postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


verschuiven NPO-Ledenraad en dagfondvluchten

Beste liefhebbers,

Door een groot aantal afdelingen is een verzoek ingediend om de volgende NPO-Ledenraad te verschuiven naar eind september. Een definitieve datum volgt nog, maar dit betekent dat we ons voorzittersoverleg ook naar september gaan doorschuiven i.v.m. de drukte van het vliegseizoen. Als de nieuwe datum van de NPO-Ledenraad bekend is, volgt er ook een nieuwe datum voor ons voorzittersoverleg.

Voor alle duidelijkheid v.w.b. de dagfondvluchten, alle 5 geplande dagfondconcoursen zijn vervlogen en daarmee is dit vluchtonderdeel beëindigd en zijn de kampioenen bekend. Van de reservevlucht zal dan ook verder geen gebruik worden gemaakt, ongeacht wat er in publicaties van andere organisaties staat vermeld.

Deze week worden temperaturen verwacht die ook in onze regio de 30 graden gaan overstijgen. Op korte termijn verschijnt er vanuit het NPO een mededeling wat dit voor gevolgen zal hebben voor de inkorving van Bergerac, later deze week bekijken we wat verantwoord is voor onze jonge duiven.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


stukken voorzittersoverleg 9 augustus + attentiepunten inkorvingen

Beste liefhebbers,

Hierbij een aantal stukken voor het voorzittersoverleg van 9 augustus a.s. De toekomstvisie van het afdelingsbestuur hebben jullie reeds ontvangen, de definitieve agenda volgt in de laatste week van juli. Verenigingen die nog punten hebben voor het voorzittersoverleg kunnen deze tot en met 24 juli doorsturen.

Fontenay

Let op ! Deze week wordt de midfondvlucht op woensdag ingekorfd, dit i.v.m. de lossing op vrijdag doordat het zaterdag de Franse Nationale feestdag is. Houd het afslaan van deze vlucht vrijdag goed gescheiden van de inkorving voor Quievrain om problemen met systemen en computerprogramma’s te voorkomen.

Afgelopen week was er de mogelijkheid om ook in te korven voor een concours met oude duiven op Arras. Een flink aantal verenigingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, maar niet alle deelnemende verenigingen hebben een inkorf (D) bestand ingestuurd. Onze vervoerder werd dan ook onaangenaam verrast door veel meer boxen die werden aangevoerd dan hij op basis van de ingestuurde gegevens verwachtte.

Er zal worden uitgezocht waar al deze boxen vandaan kwamen, maar verenigingen die geen bestand hebben ingezonden van de oude duiven op Arras, graag een berichtje met het aantal duiven en boxen wat is meegegeven met de ophaaldienst.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland