postduivenafdeling zeeland'96

aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie


bericht van de regiegroep in de Zeeuwse Pilot

Beste liefhebbers,

Hierbij een aantal documenten die op verzoek van de regiegroep onder jullie aandacht worden gebracht. Aan de ontvangers van deze documenten het verzoek om deze te verspreiden onder de leden van hun vereniging.

Tevens zullen deze documenten ook worden gepubliceerd in de volgende Nieuwsbrief van de Zeeuwse Pilot.

Eventuele reacties op deze documenten naar de secretaris van de regiegroep Leen van Wallenburg lwallenb@zeelandnet.nl

Mvg,
Willy Huige


Duivensport in coronatijd (update)

Beste liefhebbers,

Ook het NPO is druk bezig met de mogelijkheden te bekijken voor een verantwoorde start van het duivenseizoen. Van enkelen van jullie zijn er een aantal suggesties ontvangen na de oproep rond de paasdagen om te kijken hoe er een praktische invulling gegeven kan worden aan de beperkingen die zijn opgelegd, deze zullen worden gebundeld en tegen de tijd dat er zicht is op een start jullie worden toegestuurd.

Grootste probleem voor de zuidelijke afdelingen zal echter zitten in het toestaan door de Belgische en Franse autoriteiten van duiventransporten en -lossingen op hun grondgebied, dus daar zal door de NPO nog flink op ingezet moeten worden om dit te realiseren. Er zijn wel wat alternatieven te bedenken als blijkt dat er op langere termijn geen mogelijkheden komen, maar vooralsnog wachten we even de snel wisselende omstandigheden af.

Tot die tijd, blijf gezond

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


duivensport in de coronatijd

Beste liefhebbers,

In deze zeer bijzondere en moeilijke tijden is de actieve duivensport slechts van ondergeschikt belang. De verspreiding van het coronavirus heeft al veel persoonlijk leed veroorzaakt en ondanks dat er nu een stabilisatie lijkt in de aantallen mensen die zodanig ziek zijn dat er ziekenhuisopname noodzakelijk is, zijn we er nog lang niet om te kunnen spreken van een normale situatie in de samenleving. Mede door de genomen voorschriften van de kant van de overheid kunnen we nog zodanig functioneren dat we ons nog redelijk kunnen bewegen, dit in tegenstelling tot de veel verdergaande maatregelen in de ons omringende landen waar de vrijheden veel verder zijn ingeperkt. De eerste oproep is en blijft dan ook: houd U aan deze voorschriften en denk bv. niet dat er best wel een eindje mag worden gereden met de duiven om ze op te leren. We moeten met z’n allen voorkomen dat we in een dusdanige positie komen waarbij er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat over de duivensport zoals er nu bv. is ontstaan over de wielertoeristen en motorrijders.

De voorschriften gelden voorlopig nog tot 28 april, maar het is zeer waarschijnlijk dat er na die datum zeker nog geen grote versoepeling zal komen. Als er al zaken aangepast worden zal dit onder strikte voorwaarden en constante monitoring gebeuren. De economische gevolgen van de beperkingen zullen hopelijk waar mogelijk verzacht gaan worden, maar bij een grote stijging van het aantal zieken zal er onmiddellijk weer een beperking volgen. De datum die voor de duivensport misschien een mikpunt kan zijn is 1 juni, de datum die voorlopig is vastgesteld voor het organiseren van vergunningsplichtige evenementen. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of dit reëel zal zijn, maar we moeten ergens van uitgaan op dit moment. Naast de maatregelen in Nederland zijn we natuurlijk ook sterk afhankelijk van de voorschriften die in onze buurlanden België en Frankrijk worden gehanteerd.

Mocht er toch nog een periode komen dat we duivenvluchten kunnen organiseren moeten we dat doen met de uitgangspunten zoals de regering die deze week heeft neergezet: Afstand houden en beperken van het aantal personen in één ruimte. We doen dan ook nu al een oproep aan de verenigingen en haar leden om iets te bedenken waarbij deze uitgangspunten in de praktijk kunnen worden gebracht bij de contactmomenten (inkorven en afslaan) tussen de liefhebbers in Uw verenigingslokaal. We hebben in onze sport een grote kwetsbare groep mensen waarvoor we de plicht hebben om deze zoveel mogelijk te beschermen zolang het virus actief is.

De oproep aan U is dus: denk na over de wijze waarop we de duivensport toch nog op kunnen starten als we daar de gelegenheid voor krijgen en deel Uw maatregelen met onderstaande zodat we elkaar kunnen helpen door deze moeilijke periode.

Blijf gezond en blijf thuis.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


(zelf) opleren in België

Beste liefhebbers,

N.a.v. de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn in België vanaf 18 maart 12.00 uur beperkingen opgelegd voor verplaatsingen. Onder de onnodige verplaatsingen valt ook het opleren van duiven, dus voor met name de liefhebbers in de grensstreek wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Opleren van duiven is dus momenteel niet toegestaan in België, dit geldt zo mogelijk nog meer voor Nederlanders die met hun duiven de grens passeren om ze op te leren.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland


Lady League: 21 maart gaat NIET door

Gezien de perikelen rondom het corona virus, hebben we besloten om de middag van 21 maart niet door te laten gaan. Wij als organisatie vinden het jammer, maar voor nu het meest verstandige besluit. Volgend jaar willen we deze gezellige middag opnieuw proberen te organiseren. De verdere uitwerking van de lady’s league maken we later bekend.
Mvg, organisatie Lady’s league zeeland 96


Maatregelen NPO bij het coronavirus (update d.d. 16 maart 13:55 uur)

Beste liefhebbers,

Uiteraard conformeert de afdeling Zeeland zich aan onderstaande maatregelen en dringt bij allen aan op het stoppen van alle verenigingsactiviteiten tot en met 6 april. Naar gelang de ontwikkelingen in de komende weken zullen we binnen ons bestuur bespreken hoe we invulling gaan geven aan het komende vliegseizoen. U verneemt dit z.s.m. als de mogelijkheden voor bijeenkomsten zich weer aan gaan dienen.

Voor nu geldt: de start van het vliegseizoen is tot nader bericht uitgesteld.

Mvg,
Willy Huige
Secr.afd.Zeeland

BERICHT NPO:

In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen neemt ook het NPO-bestuur een aantal maatregelen met betrekking tot de duivensport.

1. De start van het duivenseizoen wordt uitgesteld tot nader order, we volgen de ontwikkelingen rondom het virus op de voet.

2. Alle duivenverenigingen worden gesloten tot en met maandag 6 april.

3. Omdat veel van onze leden tot de kwetsbare groep behoren, raden we aan ook buiten de vereniging geen activiteiten te organiseren en wanneer u toch bij elkaar moet komen gepaste afstand te houden. Ons advies is alle activiteiten te cancelen .

4. De inleverdatum van de hoklijsten, die formeel op 1 april staat, stellen wij uit tot een nader te bepalen datum, tot het moment dat duidelijk is wanneer er weer sprake kan zijn van bijeenkomsten.

5. Het bureau is ook tot en met 6 april onbemensd. Wij kunnen daarom geen telefonische oproepen aannemen. U kunt uw vragen mailen naar info@duivensportbond.nl en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

6. Ringbestellingen en overschrijvingen geven wij voorrang, boven de andere werkzaamheden. Houd er rekening mee dat het wel iets langer kan duren voor uw bestelling of eigendomsbewijzen verstuurd worden.

Tot slot vragen we u: Draag zorg voor uzelf en voor elkaar. We wensen u het beste toe in een tijd waar veel onduidelijk is en ook veel vragen zijn.
Wanneer er nieuws is komen we bij u terug met een update.

Bestuur NPO