postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


VERKOPING VOOR HET GOEDE DOEL 2017

Zie bijgaand het schrijven van onze evenementencommissie

Advertenties


Melden Chateauroux & VZ-overleg

Beste liefhebbers,

Het NPO heeft te elfder ure besloten tot een meldplicht voor het Nationale concours vanuit Chateauroux. Gezien de verwachte wind (ZW) zal dit een lastig verhaal worden om alle duiven tijdig gemeld te krijgen, maar probeer per inkorfcentrum in ieder geval een aantal meldingen te doen. Voor het afdelingsconcours geldt geen meldplicht, wel moeten er mandenlijsten geschreven worden.

Het was gebruikelijk om in augustus een voorzittersoverleg te houden, echter liep de belangstelling hiervoor de laatste jaren flink terug. Omdat we een relatief vroege afdelingsvergadering hebben gepland (2 november) willen we dit jaar geen voorzittersoverleg houden maar kunnen de verenigingen vóór 1 september hun opmerkingen, vragen, verbeterpunten en aandachtspunten richting het afdelingsbestuur sturen. Hiermee gaan we dan na afloop van het vliegseizoen mee aan de slag om te komen tot een aantal vergaderpunten. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar, maar probeer het algemeen te houden met het Zeeuwse belang voor ogen. In ieder geval zullen op de komende vergadering een nieuwe samenspelindeling besproken worden en ook een intensievere samenwerking met de zusterafdelingen, met name op het gebied van vervoer.

Komende dinsdag is het inkorven voor de laatste marathonvlucht van 2017. In week 37 is er nog een inkorving van Orleans gepland, ook deze zal worden opgehaald en vervoerd door Brabant 2000. Deze vlucht wordt opgehaald in de NIC’s voor de marathonvluchten, dus zorg dat er ook voor deze vlucht nog genoeg Brabantse manden in de inkorfcentra staan. De ophaaldienst van komende dinsdag zal voldoende retourmanden meenemen hiervoor.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland