postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


ophalen spoedbestellingen vaste voetringen

Beste liefhebbers,

De verenigingen waar liefhebbers een spoedbestelling hebben gedaan van de vaste voetringen bij het NPO, kunnen deze ringen op zaterdag 30 december ophalen bij DC de Nishoek in Kruiningen tussen 12.00 en 13.00.

Dit bij voorkeur door de ringenadministrateur om een correcte verwerking van de uitgegeven ringen te krijgen.

De verzending van de overige bestelde ringen staat gepland rond 12 januari 2018.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd. Zeeland’96

Advertenties


Bericht van de NPO: levering vaste voetringen 2018

Geachte heer/mevrouw,

De producent van de vaste voetringen heeft ons laten weten dat de ringen van 2018 niet tijdig geleverd kunnen worden. Dit vanwege problemen in het productieproces.

De leverancier doet er nu alles aan om de vertraging tot een minimum te beperken en wij verwachten dat wij de laatste ringen uiterlijk 12 januari a.s. kunnen verzenden.

Om onze liefhebbers die al eieren en jongen in de broedschalen hebben liggen niet in de problemen te laten komen hebben wij een noodactie opgezet.

Alleen voor individuele leden die vóór 12 januari dringend ringen nodig hebben, zullen wij directe levering naar uw vereniging organiseren.

Is levering echt noodzakelijk, wilt u dan het bestelformulier uiterlijk 26 december invullen via bijgaande link?

https://www.npoveenendaal.nl/nieuws/noodactie-levering-vaste-voetringen-2018/view

We hopen met uw medewerking en onze gezamenlijke inspanningen dat wij deze problematiek snel achter ons hebben.

Bestuur NPO


image001

Namens Uw afdelingsbestuur gezellige dagen en een veilig uiteinde gewenst.

Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

P.S. een aantal verenigingen heeft zijn voorkeur voor een nieuwe samenspelindeling nog niet kenbaar gemaakt. Zorg dat dit vóór 1 januari is gebeurt bij de afdelingssecretaris.


uitnodiging ALV 2 november a.s.

Uitnodiging
Voor de ledenvergadering van 2 november 2017
Locatie: De Zandlôôper in Lewedorp Aanvang: 19.30

Definitieve agenda:
1. Opening
2. Appel afgevaardigden
3. Notulen en besluitenlijst ledenvergadering 16 maart 2017 (bijgevoegd)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Concept-vliegprogramma 2018 (per categorie & chronologisch)
6. NPO-zaken + overleg met zusterafdelingen (agenda Ledenraad)
7. Bestuursverkiezing *
8. Bestuursvoorstellen 1 (+bijlage), 2
9. Verenigingsvoorstellen + pré-advies (overzicht)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Rinus Laban, Aimé Dusarduijn en Corné van Iwaarden. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 21 oktober melden bij de secretaris op voordracht van hun vereniging.


opgave klokkenkeuring komende winter

Beste liefhebbers,

Komende winter moet het gros van de mechanische klokken weer een vijfjaarlijkse keuring ondergaan. Hoewel er zeker geen enorme hoeveelheden meer gekeurd hoeven worden, willen graag vooraf een opgave van de klokken die gekeurd moeten worden per vereniging. Graag op korte termijn bij uw verenigingsfunctionaris aangeven of u klokken heeft die u ter keuring wilt aanbieden.

Namens de ondersteuningscommissie,
Willy Huige