatsen.

3.       De losplaatsen van de Sector Marathonvlucht A29 zullen indien nodig worden aangepast met het oog op de bosbranden in Frankrijk. Bericht daarover volgt tijdig en het uitgangspunt bij een eventuele verandering van losplaats is een vergelijkbare afstand en middaglossing op vrijdag.

4.       Nationaal Issoudun E29 kan worden ingekorfd zoals gepland op donderdagavond. Of ook hier het Hitteprotocol van toepassing is zal later in de week worden besloten.

We krijgen steeds vaker te maken met hoge temperaturen in het vliegseizoen. We zullen flexibel moeten omgaan met deze nieuwe realiteit. Het NPO Bestuur maakt een afweging waarbij inkorven, de reis naar de losplaats, de vlucht zelf en vervoer technische aspecten worden meegenomen in de besluitvorming. We wensen iedereen veel succes. Het NPO Bestuur


Hitteprotocol midfondvluchten a.s. zaterdag

Mededeling Le Mans:

Aan alle verenigingen van Afdeling Zeeland ’96

Volgens bijgaand NPO protocol geldt dat voor het concours vanuit Le Mans van aanstaand weekend het maximaal aantal duiven per mand 23 stuks bedraagt.

Met vriendelijke groet, Bestuur Afdeling Zeeland ’96

Aan allen,

Voor a.s. zaterdag is voor de afdelingen 1,2,3,4,5 en7 van kracht. Dit houdt voor deze afdelingen in

dat de mandbezetting moet worden aangepast.

Voor de grote Ruco mand betekend dit 23 duiven.

Voor de kleine Ruco mand 20 duiven.

De geprogrammeerde lossingsstations hoeven niet aangepast te worden..

Met vriendelijke groet, 

Frank Marinus 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 


Pieter Goeree wint 1e Nationaal Barcelona 2022

Pieter Goeree wint 1e Nationaal  en 4e Internationaal  Barcelona 2022

Weer werd er afgelopen weekend een fantastische prestatie geleverd door een Zeeuwse liefhebber. Deze keer op nationaal Barcelona.

Hiervoor zorgde een 2-jarige duivin van Pieter Goeree uit Driewegen.

De duiven werden afgelopen vrijdag gelost om 8:00 uur. Het werd een pittige vlucht en de duif van Pieter werd als eerste aankomende Nederlandse duif geklokt op zaterdag om 10:30:28 uur en behaalde daarmee een snelheid van 906 m/min.

Dit bleef de snelste Nederlands duif van 4905 duiven en Pieter zijn duivin won daarmee tevens de 4e prijs internationaal van 16897 duiven.

Deze prestatie werd geleverd door een kraswitpen duivin, een  kruising Walter van der Meulen x Herman
Brinkman. Het is een super gebouwde duivin en een geweldige wringer in de hand .

Pieter is een herintreder in de duivensport is nu weer ca. 5 jaar bezig. Hij heeft goede duiven
aangeschaft en je ziet het resultaat:  een droom die uitkomt .

Namens bestuur en leden Afdeling Zeeland 96 feliciteren wij Pieter van harte gefeliciteerd met deze
geweldige topprestatie .