postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


vluchten afgelast

Beste liefhebbers,
Vandaag, vrijdag, zijn er duiven gelost van de afdeling 10 en 11 op een
afstand van circa 250-300 km. Ondanks dat de vlucht vroeg is gelost is het
verloop van die vluchten slecht.
Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan atmosferische omstandigheden.
Voor zaterdag en zondag worden soortgelijke omstandigheden verwacht.
Als de condities al verbeteren zal dat enige tijd duren waardoor we dan te
maken krijgen met hitte.
Uit voorzorg en omdat het welzijn van onze duiven altijd op de eerste
plaats komt zijn alle nog geplande vluchten met oude duiven voor
zaterdag en zondag afgelast.
De jonge duiven vluchten voor dit weekend waren al eerder afgelast.
In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging
en vervoerders in de vorm van handige kaarten.
http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/
Bestuur NPO


losplaats Melun gewijzigd in Pont St.Maxence

Beste liefhebbers,

Waar veel afdelingen ervoor kiezen om geen enkele vlucht meer te organiseren dit weekend, zien we toch nog wel mogelijkheden voor een vlucht met de oude duiven. Als er vrijdag een Nationaal concours vanuit Bergerac gehouden kan worden met een lossing op het heetst van de dag, moet het toch mogelijk zijn om voor de laatste midfondvlucht met oude duiven ook een fatsoenlijk concours te kunnen houden met een tijdige lossing op zaterdag.

Hoewel onze vervoerder aangeeft dat Melun haalbaar is met 1 nacht mand, dringt de NPO toch aan om een losplaats rond de 250 kilometer te kiezen. Nu hadden we al een lossingsvergunning liggen voor Pont St.Maxence (weliswaar voor de jonge duiven) maar om de duiven toch nog een uurtje extra tijd te geven om te kunnen drinken gaan we deze nu gebruiken voor de oude duiven. De NPO is akkoord om deze vlucht te mogen gebruiken voor de Nationale Kampioenschappen Midfond en ook voor de afdelings- en samenspelkampioenschappen zal deze meetellen voor het onderdeel Midfond Oud.

M32 Melun wordt Pont St.Maxence met inkorving op vrijdagavond

Mvg,

Willy Huige

Secr.afd.Zeeland


Melun vrijdagavond inkorven

Beste liefhebbers,

Na het advies van de NPO is er gekeken of er mogelijkheden waren om de inkorving van Melun voor de oude duiven ook op vrijdagavond te doen en toch de duiven tijdig in Melun te krijgen voor een lossing op zaterdag.

Met wat extra inzet van mensen op de verzamelplaats kan de vervoerder deze duiven tijdig in Melun krijgen, maar dan is er wel de medewerking van de verenigingen nodig. Van belang is een duidelijke scheiding van de manden van de jonge duiven voor Roije en de manden van de oude duiven voor Melun. Bij het laden van de wagen van de ophaaldienst zal de chauffeur aanwijzen waar de betreffende manden geladen moeten worden. Hierdoor kunnen op de verzamelplaats de juiste boxen in de juiste wagen(s) geladen worden en kunnen deze z.s.m. vertrekken naar de losplaatsen. Tevens dienen de verenigingen ruim van tevoren klaar te staan om de manden te laden, de wagen van de ophaaldienst zal zeker tijdig aanwezig zijn om de duiven op te laden.

M32 Melun wordt dus ingekorfd op vrijdagavond en gelost op zaterdag.

Voor de jonge duiven hebben we de vlucht al aangepast naar Roije, maar mogelijk dat de NPO morgenmiddag nog met verdere beperkingen komt of zelfs met een volledige afgelasting. Hierover volgt donderdagmiddag z.s.m. bericht.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanpassing jonge duiven i.v.m. hoge temperaturen

Beste liefhebber,

I.v.m. de verwachte hoge temperaturen wordt de losplaats voor de jonge duivenvlucht gewijzigd in Roije. Dit valt binnen de voorschriften in het hitteprotocol en tevens hebben de jonge duiven afgelopen weekend al laten zien dat deze omstandigheden geen probleem zijn voor jonge duiven met hun vluchtervaring.

Vooralsnog veranderd er voor de vlucht van de oude duiven nog niets, anders dan dat het maximale aantal duiven per box wordt verlaagd naar 23. Dit aantal geldt overigens ook voor de jonge duivenvlucht op vrijdag.

Mogelijk dat de NPO nog met aanvullende beperkingen komt voor de concoursen, maar op dit moment past bovenstaande binnen de gemaakte afspraken in het hitteprotocol.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


weersituatie jonge duiven morgen

Beste liefhebbers,

Hoewel de NPO meent dat het hitteprotocol niet gebruikt hoeft te worden in de kustprovincies zien we toch ook in de avonduren nog een temperatuur van boven de 30 graden bij het inkorven. We gaan dus ook voor Zeeland nog steeds uit van de beperkingen die gelden in het hitteprotocol voor de ingekorfde aantallen (max.23 per box) voor Roije vanavond. Van groot belang is ook het verstrekken van water aan de ingekorfde duiven, dus graag speciale aandacht hiervoor in de vereniging !

Duivenwelzijn is altijd nog belangrijker dan de portemonnee, we willen onze duifjes toch morgen ook graag weer in goede gezondheid thuis krijgen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.ZeelandOnderwerp: weersituatie jonge duiven morgen

Geacht afdelingsbestuur,

Gelet het meest recente weerbericht kunnen wat het IWB en NPO bestuur betreft de jonge duiven vluchten doorgaan zoals gepland.

Het Hitteprotocol blijft van kracht met uitzondering van de Afdelingen 1, 5 en 6 gebaseerd op de temperatuur verwachting.

In de loop van vandaag volgt een planning voor de lossingen om morgen tijdig te kunnen lossen.

Uiteraard moeten de weersomstandigheden meewerken om morgen tijdig te kunnen lossen.

Allen veel succes gewenst.

namens Bestuur NPO,

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


Hitteprotocol voor komend weekend

Beste liefhebbers,

Onderstaand bericht geldt zowel voor het nationale concours vanuit Issoudun als voor de jonge duivenvlucht vanuit Roije.

Deze vrijdag is tevens de laatste maal dat er oude duiven mogen worden meegegeven naast de jonge duivenvlucht. Volgende week mogen op donderdag uitsluitend oude duiven worden ingekorfd op Melun en op vrijdag uitsluitend jonge duiven op Pont St.Maxence.

Tevens is de losplaats in Duffel komende woensdag niet beschikbaar als losplaats door de coronamaatregelen die van kracht zijn in Antwerpen. Er wordt dus uitsluitend een opleervlucht vanuit Oudenaarde gehouden volgens de afgesproken 3 losgroepen West, Midden en Oost/Noord. Graag uiterlijk zaterdag om 18.00 een bericht aan ondergetekende of hiervoor belangstelling is in de vereniging (graag met een inschatting van het aantal duiven). Berichtgeving over het al of niet doorgaan volgt dan uiterlijk maandag om 12.00.

Er blijken de afgelopen week nogal wat verenigingen hun aantallen boxen van de opleervluchten niet te hebben doorgegeven waardoor onze vervoerder geen goede inschatting kon maken voor het beladen van de wagen. Ook is onze penningmeester afhankelijk van deze opgave om een juiste rekening op te maken voor de vereniging. Graag na afloop van de inkorving graag een berichtje aan ondergetekende met het aantal boxen dat is meegegeven op de T-vlucht of midweekse opleervlucht.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

Beste Afdelingssecretaris,

Voor komend weekend worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand)

en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

De verwachting voor zaterdag geeft op dit moment aan dat de temperaturen dan weer dalen. De geplande vluchten gaan vooralsnog door als gepland.

Namens Bestuur NPO.

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

1512139002364_Naamloos.png

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


opleervluchten en enkele aanpassingen in vluchtschema

Beste liefhebbers,

Vanavond gaan we van start voor de marathonliefhebbers met de inkorving van St.Vincent. De duiven kunnen worden ingekorfd bij de 11 Nationale Inkorfcentra die staan genoemd in het infoboekje 2020 zolang deze voldoen aan de eis van 7 deelnemers in hun centrum. Let op, gebruik de Nationale labels of de vorige week toegezonden speciale labels met het opschrift “Marathon” voor de boxen zodat er geen verwarring optreed met de boxen voor de opleervlucht. Mandenlijsten zijn verplicht en er dient gemeld te worden.

Tevens vanavond de inkorving voor de opleervluchten Quiverain en Doornik. Deze laatste losplaats voor de verenigingen van Walcheren en Zuid-Beveland (m.u.v. de Nishoek) is onder voorbehoud, want hier wordt nog slechts zeer sporadisch gelost  Indien deze niet beschikbaar is wordt het voor die verenigingen opnieuw een lossing vanuit Menen. In Quievrain zal er worden gelost in de maximaal toegestane 3 groepen West Zeeuws Vlaanderen, Midden- en Oost Zeeuws Vlaanderen en de groep Nishoek/samenspel Noord.

De duiven worden opgehaald bij alle verenigingen met het ophaalschema van 3 wagens. Indien men geen duiven inkorft dan tijdig een SMSje op 0032491380590 met het verenigingsnummer en de tekst “geen duiven”. Na afloop van de inkorving graag een mailtje naar ondergetekende met het aantal boxen opleerduiven dat is meegegeven met de ophaaldienst.

Op alle inkorfavonden voor de marathon is nu ook een opleervlucht toegevoegd (zie bijgevoegd schema) zodat er nu vrijwel wekelijks mogelijkheden zijn om doordeweeks duiven aan te leren. Tezamen met de inkorving voor Bordeaux zal dit volgende week wederom Quievrain zijn zodat er toch nog een ultieme mogelijkheid is om jonge duiven alsnog te kunnen spelen op de jonge duivenvluchten. Deze opleervlucht zal in de groepen West, Midden en Oost/Noord worden gelost. Voor de inkorving gelden weer dezelfde voorwaarden als hiervoor vermeld.

Aan het vluchtschema is ook nog een extra mogelijkheid toegevoegd in week 30 om oude duiven in te korven voor Peronne. Strikt genomen mogen er geen vitesse- en midfondconcoursen voor oude duiven op dezelfde dag worden gehouden, maar vanuit een aantal verenigingen is de wens geuit om hier in dit uitzonderlijke jaar eenmalig vanaf te wijken. Voor deze zgn. T-vluchten geldt: boxen met jonge duiven mogen aangevuld worden met oude duiven, eventuele extra boxen met oude duiven graag even het aantal doormailen naar ondergetekende zodat de administratie van het aantal meegegeven boxen aan de ophaaldienst kloppend blijft.

Tevens lijkt het niet mogelijk om op de inkorvingen op donderdag tijdig (vóór 23.00) de laatste ophaalpunten te bereiken met de ophaalroute van 3 wagens. Op de vrijdagen werd er al gewerkt met een ophaaldienst van 4 wagens, voor de donderdaginkorvingen zal dit nu ook (weer) toegepast gaan worden. Dit heeft wel gevolgen voor de boxprijzen op deze concoursen, maar we vinden het niet acceptabel dat er van de vrijwilligers in deze verenigingen nachtwerk wordt gevraagd.

Alle aanpassingen in het vluchtschema t.o.v. de vorige versie zijn aangegeven in groen.

Mvg,
Willy Huige
Secr. afd.Zeeland


ophaalroutes opleervluchten + verzoek Walcheren en Zuid-Beveland

Beste liefhebbers,

Het ophaalschema voor de opleervluchten van komende zaterdag (Menen/Duffel) en volgende week dinsdag is dat met 3 wagens. Het benodigde werk voor het inkorven is aanzienlijk minder dan voor wedvluchten en er worden ook geen spectaculaire aantallen duiven verwacht. De vermelde tijden op het schema zijn in principe vertrektijden bij de vereniging, dus zorg dat de duiven tijdig geladen kunnen worden..

De verenigingen op Walcheren en West-Zuid Beveland (incl. Kapelle) hebben gevraagd of er woensdag op Quievrain niet in de groepen West en Midden gelost kan worden maar in de groepen onder en boven de Westerschelde. Voor de verengingen in de samenspelen Noord en Oost heeft dit verder geen gevolgen, maar voor de verenigingen in West- en Midden Zeeuws Vlaanderen betekent dit dat ze gezamenlijk gelost gaan worden. Er zijn immers maar 3 losgroepen per afdeling toegestaan op een losplaats. Graag had ik van de betreffende verenigingen in Zeeuws Vlaanderen vernomen of dit wat hun betreft akkoord is. Mocht hier bezwaar tegen zijn, dan wordt er gewoon in de afgesproken West, Midden en Oost/Noord groepen gelost.

Om komende dinsdag verwarring te voorkomen bij het ophalen van de opleerduiven en de marathonduiven voor Sint Vincent zijn er deze week speciale labels voor de marathonvluchten gemaakt. Ieder inkorfcentrum voor de marathon krijgt 50 labels toegestuurd voor dit seizoen, indien er meer labels gewenst zijn dan zijn deze per 50 na te bestellen a 5 euro.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


eentonig verhaal, opleer woensdag wederom afgelast

Beste liefhebbers,

Het weer blijft ons parten spelen deze weken. Voor komende woensdag wordt weer veel regen verwacht en dus zijn we genoodzaakt om de opleervluchten vanuit Menen en Asse Zellik wederom af te gelasten. ☹

Er is nu vrijdagavond gelegenheid om in te korven voor Menen (Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en West Zuid-Beveland) of Duffel (SS Noord en Oost-Zuid-Beveland). De duiven in Menen worden in 3 groepen gelost (West ZVL, Midden/Oost ZVL en boven de Westerschelde), de duiven in Duffel worden in 1 groep gelost. Na de inkorving graag aan ondergetekende vóór 22.30 aangeven hoeveel boxen en duiven er zijn meegegeven met de ophaaldienst. Afmelden voor de inkorving middels een SMSje naar  0032491380590 met het verenigingsnummer en de tekst “geen duiven”.

Op dinsdag 14 juli kan er in alle verenigingen worden ingekorfd voor de opleervlucht Quievrain. Deze worden in 3 groepen gelost (West, Midden en Oost/Noord).

Op 18 juli gaan we dan van start met het jonge duivenseizoen op Niergnies.

Hopelijk is dit voorlopig de laatste aanpassing aan het vluchtprogramma en kunnen we de rest van het seizoen genieten van een aantal mooie concoursen.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


aanpassingen aan het vluchtprogramma na alle afgelastingen

Beste liefhebbers,

Het zit dit seizoen niet mee, met name de weersomstandigheden zijn deze weken de grote spelbreker. Vooral de jonge duiven hebben nog nauwelijks de kans gehad om ervaring op te doen in de grote mand en dus hebben we aanpassingen moeten maken aan het vluchtprogramma. We hopen dat alles nu een beetje mee zit en we toch allemaal nog met een mooie ploeg duiven aan de start kunnen komen. De (opleer)vluchten vanuit Quievrain worden gelost volgens het afgesproken schema West, Midden en Oost/Noord.

Bijgevoegd het aangepaste schema met in groen de aanpassingen t.o.v. het vorige vluchtschema.

Voor de opleervluchten van komende woensdag graag weer een berichtje aan onderstaande na de inkorving met het aantal boxen en duiven dat is meegegeven met de ophaaldienst. De verenigingen op Walcheren en Zuid-Beveland organiseren hun eigen opleervlucht en staan dus niet op bijgevoegd ophaalschema. Menen zal worden gelost in 2 groepen (West en Midden/Oost Zeeuws Vlaanderen), Asse Zellik in 1 groep.

Door het uitstellen van de vlucht Issoudun naar maandag is er niet langer sprake van een sectorvlucht en hoeft er ook niet meer gemeld te worden.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland