postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Pontoise N36: 25 duiven per mand

Aan alle verenigingen van Afdeling Zeeland’96:

Gezien het gisteravond door jullie aangemelde aantal duiven voor Pontoise en de volgens de huidige weersverwachting serieuze kans op een extra nachtje mand hebben we besloten het aantal duiven per mand te reduceren tot 25 stuks.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Info Opleervluchten na reguliere seizoen

Zoals eerder gemeld bleek uit de recent gehouden enquête dat er vanuit onze verenigingen een te beperkte belangstelling bestaat om zelf opleervluchten te organiseren.

We hebben daarom aansluiting gezocht bij de door Urk i.s.m. Zuid-Holland georganiseerde najaarsklassiekers.

Programma najaarsklassiekers Urk/ Zuid-Holland:

-17-9-2022 Quievrain 

-24-9-2022 Niergnies 

-01-10-2022 Peronne 

-08-10-2022 Roye 

Omdat geen enkele vereniging in de buurt kwam van de minimaal vereiste 400 duiven is in overleg met de organiserende vereniging Urk besloten om onze duiven in te korven bij de centraal gelegen vereniging Goes.

Op de eerste vlucht dient er een kopie van de betreffende entbewijzen te worden ingeleverd bij het inkorflokaal.  

Inkorven op vrijdagavond voorafgaand aan de dag van lossing: van 19.00 uur tot 20.15 uur

Aantal duiven per mand : 25 stuks

De kosten bedragen 1 Euro per duif.

LET OP Vogelgriep:

Volgens de laatste regeling vogelgriep Schore wordt het huidige vervoersverbod pas op 17 september a.s. opgeheven.

Als dat zo blijft kan er niet in Goes worden ingekorfd en willen we voor de eerste najaars vlucht de duiven op 16 september inkorven bij de vereniging Lewedorp.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


GP Fontenay blijft 23 duiven per mand; Info opleervluchten na seizoen

GP Fontenay J34 blijft 23 duiven/mand

Ondanks het feit dat de NPO vanochtend het eerdere hitteprotocol voor onze vlucht GP Fontenay J34 heeft ingetrokken, hebben we als afdelingsbestuur besloten het aantal duiven / mand te handhaven op 23.

Opleervluchten na seizoen

De belangstelling vanuit onze verenigingen was te beperkt om zelf nog opleervluchten na het seizoen te kunnen organiseren .

We zijn nu met andere afdelingen in gesprek om van 17 september t/m 8 oktober mee te liften met landelijk georganiseerde opleervluchten met als

inmandlocatie vereniging Goes.

Nadere info volgt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96


Hitteprotocol van kracht op vlucht J34: GP Fontenay

Zie onderstaand bericht van de NPO.

Voor J34 GP Fontenay geldt:

-23 duiven per mand

-geen mandlijsten

-geen invliegduiven

-geen oude duiven

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96

Hitteprotocol van kracht voor de inkorvingen op donderdag 25 augustus 2022.

In verband met de te verwachten temperaturen de komende dagen heeft Bestuur NPO besloten

het hitteprotocol van kracht te verklaren voor de inkorvingen met jonge duiven op

donderdagavond.

Dit houdt in dat er minder duiven in de mand gaan.

Voor de grote Ruco mand  zijn dit 23 duiven

Bestuur NPO

24-08-2022

Met vriendelijke groet, 

Frank Marinus 


Notitie Maatregelen, gevolgen vogelgriep Schore

Bijgaand treffen jullie onze Notitie Maatregelen, gevolgen vastgestelde vogelgriep in Schore gedateerd 16 augustus 2022.

Notitie Maatregelen / Gevolgen vastgestelde vogelgriep in Schore

Door de maatregelen vanwege deze vogelgriep worden m.n. de verenigingen Goes, Kapelle en Kruiningen en de liefhebbers die binnen de 10-km zone (incl. gedeelte Zeeuws-Vlaanderen) vallen zwaar getroffen.
Voor alle liefhebbers binnen dit gebied geldt met onmiddellijke ingang een vervoersverbod voor duiven. Dit verbod geldt voorlopig voor een periode van 30 dagen. Zelf opleren binnen dit gebied is ook niet toegestaan.
Het afdelingsbestuur is in spoedzitting bijeen gekomen om zich te beraden over deze vergaande maatregelen.
Onderstaand treffen jullie de belangrijkste consequenties van deze maatregelen en onze bijbehorende besluiten aan:

Logistiek
Bij de drie getroffen verenigingen worden uiteraard geen duiven meer opgehaald.
Bij de overige verenigingen wel.
Liefhebbers die lid zijn van één van de 3 getroffen verenigingen maar buiten de 10-km zone vallen kunnen inkorven bij een vereniging die buiten deze zone valt. Eventuele overtreders van het vervoersverbod zullen worden geschorst.
De ophaaltijden zullen mogelijk worden aangepast. Bericht daarover volgt.

Consequenties
Het vervoersverbod treft helaas een groot aantal liefhebbers. Daarom heeft het afdelingsbestuur als volgt besloten:

Afdelingskampioenschappen:
Deze worden op de huidige stand gestopt en bepaald.
Dus zonder jonge duiven midfond en zonder navluchten.
Voor jonge duiven vitesse tellen 3 van de 4 reeds gevlogen vluchten.
Dit geldt voor alle categorieën: senioren, jeugdigen en ladies

Kampioenschappen Samenspelen en CC’s:
Voor de samenspelen Midden en Oost en CC Zuid-Beveland geldt eveneens:
Deze worden op de huidige stand gestopt en bepaald.
Dus zonder jonge duiven midfond en zonder navluchten.
Voor jonge duiven vitesse tellen 3 van de 4 reeds gevlogen vluchten.
Dit geldt voor alle categorieën, senioren, jeugdigen en ladies
Voor de samenspelen West en Noord en CC’s Walcheren en W-Zeeuws Vlaanderen spelen we verder zoals oorspronkelijk bepaald

Uitslagen
Alleen voor de samenspelen West en Noord volgen uitslagen met punten die dus blijven meetellen voor de afgesproken kampioenschappen.
Overige uitslagen zonder punten.

Bestuur Zeeland ‘96
16 augustus 2022


Vogelgriep in Schore

Via de NPO heeft de overheid ons geinformeerd dat er helaas in Schore vogelgriep is vastgesteld.

Dit heeft voor de verenigingen en liefhebbers die in het zgn. 10-kilometergebied liggen o.a. tot gevolg dat er met onmiddelijke ingang een vervoersverbod op duiven geldt.

De maatregelen treffen met name de verenigingen Goes, Kapelle en Kruiningen.

Het verbod  treft ook nog een gedeelte van Zeeuw-Vlaanderen.

Als afdelingsbestuur zullen we ons beraden over de konsekwenties van deze maatregelen.

Hierover zullen we jullie verder informeren.

bijlage: kaart Schore

bijlage: wettelijke regelgeving

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Zeeland ’96