postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


uitnodiging ALV 2 november a.s.

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 2 november 2017
Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 16 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Concept-vliegprogramma 2018 (per categorie & chronologisch)
6. NPO-zaken + overleg met zusterafdelingen (agenda Ledenraad)
7. Bestuursverkiezing *
8. Bestuursvoorstellen 1 (+bijlage), 2
9. Verenigingsvoorstellen + pré-advies (overzicht)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Rinus Laban, Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 oktober melden bij de secretaris op voordracht van hun vereniging.

Advertenties


opgave klokkenkeuring komende winter

Beste liefhebbers,

Komende winter moet het gros van de mechanische klokken weer een vijfjaarlijkse keuring ondergaan. Hoewel er zeker geen enorme hoeveelheden meer gekeurd hoeven worden, willen graag vooraf een opgave van de klokken die gekeurd moeten worden per vereniging. Graag op korte termijn bij uw verenigingsfunctionaris aangeven of u klokken heeft die u ter keuring wilt aanbieden.

Namens de ondersteuningscommissie,
Willy Huige


laatste inkorvingen 2017

Beste liefhebbers,

We naderen het einde van het vliegseizoen 2017, deze week de laatste inkorvingen van de afdelingsconcoursen en volgend weekend nog een attractievlucht vanuit Orleans (zie bijlage).

Van de vluchten Pontoise (J36) en Arras (N36) kunnen de witte enveloppen in de verenigingen blijven, als er noodzaak is (reclames o.i.d.) kunnen deze altijd opgevraagd worden door de afdelingsfunctionaris.

Op Pontoise dienen alle (jonge) duiven in concours te worden gezet !

Voor de vlucht Orleans (J37) – instructie Orléans – is het voldoende om de D-en W-bestanden in te zenden, hiervan hoeven verder geen uitdraaien bewaard te blijven. De ophaaldienst komt bij alle NIC’s langs, ook als er verder geen duiven ingekorfd worden. Alle Brabantse manden dienen dan meegegeven te worden, ook de ongebruikte.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland