postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


stukken voorzittersoverleg 6 september

Beste liefhebbers,

Hierbij een aantal stukken voor het voorzittersoverleg van 6 september a.s.

 

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Advertenties


resterend vluchtprogramma Zeeland 2018

Beste liefhebbers,

Inmiddels is er binnen de sector 1 een afstemming over het restant van de het jonge duivenprogramma. Tevens hebben een groot aantal verenigingen gereageerd op het enkele weken gepubliceerde programma vanuit het NPO en op 1 vereniging na zag niemand het zitten om op 3 opeenvolgende zaterdagen een jonge duivenconcours van gemiddeld 400 km. te spelen.

In de praktijk betekent dit dat we geen enkele wijziging aan gaan brengen in het restant van ons vluchtprogramma en dus volgens het originele schema de laatste concoursen gaan vervliegen. De vluchten J35 Gien en J37 Orleans zijn sectorvluchten en kunnen alleen worden ingekorfd bij de daarvoor aangewezen inkorfcentra (zie pagina 18 van het informatieboekje). Op deze 2 concoursen geldt er een meldplicht en dienen er mandenlijsten te worden geschreven. De duiven voor deze vluchten worden opgehaald volgens het schema C (bijgevoegd).

Door de FZN zijn de volgende vluchten aangewezen voor de gouden ringen prijzen:
11-8 Melun, 18-8 Melun, 1-9 Gien en 15-9 Orleans

Voor de jonge duivenkampioenschappen tellen de vluchten 18-8 Melun, 1-9 Gien en 15-9 Orleans mee.

Op woensdag 5 september kan er worden ingekorfd voor de attractievlucht vanuit Limoges (A36). Inkorfcentra zijn 1832 Westkapelle, 1850 Kruiningen en het ZLU-inkorfcentrum in Terneuzen. Voor meer info: 0118572139

Op donderdag 6 september wordt ons voorzittersoverleg gehouden in de Zandloper in Lewedorp. Eind van de week volgt de agenda hiervoor.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Losplek Melun Andrezel routier Reau

Beste liefhebbers,

Afgelopen week hebben we de duiven gelost in Andrezel, vlakbij Melun. We stonden toen alleen op deze losplaats, maar voor komend weekend is dat niet mogelijk omdat alle zuidelijke afdelingen naar Melun gaan. We gaan dan ook weer lossen op de iets verder gelegen losplaats bij de Routier in Reau (zie bijlage), hier is ruim voldoende plaats voor een aantal wagens.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


duiven ophalen donderdag 16 aug

Beste liefhebbers,

De jonge duiven worden donderdag bij alle verenigingen opgehaald, tenzij men zich (tijdig) afmeldt bij de vervoerder.

De wijziging van Pithiviers in Melun was noodzakelijk omdat van de losplaats Pithiviers al langer bekend is dat ze niet meer beschikbaar is. In dit stadium van het jonge duivenprogramma proberen we waar mogelijk samen te vervoeren met andere afdelingen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Samen vervoeren hoeft niet te betekenen dat we samen lossen, komende zaterdag gaan we dan ook apart lossen van de andere afdelingen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


jonge duivenvlucht komend weekend

Beste liefhebber,

Er is overleg geweest tussen de Brabantse afdelingen en onze afdeling over een vervolg van het jonge duivenprogramma. De afdeling Limburg heeft besloten om een eigen koers te gaan varen waardoor hier geen afstemming meer mogelijk is.

Voor komend weekend betekent dit dat we wederom een vlucht vanuit Melun spelen, we kunnen dan ons vervoer afstemmen met de Brabantse afdelingen die hier ook naar toe gaan. Er zal echter geen gezamenlijke lossing plaatsvinden, het is immers geen NPO-sectorvlucht !

Over een vervolg van het programma is er afgelopen vrijdag een oproep gedaan aan de verenigingen om hierover hun visie te geven en een aantal clubs hebben dit inmiddels ook gedaan. Verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, laat je mening hierover horen zodat we een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Eind volgende week komen we met verdere mededelingen over het vervolg van het programma.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanpassingen jonge duivenprogramma

Beste liefhebbers,

Vandaag heeft het NPO gemeend dat er een aanpassing nodig was van het resterende jonge duivenprogramma. Eerder deze week is hetzelfde aangepaste schema toegezonden aan de afdelingen met de vraag hierop te reageren. Vanuit het afdelingsbestuur hebben we toen aangegeven dat er in overleg met de andere afdelingen in de sector geen aanpassingen nodig waren in het eerder afgesproken vluchtschema. Blijkbaar was het geen vraag vanuit het NPO, slechts een mededeling dat er gewijzigd ging worden. We gaan de komende week in overleg met de andere zuidelijke afdelingen hoe we dit gaan invullen vanaf het komende weekend. Het NPO heeft uiteraard de mogelijkheid om een aangevraagde lossingsvergunning te weigeren waardoor we beperkt zijn in onze handelingen, maar hopelijk kan er met steun vanuit de leden van onze afdeling toch een overtuigend beroep worden gedaan op het NPO-bestuur om ons eerder vastgestelde vluchtprogramma te volgen.

Uiteraard kan er ook positief worden gereageerd op de aanpassingen vanuit het NPO, dit vernemen we dan ook graag van jullie.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland